Dừng tuyển sinh đào tạo tiến sĩ với ngành không đủ điều kiện

(Dân trí) - Bắt đầu từ tháng 6/2016, các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải tự dừng tuyển sinh đối với ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành

Ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có công văn gửi các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ yêu cầu rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ khẩn trương thực hiện thực hiện rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại cơ sở (số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và học liệu, danh mục các hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, quy mô đào tạo…); tự dừng tuyển sinh từ 6/2016 đối với ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành.

Công văn cũng nêu rõ, các cơ sở đào tạo cần thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành; rà soát, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ; tăng cường công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo; công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Đồng thời phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo; nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án; đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BGD ĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng ban hành Quy định về khối tượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; có lộ trình tiếp cận với các chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Các cơ sở đào tạo phải tạo điều kiện tối đã cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước; đảm bảo thời gian nghiên cứu sinh them gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ GD&ĐT đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Hồng Hạnh

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)