Vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện đúng kết luận thanh tra

Dân trí Về vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ ở Học viện Khoa học xã hội, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT cho biết quan điểm là đã có vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định hiện hành, không phân biệt cơ sở đào tạo lớn hay nhỏ. Theo đó, trong thời gian tới, HV phải khắc phục hậu quả, chấn chỉnh công tác đào tạo theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ.
>>"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT
>>Thanh tra "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục
>>Choáng với kết luận sai phạm trong "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Khoa học xã hội


Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT

Chất lượng luận án bị ảnh hưởng

Vừa qua, Thanh tra Bộ GD & ĐT đã làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, bà có suy nghĩ gì về vụ việc này?

Học viện Khoa học Xã hội được thành lập năm 2010 trên cơ sở tổ chức lại công tác đào tạo của 17 viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) với 37 ngành đào tạo.

Những Viện nghiên cứu này đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ; sau khi sáp nhập lại thì Học viện trở thành cơ sở đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ba năm trước (năm 2014), Bộ cũng đã thanh tra công tác đào tạo của học viện. Tuy nhiên, tần suất thanh tra này cũng chưa đủ mang lại hiệu quả quản lý nên cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu hơn trong điều kiện tăng cường tự chủ cho các cơ sở đào tạo.

Quan điểm của tôi là đã có vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định hiện hành, không phân biệt cơ sở đào tạo lớn hay nhỏ; theo đó, trong thời gian tới, HV phải khắc phục hậu quả, chấn chỉnh công tác đào tạo theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ.

Học viện Khoa học xã hội còn sai phạm ở chỗ, phân công đội ngũ hướng dẫn nghiên cứu sinh vượt quá quy định nhiều lần, điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của các luận án không, thưa bà?

Việc phân công người hướng dẫn khoa học vượt quá quy định trước hết là sự vi phạm quy chế đào tạo. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng luận án ở góc độ luận án không được thực hiện trong điều kiện tốt nhất, với chất lượng cao nhất có thể.

Để đạt được chất lượng cần thiết, NCS và người hướng dẫn sẽ phải nỗ lực rất lớn, thậm chí NCS có thể phải tìm đến các nguồn hướng dẫn không chính thức khác.

Cũng như các sai phạm khác, Học viện Khoa học xã hội sẽ phải báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra này về Bộ GDĐT (qua Thanh tra) trước ngày 30/9/2017.

Trong kết luận thanh tra, có một điểm đáng chú ý là cách đây gần 3 năm, Thanh tra Bộ GD & ĐT cũng đã có kết luận số 24/KL-TTr ngày 18/11/2014 về công tác tuyển sinh sau ĐH tại Học viện Khoa học xã hội, và cũng phát hiện hàng loạt vấn đề, nhưng Học viện đã không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra. Vụ Giáo dục Đại học có biết việc này không, thưa bà?

Năm 2017 Thanh tra Bộ GDĐT đã tiến hành thanh tra việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của một số đơn vị chức năng, trong đó có chuyên viên của Vụ GDĐH. Tại Kết luận thanh tra số 73/KL-TTr ngày 28/7/2017 đã nêu rõ: “Học viện chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra số 24/KL-TTr ngày 18/11/2014: Chưa có báo cáo chi tiết về đội ngũ giảng viên cơ hữu của từng ngành, chuyên ngành của Học viện và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia giảng dạy tại Học viện để xác định chỉ tiêu tuyển sinh; chưa thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm; chưa thực hiện cân đối quy mô các ngành/chuyên ngành đào tạo (trong đó có chuyên ngành luật)”.

Năm 2016, Bộ GDĐT đã tổ chức rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ (tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ/giảng viên) dựa trên các quy định phù hợp tại thời điểm đó.

Kết quả cho thấy, đội ngũ cán bộ/giảng viên của Học viện đáp ứng yêu cầu duy trì chất lượng từng ngành nhưng có 8 ngành quy mô đào tạo đã vượt năng lực. Bộ đã làm việc trực tiếp và cảnh báo Học viện và đó cũng là một trong những lý do để năm 2017 Bộ tiếp tục thanh tra tại Học viện.

