Công bố Quyết định Hội đồng trường ĐH Cần Thơ

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 30/10, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Quyết định Hội đồng trường ĐH Cần Thơ - 1

Ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho GS.TS Nguyễn Thanh Phương.

Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 25 thành viên với cơ cấu gồm 17 thành viên trong trường, chiếm tỷ lệ 68% và 8 thành viên ngoài trường, chiếm tỷ lệ 32%.

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch vào tháng 8/2020. GS.TS Nguyễn Thanh Phương được toàn thể thành viên Hội đồng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buỗi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết: Trong 5 năm qua, Trường ĐH Cần Thơ đã đạt nhiều thành quả đáng trân trọng. Trường đã điều chỉnh cơ cấu và mở rộng ngành nghề đào tạo ở các bậc học theo nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo quốc tế. Chất lượng đào tạo của trường được nâng cao đáp ứng được yêu cầu của xã hội và quá trình hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, GS.TS Nguyễn Thanh Phương với vai trò là Chủ tịch Hội đồng trường cùng với tập thể tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐH Cần Thơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu Trường ĐH Cần Thơ thành đơn vị tiên phong trong đổi mới sáng tạo, trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Phúc-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định công nhận Hội đồng trường.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ.

GS.TS Phương cũng cho biết, trường tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức; Tiếp tục phát triển đào tạo theo định hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong trường; Đổi mới quản trị đại học theo hướng đại học thông minh.

Tiếp tục phát triển đào tạo theo định hướng đa dạng ngành nghề, trình độ hình thức đào tạo thích ứng yêu cầu thị trường lao động và nhu cầu cao chất lượng đào tạo tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Từ đó, giữ vững vai trò và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng ĐBSCL, là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển giáo dục đại học của vùng…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chúc mừng Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành sứ mạng và đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu sẽ phát huy trí tuệ tập thể để cùng với hơn 1.800 viên chức và người lao động tiếp tục xây dựng Trường ĐH Cần Thơ trở thành trường trọng điểm quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục phấn đấu, vươn lên ngang tầm với các trường trong khu vực và thế giới. Trước hết cần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn bộ máy tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà trường; tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ của nhà trường; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc trường phù hợp quy định của pháp luật.

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm định, kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; khảo sát tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm... Xây dựng và phát huy danh tiếng học thuật của trường trên thị trường trong nước và quốc tế…