Nghệ An:

Các trường không sử dụng phần mềm Zoom phục vụ họp, dạy học trực tuyến

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có văn bản về việc quán triệt sử dụng hệ thống phần mềm họp, dạy học trực tuyến. Theo đó, Sở yêu cầu các trường không nên sử dụng phần mềm Zoom phục vụ họp, dạy học trực tuyến.

Các trường không sử dụng phần mềm Zoom phục vụ họp, dạy học trực tuyến - 1

Sở GD&ĐT Nghệ An ra văn bản yêu cầu các trường học không nên sử dụng phần mềm Zoom phục vụ họp, dạy học trực tuyến.

Công văn ngày 17/4/2020 nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1061/BGD-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020; Công văn số 250/CATT/VNCERT/CC ngày 14/4/2020 của Cục An toàn thông tin, Bộ TTTT về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom; ý kiến của Sở TTTT tại công văn số 542/STT&TT-CNTTngày 16/4/2020 về cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Theo đó, không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ họp, dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn số 533/SGD&ĐT-VP ngày 31/3/2020 của Sở GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng dạy và học qua Internet.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng đơn vị quán triệt các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh chỉ sử dụng một trong 2 hệ thống VNPT E-Learning hoặc Viettel Study để họp, dạy học trực tuyến. Khi đăng nhập yêu cầu sử dụng tài khoản, mật khẩu của người dùng đã được cấp.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tăng cường quản lý dạy học trực tuyến của giáo viên, học sinh trên hệ thống LMS theo thời khóa biểu đã xây dựng.

Nguyễn Phê