Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017

(Dân trí) - 760.000 thí sinh (88% tổng số thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2017) vừa kết thúc bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là đề thi và đáp án tham khảo mã đề 401, 407, 412, 420, 423 và 424.

Đáp án tham khảo đề thì tiếng Anh mã đề 424 (chi tiết xem TẠI ĐÂY):

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 1

Đáp án tham khảo đề thì tiếng Anh mã đề 407 (chi tiết xem TẠI ĐÂY):

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 2

Đáp án tham khảo đề thì tiếng Anh mã đề 423 (chi tiết xem TẠI ĐÂY):

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 3

Đáp án tham khảo tiếng Anh mã đề 401 (chi tiết xem TẠI ĐÂY)

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 4

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 412 (chi tiết xem TẠI ĐÂY):

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 5

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 420:

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017 - 6

PV