Bội thực thạc sĩ, tiến sĩ là không có cơ sở

Thưa bà, từ câu chuyện “lò ấp” thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, có dư luận cho rằng, chúng ta đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ, điều đó có cơ sở, có xác đáng hay không? Bà có thể cho biết số lượng thạc sĩ, tiến sĩ hiện nay của Việt Nam? Năm 2016, cơ sở đào tạo nào cho ra lò nhiều thạc sĩ, tiến sĩ nhất?

Nếu nói “chúng ta đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ” là chưa có có cơ sở vì không dựa vào chuẩn nào để nói có bao nhiêu là thiếu, là đủ, là thừa… Trong lĩnh vực giáo dục đại học thì số lượng giảng viên có trình độ TS ở nước ta hiện là 16.541, mới chỉ đạt 22,68% tổng số GV, vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. Số giảng viên có trình độ ThS là 43.065, chiếm 59,16%.

Hiện nay cả nước có 37 Viện nghiên cứu được giao đào tạo TS, với quy mô khoảng 1.500 NCS. Trung bình, quy mô của mỗi viện khoảng 40 NCS và đang có xu hướng giảm. Như vậy, vấn đề cần đặt ra là đảm bảo chất lượng chứ không phải giảm số lượng trong điều kiện dư thừa.

Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, bên cạnh việc ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ mới (thông tư số 08/2017), đồng thời, Bộ GDĐT cũng đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Trong đó, nâng cao quy định về đội ngũ giảng viên, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học cũng như việc phối hợp với các cơ quan sử dụng lao động trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để đảm bảo chất lượng đầu ra phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Dư luận lo ngại nhiều luận án tiến sĩ không đảm bảo chất lượng

Dư luận lo ngại nhiều luận án tiến sĩ không đảm bảo chất lượng

Hiện Bộ GD & ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ mới, cho thấy quyết tâm của Bộ đưa bậc đào tạo này vào khuôn khổ, nâng cao chất lượng. Đến nay, việc thực hiện Quy chế này có gặp khó khăn không, ví dụ, việc thực hiện bài báo quốc tế, đầu vào ngoại ngữ, thưa bà?

Những quy định của Quy chế hiện hành trước khi được ban hành đã được công bố công khai để lấy ý kiến dư luận xã hội.

Tuy nhiên, việc chú trọng chất lượng trong đào tạo sẽ tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt khi trình độ và chất lượng đào tạo giữa các cơ sở, các lĩnh vực đào tạo chưa đồng đều. Mặc dù vậy, nếu xem xét đến bối cảnh sự phát triển của GDĐH khu vực thì cần phải thực hiện.

Để đảm bảo cho người có kế hoạch theo học ở trình độ tiến sĩ có thời gian chuẩn bị về chuyên môn và ngoại ngữ cũng như các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải có hướng đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng (về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực) thực hiện những thay đổi nói trên.

Quy chế đào tạo tiến sĩ mới có điều khoản chuyển tiếp quy định rõ lộ trình công bố quốc tế đối với người hướng dẫn và nghiên cứu sinh theo hai giai đoạn:

Từ khi quy chế có hiệu lực đến hết 31/12/2018 và từ sau ngày 01/01/2019 đối với những nhóm ngành có tính hội nhập cao và với nhóm chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kính tế, chính trị, văn hoá và xã hội đặc thù của Việt Nam.

Công khai chất lượng đào tạo của các đơn vị để người học giám sát

Việc sao chép luận văn, luận án vẫn nhức nhối. Bộ có giải pháp gì để giải quyết thực trạng này?

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 08/2017 đã quy định một số nội dung cụ thể hơn để đề cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, hội đồng đánh giá luận án trong việc ngăn chặn việc sao chép (khoản 4 Điều 14), quy định cụ thể việc xử lý vi phạm trong trường hợp phát hiện sao chép (điểm b khoản 2 Điều 31).

Ngoài ra, cũng quy định các cơ sở đào tạo tiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chống sao chép để rà soát nội dung các luận án tiến sĩ, hỗ trợ kỹ thuật cho đánh giá của Hội đồng.

