Quảng Ngãi:

Đào tạo nghề "ngư dân" cho hàng ngàn lao động nông thôn

(Dân trí) - Chiều ngày 28/5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong năm 2015, địa phương tổ chức đào tạo nghề miền phí cho 5.220 lao động thuộc khu vực nông thôn, đặc biệt mở mới nghề đào tạo trở thành ngư dân.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng chương trình đào tạo nghề là con em vùng nông thôn. Đối với học viên thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo còn được hỗ trợ chi phí ăn và đi lại.

Ngoài các ngành nghề phi nông nghiệp đã đào tạo ở năm trước, trong năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi mở thêm các ngành nghề mới, bao gồm kỹ thuật chế biến món ăn, chăn nuôi gia súc, trồng lúa năng suất cao, thuyền viên tàu cá, thuyền trưởng và máy trưởng tàu cá hạng 4.
Đây là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi đào tạo nghề ngư dân cho lao động nông thôn.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi đào tạo nghề ngư dân cho lao động nông thôn.

Dự kiến, mỗi lớp học có từ 18 đến 35 học viên tại cơ sở đào tạo hoặc lớp học lưu động thực tế.

Tổng kinh phí đào tạo theo kế hoạch là 9,4 tỷ đồng, trong đó có 6,3 tỷ đồng đào tạo 3.690 học viên thuộc nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia.

Hồng Long