Các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á cam kết hành động gì trong thời gian tới?

Hải Vân

(Dân trí) - Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á vừa tổ chức hội nghị lần thứ 51 (SEAMEC) và Đối thoại chiến lược giáo dục lần thứ 5 (SDEM 5).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tham dự hội nghị và có bài phát biểu đối thoại. Ngay tại hội nghị, các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á đã thông qua tuyên bố chung và cam kết hành động để tập trung vào những chuyển đổi sáng tạo trong giáo dục ở Đông Nam Á thông qua quan hệ đối tác.

Các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á cam kết hành động gì trong thời gian tới? - 1

Đại biểu dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 51 tại các điểm cầu trực tuyến.

Theo tuyên bố chung này, các Quốc gia thành viên của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) đã cùng tham dự Đối thoại Chiến lược của các Bộ trưởng Giáo dục lần thứ 5 (SDEM 5), xem xét các sáng kiến khu vực và nhận thấy sự cần thiết xây dựng các khuyến nghị chung.

Trong đó, đánh giá cao những thành tựu và tiến bộ của 11 Quốc gia Thành viên SEAMEO trong việc xử lý những thách thức và sự gián đoạn chưa từng có trong giáo dục. Coi trọng mối quan hệ đối tác và hợp tác trong việc chuyển đổi nền giáo dục ở Đông Nam Á, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận giáo dục chất lượng và không để người học nào bị bỏ lại phía sau.

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á kêu gọi hành động của các Quốc gia thành viên SEAMEO, các Quốc gia thành viên liên kết, các tổ chức liên kết và các đối tác, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi giáo dục ở Đông Nam Á thông qua hợp tác chiến lược và quan hệ đối tác.

Để đạt được điều này, các quốc gia thành viên SEAMEO cần tập trung hợp tác trong 6 lĩnh vực: Đẩy mạnh các sáng kiến đổi mới giáo dục cho một tương lai công nghệ; Tăng cường khả năng phục hồi trong hệ thống giáo dục nhằm ứng phó với các thách thức; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ những nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương;

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm chuẩn bị cho người học sẵn sàng cho tương lai; Làm việc với các đơn vị thuộc SEAMEO để thúc đẩy học tập suốt đời; Tạo ra một môi trường chính sách tăng cường sự hợp tác và đối tác giữa các đối tác giáo dục chủ chốt, nhằm chuyển đổi nền giáo dục và khoa học theo cách phù hợp với bản sắc và văn hóa Đông Nam Á.

Các Trưởng đoàn tham gia Đối thoại Chiến lược Giáo dục lần thứ 5 đề nghị Ban Thư ký SEAMEO và các Trung tâm, Mạng lưới khu vực SEAMEO tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực và các bên liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho giáo viên và người học trong bối cảnh nhiều bất ổn và thách thức.

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á đánh giá cao hỗ trợ của Chính phủ Singapore trong việc tổ chức Đối thoại Chiến lược. Do đó, đồng ý thông qua Tuyên bố chung, Cam kết Hành động của Hội đồng SEAMEO (Tuyên bố Singapore), để tập trung vào những chuyển đổi sáng tạo trong giáo dục ở Đông Nam Á thông qua quan hệ đối tác.