Gia Lai

Chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh

(Dân trí) - Ngày 25/5, ông Phạm Ngọc Thạch- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã ký công văn số 600/LS-GDĐT-TC về việc chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn hộ nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Phương thức chi trả:

Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 cho Sở GD&ĐT để chi trả cho các trường THPT công lập và ngoài công lập; đồng thời Sở GD&ĐT ủy quyền cho các trường THPT công lập và ngoài công lập chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh THPT và quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập về Sở GD&ĐT.

Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 cho Phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục công lập thuộc Phòng GD&ĐT quản lý chi trả. Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh THCS công lập hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục công lập thuộc phòng quản lý chi trả. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, THCS ngoài công lập, Phòng GD&ĐT trực tiếp chi trả.

Số hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chi trả tùy theo từng cấp học
Số hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chi trả tùy theo từng cấp học

Hồ sơ chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập được làm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2015 của Liên Bộ: GD&ĐT- Tài chính- Lao động Thương binh và Xã hội.

Thời gian hoàn thành việc thanh quyết toán tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 phải xong trước ngày 30/9/2015.

Thiên Thư