Năm học 2020-2021:

Bạc Liêu: Kiên quyết xử lý lạm thu, chấn chỉnh chạy trường năm học mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức, cũng như chấn chỉnh tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục, nhà công vụ giáo viên, đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Quản lý, đánh giá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý trường hoc.

Tiếp tục rà soát, thực hiện tinh gọn một số kỳ thi, cuộc thi nhằm giảm áp lực cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Bạc Liêu: Kiên quyết xử lý lạm thu, chấn chỉnh chạy trường năm học mới - 1

Cùng với cả nước, Bạc Liêu đã bước vào năm học mới 2020 - 2021. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu, việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục phải đúng theo quy định pháp luật, trong đó các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức.

Tăng cường thanh, kiểm tra công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành việc triển khai nhiệm vụ năm học của các đơn vị, trường học; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ,…

Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động tự kiểm tra, tự chấn chỉnh của thủ trưởng đơn vị nhằm kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

“Kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục; kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác tuyển sinh, xếp lớp để kịp thời chấn chỉnh tình trạng chạy trường, chạy lớp”, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Các đơn vị, địa phương cần quan tâm, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số có đủ điều kiện đến trường để học tập, cũng như các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, an ninh an toàn trường học.