Gần 740.000 thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Kinh doanh và quản lý

(Dân trí) - Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT, trong 10 ngày điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học thì khối ngành Kinh doanh và quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất là 739.040 nguyện vọng.

Gần 740.000 thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Kinh doanh và quản lý - 1

Theo thống kê của Vụ đại học về việc thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 2018 như sau: Tổng số thí sinh ĐKXT: 688.466; Tổng thí sinh điều chỉnh ONLINE + OFFLINE: 304.494; Số thí sinh điều chỉnh khu vực UT: 113; Số thí sinh điều chỉnh đối tượng UT: 86.

Khối ngành Kinh doanh và quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất là 739.040 nguyện vọng.

Tổng số nguyện vọng sư phạm là: 125.269 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là: 43.928 nguyện vọng.

So sánh số thi sinh thay đổi nguyện vọng năm 2018 so với năm 2017 như sau:

Nội dung

Năm 2018 (tính đến 17 giờ 28/07/2018)

Năm 2017

Năm 2018 với năm 2017

Số thi sính ĐKXT

688.466

640.468

Tăng: 47.998

Tổng số thí sinh điều chỉnh

304.494 (44,23%)

300.012 (46,48%)

Tăng: 4.482 thí sinh; Giảm 2,61%

Nhật Hồng