Câu chuyện Học viện Khoa học xã hội là một hồi chuông cảnh tỉnh cung cách đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam. Dư luận đòi hỏi Bộ GD & ĐT phải thanh tra tiếp nhiều cơ sở đào tạo khác nữa. Việc này có khả thi không, thưa bà?

Việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở GDĐH là một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Bộ đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể các cơ sở GDĐT.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ cũng thực hiện rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng các cơ sở đào tạo. Trong điều kiện các cơ sở đào tạo càng được tự chủ thì càng cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở đào tạo vi phạm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải dựa trên tinh thần tự giác của các cơ sở đào tạo; trong đó, đặc biệt quan trọng là người đứng đầu cơ sở đào tạo, hội đồng khoa học đào tạo và cá nhân các nhà khoa học để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, văn hoá chất lượng tại các cơ sở đào tạo.

Từ sự việc của HV KHXH, các cơ sở đào tạo cần rà soát lại quy trình quản lý chất lượng, các nhà khoa học cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình hướng dẫn, đánh giá luận văn, luận án; cơ quan quản lý NN cũng đổi mới công tác quản lý phù hợp với điều kiện tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Hiện nay, Bộ GDDT xây dựng cơ chế công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng, các sản phẩm khoa học… và chuẩn bị xếp hạng chất lượng các cơ sở đào tạo để người học lựa chọn và XH giám sát.

Trước hết là xây dựng cơ sở dữ liệu để công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các sản phẩm khoa học trong đào tạo như: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất; các đề tài khoa học, luận văn, luận án kèm theo tên tác giả, người hướng dẫn và hội đồng thẩm định để gắn trách nhiệm của các nhà khoa học với sản phẩm khoa học của NCS…

Nếu người học, xã hội có đủ thông tin thì người chân chính sẽ chọn đến cơ sở đào tạo chân chính và những người tuyển dụng, sử dụng lao động chân chính sẽ trọng dụng những TS, ThS có thực lực, thực tài./.

Xin trân trọng cám ơn bà!

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Tiến sĩ Việt lọt top gương mặt trẻ ấn tượng nhất Thung lũng Silicon
Tiến sĩ Việt lọt top gương mặt trẻ ấn tượng nhất Thung lũng Silicon

(Dân trí) - Tiến sĩ trí tuệ nhân tạo Vũ Duy Thức (35 tuổi, sáng lập OhmniLabs) là người Việt Nam duy nhất được tờ báo Mỹ uy tín The Business Journals bình chọn vào top 40 gương mặt dưới 40 tuổi ấn tượng nhất Thung lũng Silicon năm 2017.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 06:00

Thiệt thòi học sinh điểm lẻ vùng cao trước thềm năm học mới
Thiệt thòi học sinh điểm lẻ vùng cao trước thềm năm học mới

(Dân trí) - Năm học mới đã bắt đầu, nhưng thầy trò tại nhiều địa phương trên địa bàn miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phải dạy và học trong những điểm trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng lớp học xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiều học sinh phải học lớp ghép, phòng học tạm bợ, tranh tre nứa lá.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 01:00

5 lo sợ khi giảm tải trích đoạn Truyện Kiều vì “trọng nam khinh nữ”
5 lo sợ khi giảm tải trích đoạn Truyện Kiều vì “trọng nam khinh nữ”

(Dân trí) - "Nhiều giáo viên văn chúng tôi sợ hãi, nếu phương án giải quyết vấn đề bình đẳng giới là loại bỏ các đoạn, thậm chí các tác phẩm có "lý lịch" bị cho là không ổn về giới, một ngày nào đó, không nhẽ các kiệt tác của Nguyễn Du hay Hồ Xuân Hương, các tác phẩm văn học ưu tú khác sẽ dần vắng bóng trong SGK? Xin hãy để văn chương cứ là văn chương với những đặc trưng muôn đời của nó”.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 02:36

Trao học bổng Vallet đến học sinh, sinh viên giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế
Trao học bổng Vallet đến học sinh, sinh viên giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Hơn 200 suất học bổng Vallet đã trược trao đến các em là học sinh, sinh viên giỏi, có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và học tập của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2017.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 10:00

Phương án thi THPT Quốc gia năm 2018 như thế nào là hiệu quả nhất?
Phương án thi THPT Quốc gia năm 2018 như thế nào là hiệu quả nhất?

Lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia giáo dục đã có những đóng góp, tranh luận về phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Thứ bảy, 02/09/2017 - 08:11

Nghệ An: Nhiều băn khoăn khi đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Nghệ An: Nhiều băn khoăn khi đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Ngoài 2 môn bắt buộc là Toán, Văn, môn thi thứ ba của kì thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An là môn tổ hợp, theo hình thức trắc nghiệm. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh và giáo viên.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 05:02

Quảng Ngãi: Tân trang nhà bán trú container cho học sinh vùng cao
Quảng Ngãi: Tân trang nhà bán trú container cho học sinh vùng cao

(Dân trí) - Sau 3 tháng hè, 20 nhà bán trú container của trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Lãnh (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) đã được sửa chữa, tân trang sạch đẹp sẵn sàng cho năm học mới 2017 - 2018.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 01:05

HUTECH công bố điểm trúng tuyển học bạ đợt 31/8: Ngành cao nhất tăng 4 điểm
HUTECH công bố điểm trúng tuyển học bạ đợt 31/8: Ngành cao nhất tăng 4 điểm

Chiều ngày 31/8/2017, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12 đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 31/8 cho tất cả các ngành Đại học chính quy. Theo đó, mức điểm trúng tuyển tăng mạnh ở tất cả các ngành so với các đợt nhận hồ sơ trước.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 01:00

Cấm giáo viên nữ mặc váy vì... sợ ảnh hưởng đến học sinh
Cấm giáo viên nữ mặc váy vì... sợ ảnh hưởng đến học sinh

(Dân trí) - Cho rằng giáo viên nữ mặc váy là phản cảm và khiến học sinh “không thể tập trung học tập”, Trường THPT Lý Tự Trọng (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã có văn bản cấm giáo viên nữ không được mặc váy khi giảng dạy.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 04:36

Phụ huynh phản ứng vì bé hơn 2 tuổi không được học trường công
Phụ huynh phản ứng vì bé hơn 2 tuổi không được học trường công

(Dân trí) - Phụ huynh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) phản ứng sau khi bé gái hơn 2 tuổi không được học trường mầm non công lập vì “không có tên bố trong sổ hộ khẩu”. Phường khẳng định đã phân loại học sinh theo 5 tiêu chí và không hề làm sai trong trường hợp này.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 01:33

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Ngày 1-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 12:01

Điều hiệu trưởng “nhận vơ” tiền phụ cấp xuống làm giáo viên
Điều hiệu trưởng “nhận vơ” tiền phụ cấp xuống làm giáo viên

(Dân trí) - Không đứng lớp vẫn “hồn nhiên” nhận phụ cấp hàng chục triệu đồng, cùng với những sai phạm trong quản lý tài chính... bà Q.T.Y.A, nguyên hiệu trưởng Trường Phước Vĩnh An, Củ Chi, TPHCM được điều xuống làm giáo viên.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2
Xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2

Trường Đại học Đông Đô thông báo xét tuyển 50 chỉ tiêu ngành Thú y Đại học hệ chính quy đợt 2 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:15

UEF công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 31/8
UEF công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 31/8

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) vừa công bố kết quả xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 đợt 31/8.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 07:10

Tin nhắn “Mong cháu sớm khỏe” của người lái xe
Tin nhắn “Mong cháu sớm khỏe” của người lái xe

(Dân trí) - Con bệnh, người mẹ nhắn tin thông báo để chú lái xe đưa đón học sinh của trường tạm ngưng đón cháu vài hôm. Chị nhận lại được câu trả lời từ người lái xe: “Vâng chị. Mong cháu sớm mạnh khỏe”.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 05:03

Quảng Ngãi: Trường cũ đã bị đóng cửa, nhiều phụ huynh vẫn… cho con đến trường
Quảng Ngãi: Trường cũ đã bị đóng cửa, nhiều phụ huynh vẫn… cho con đến trường

(Dân trí) - Dù điểm trường cũ đã bị đóng cửa nhưng nhiều phụ huynh tại thôn Thế Long (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) kiên quyết không đưa con em đến nơi "học nhờ" để phản đối việc chính quyền địa phương chậm thực hiện cam kết xây trường mới. Sự việc diễn ra từ ngày 28/8 đến nay vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng, làm ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều học sinh.

