Hà Nội: Chuẩn bị điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10

(Dân trí) -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các Trung tâm GDTX chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014. Theo đó các đơn vị tiếp tục thực hiện quy chế ba công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân.

Cụ thể, các đơn vị nghiêm túc công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính. Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và dự kiến tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch 111/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về công tác đào tạo bồi dưỡng của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thì triển khai thực hiện Luật Giáo dục nhằm tăng cường củng cố tổ chức bộ máy nhà trường, chuyển đổi mô hình trường, hoàn thiện Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị, đội ngũ giáo viên cơ hữu theo quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh: “Theo quan điểm chỉ đạo của thành phố Sở GD-ĐT chỉ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập có đủ điều kiện theo quy định. Do đó, các nhà trường cần tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất: phòng học, phòng học bộ môn, máy vi tính, thư viện và trang thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu của Bộ GD-ĐT quy định”.
 
S.H