Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ý kiến về đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số

Nhật Hồng

(Dân trí) - Chiều 17/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với một số chuyên gia về đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số quốc gia và xây dựng cổng thông tin nhân lực đại học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ý kiến về đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số - 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số quốc gia

Tham dự buổi làm việc có đại diện Trường Đại học Văn Lang và một số chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các chuyên gia đã trình bày ý tưởng, kế hoạch triển khai xây dựng nền tảng giáo dục số quốc gia nhằm tạo ra những thay đổi căn bản về mô hình dạy học, quản lý theo hình thức trực tuyến, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Ngoài ra, ý tưởng về xây dựng cổng thông tin nhân lực đại học cũng được đề cập với mục tiêu tạo ra một cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho phát triển đất nước.

Đánh giá cao các đề xuất mang tính tiên phong của Trường Đại học Văn Lang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, những đề xuất này sẽ góp phần thiết thực triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng đây là vấn đề mới và khó, do vậy cần thảo luận kỹ, có bước đi thận trọng, thích hợp và cần được thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm để có thể nhân rộng.

Về việc tăng cường, mở rộng đào tạo trực tuyến ở bậc đại học, Bộ trưởng cho biết, đây là chủ trương chung của ngành và đã được cụ thể hóa trong một số văn bản quy định. Bộ trưởng đề nghị, Trường Đại học Văn Lang xem xét, tính toán để vận dụng các quy định này, đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp; đồng thời, tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ý kiến về đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số - 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Đồng ý với đề xuất xây dựng thí điểm trường đại học số của Trường Đại học Văn Lang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, mô hình này phải đầy đủ các chức năng từ dạy và học, đến quản trị, dịch vụ và kết nối liên thông trong hệ thống giáo dục đại học.

Bộ trưởng cũng tán thành với đề xuất xây dựng cổng thông tin nhân lực đại học, trong đó lưu ý đến mô hình, cơ chế hoạt động, vận hành, quản trị và cơ chế phối hợp, đảm bảo tính thiết thực, khả thi.

Để hiện thực hóa đề xuất xây dựng nền tảng giáo dục số quốc gia và xây dựng cổng thông tin nhân lực đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giao các đơn vị chuyên môn của Bộ hỗ trợ xây dựng thành các Đề án cụ thể; đồng thời có cơ chế phối hợp phù hợp để quá trình triển khai đạt hiệu quả.