Đề thi tốt nghiệp THPT tập trung chương trình lớp 12

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các địa phương tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các trường cần tập trung ôn tập vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi tốt nghiệp THPT tập trung chương trình lớp 12 - 1
Các thí sinh cần chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng và tâm lý trước kỳ thi.
 
Ôn tập, không được cắt xén chương trình

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ THPT Bộ GD-ĐT cho biết: “Để chuẩn bị thật tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của các Sở GD-ĐT, phù hợp với hướng dẫn kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT và không được cắt xén chương trình đã qui định”.

Theo ông Chuẩn, các trường THPT chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn tập, đảm bảo thời gian, tập trung vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng nhận thức của học sinh.

Bên cạnh việc ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các chương khác nhau. Đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập - ông Chuẩn nhấn mạnh.

Tập trung ôn tập cho học sinh có lực học yếu

Để tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, Bộ yêu cầu các trường THPT cần chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tốt nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp, hướng dẫn, gợi ý trả lời.

Về phương thức ôn tập, ông Chuẩn cho biết: “Các trường cần kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập; ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh; kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý.

Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp phân loại học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức. Đặc biệt, cầm tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu. Cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn, những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, ngoài thời gian ôn tập theo kế hoạch ôn tập của các trường THPT, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi”.

Ông Chuẩn cũng lưu ý các Sở GD-ĐT cần sớm tổ chức tốt hội nghị chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó chú trọng rút kinh nghiệm việc tổ chức ôn tập cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009; bàn bạc và triển khai cho các trường THPT thực hiện các giải pháp phù với điều kiện của từng địa phương, từng trường nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Hồng Hạnh