Danh sách các trường đại học, đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, có 16 trường đại học được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ, 181 đơn vị được phép cấp chứng chỉ ứng dụng tin học.

16 trường đại học được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tiếng Anh) gồm:

1. Trường đại học Sư phạm TP.HCM

2. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường đại học Cần Thơ

7. Trường đại học Hà Nội

8. Trường đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường đại học Sài Gòn

12. Trường đại học Ngân hàng TP.HCM

13. Trường đại học Trà Vinh

14. Trường đại học Văn Lang

15. Trường đại học Quy Nhơn

16. Trường đại học Tây nguyên

Có 5 trường đại học được phép cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ, gồm:

1. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

2. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường đại học Sư phạm TP.HCM

5. Đại học Thái Nguyên

Có 9 trường được phép cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, gồm:

1. Trường đại học Cửu Long

2. Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

4. Trường đại học Sư phạm Hà Nội

5. Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2

6. Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

7. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

8. Trường Hữu Nghị T78

9. Trường Hữu nghị 80

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng công  bố 181 cơ sở cấp  chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, có 135 trường đại học, học viện; 46 sở giáo dục - đào tạo được phép cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Tên trung tâm thực hiện việc sát hạch sẽ do trường đại học, học viện, Sở GD&ĐT công bố.

Danh sách các trường đại học, đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học xem TẠI ĐÂY