Thứ sáu, 01/09/2017 - 12:05

"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT
"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT

(Dân trí) - Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT có kết luận thanh tra tại Học viện Khoa học Xã hội, trong đó nêu một số sai phạm nghiêm trọng về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gây xôn xao dư luận. Dân trí đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện KHXH về vấn đề này.

Thứ năm, 31/08/2017 - 06:38

Trao học bổng Vallet đến HS, SV nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung
Trao học bổng Vallet đến HS, SV nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung

(Dân trí) - Chiều 31/8, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Thứ năm, 31/08/2017 - 05:10

Nghệ An: Hát quốc ca, không được mở đĩa thu sẵn trong lễ khai giảng
Nghệ An: Hát quốc ca, không được mở đĩa thu sẵn trong lễ khai giảng

(Dân trí) - Các trường không báo cáo thành tích trong lễ khai giảng; diễn văn của Hiệu trưởng phải ngắn gọn, súc tích, phù hợp với lứa tuổi học sinh; tTrong lễ khai giảng, toàn thể giáo viên, học sinh phải hát quốc ca, các nhà trường không phát bài quốc ca được thu sẵn.

Thứ năm, 31/08/2017 - 04:55

Những “phát kiến” gây bất ngờ của trẻ khi được thử sức làm “nhà phát minh” nhí
Những “phát kiến” gây bất ngờ của trẻ khi được thử sức làm “nhà phát minh” nhí

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mỗi em bé khi sinh ra đều mang trong mình ít nhiều bản năng của sự sáng tạo, nếu được cha mẹ khuyến khích và rèn luyện đúng cách ngay từ nhỏ, bản năng này sẽ có thể phát huy thành tài năng thực sự khi bé trưởng thành…

Thứ năm, 31/08/2017 - 04:30

Dự kiến sẽ điều chỉnh phương án thi THPT quốc gia 2018
Dự kiến sẽ điều chỉnh phương án thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ thay đổi các bài thi tổ hợp.

Thứ năm, 31/08/2017 - 02:58

Trường mầm non bị “khủng bố” bằng mắm tôm và đập phá tài sản
Trường mầm non bị “khủng bố” bằng mắm tôm và đập phá tài sản

(Dân trí) - Liên tiếp nhiều ngày liền, trường mầm non 1/6 (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị nhiều đối tượng ném mắm tôm vào trường. Khi bị bảo vệ phát hiện, khoảng 20 đối tượng đã lao vào trường dùng gậy sắt đập phá đồ đạc, tài sản rồi bỏ trốn.

Thứ năm, 31/08/2017 - 01:39

Cậu học trò có hoàn cảnh éo le đã trở thành tân SV Học viện Ngân hàng
Cậu học trò có hoàn cảnh éo le đã trở thành tân SV Học viện Ngân hàng

(Dân trí) - Với sự giúp đỡ của Học viện Ngân hàng và một số mạnh thường quân, Nguyễn Thạch Mậu Kim, cậu học trò có hoàn cảnh éo le ở thôn 5, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nhập học khoa Luật kinh tế của Học viện này. Mậu Kim đã rất hạnh phúc trong ngày trở thành tân sinh viên.

Thứ năm, 31/08/2017 - 11:59

Thí sinh dân tộc đạt 28,75 điểm trượt đại học kêu cứu vì trường quên nhập đối tượng ưu tiên
Thí sinh dân tộc đạt 28,75 điểm trượt đại học kêu cứu vì trường quên nhập đối tượng ưu tiên

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Trường Nam, dân tộc Nùng, điểm xét tuyển đại học được 25,25, cộng cả điểm ưu tiên 01 là đạt 28,75 nhưng bị trượt Trường Sĩ quan Chính Trị vì nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trường THPT Tiên Du 1- Bắc Ninh đã nhập thiếu đối tượng ưu tiên cho em.

Thứ năm, 31/08/2017 - 11:49