Vì sao đại học Việt Nam "còn lâu" mới thực hiện được Giáo dục mở?

Dân trí Vì sao việc xây dựng nền giáo dục mở (GDM) không được triển khai mạnh mẽ theo mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết 29 đề ra? Điều gì cản trở sự phát triển “giáo dục mở” đại học Việt Nam?
>>Các hiệu trưởng nói gì về nâng cao chất lượng giáo dục đại học?
>>Sửa đổi Luật giáo dục đại học: Trách nhiệm hiệu trưởng phải công khai minh bạch

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Trường Đại học Hòa Bình đã có phân tích rất kỹ về giáo dục mở đại học Việt Nam.


Nhà nước không đủ tiền đầu tư cho GDĐH để xây dựng các trường ĐH lọt top 500 thế giới nhưng lại rất chậm trễ trong việc huy động vốn tài chính từ XH cho các trường đại học công lập.

Nhà nước không đủ tiền đầu tư cho GDĐH để xây dựng các trường ĐH lọt top 500 thế giới nhưng lại rất chậm trễ trong việc huy động vốn tài chính từ XH cho các trường đại học công lập.

Nền Giáo dục mở theo tinh thần Nghị quyết 29 là gì?

Hiện nay có nhiều cách hiểu khác nhau về nền Giáo dục mở (GDM). Trong phần mục tiêu tổng quát Nghị quyết 29 nêu rõ: “Xây dựng nền GDM, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức GD hợp lý, gắn với xây dựng XH học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, XH hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GD và đào tạo; giữ vững định hướng XH chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền GD Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Trong khoản 4 mục III. Về nhiệm vụ, giải pháp ghi rõ: “Hoàn thiện hệ thống GD quốc dân theo hướng hệ thống GDM, học tập suốt đời và xây dựng XH học tập”.

Nền GDM là nền GD được thiết kế sao cho tổ chức và hoạt động của nó có khả năng thích ứng với những đổi thay và yêu cầu mới của môi trường kinh tế- XH. Những đặc điểm đó là: mở về hệ thống, mở về cơ hội tiếp cận và mở về nguồn lực.

Thứ nhất , hệ thống GD tập trung vào người học, linh hoạt, liên thông giữa các yếu tố (nội dung, chương trình, phương pháp, phương thức, thời gian, không gian, chủ thể GD…) của hệ thống và liên thông với môi trường bên ngoài hệ thống, bảo đảm tính sáng tạo cho việc xây dựng, tổ chức các nội dung, hình thức GD.

Thứ hai, nền GDM phải tạo cơ hội tiếp cận GD cho mọi người; Nền GDM dỡ bỏ các rào cản tiếp cận GD. Mọi đối tượng có nhu cầu học tập, không phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp, địa vị XH, giới tính và tín ngưỡng tôn giáo đều có cơ hội học tập như nhau.

Hệ thống GDM, xét ở khía cạnh nào đó, là sự mở rộng của nhà trường cho người lao động trở về với hệ GD ban đầu nếu điều đó là cần thiết; tạo ra những cơ hội và điều kiện để mỗi con người luôn luôn được hưởng những thành tựu khoa học và công nghệ do tri thức mới mang lại, được cập nhật những tri thức mới và được ứng dụng những tri thức mới vào công việc mình đang làm.

Sự mở rộng tri thức trên đây là điều kiện quyết định để tăng năng lực con người trong nền kinh tế mới: nền kinh tế tri thức (một thời được tôn vinh) và cách mạng 4.0 hiện nay.

Thứ ba, nền GDM tận dụng các nguồn lực cho GD và bảo đảm tính hiệu quả, phát triển bền vững của hệ thống.

Giáo dục đại học chính quy bị thách thức bởi tuyển sinh

Nếu dựa trên 3 đặc điểm cơ bản của GDM (hiểu theo người Việt) chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những bước tiến trong 4 năm thực hiện xây dựng nền GDM theo Nghị quyết 29.

Kiểm định và công nhận chất lượng GD (KĐCLGD) là một công việc phải làm để đảm bảo chất lượng GD cho toàn hệ thống.

Một số tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như các mốc chuẩn tối thiểu đã đảm bảo cho một quy trình mở với XH trong việc 10/61 tiêu chí quy định việc Nhà trường phải khảo sát ý kiến các bên liên quan (ngoài thầy cô giáo và người học ra) là các nhà tuyển dụng, các đồng nghiệp, các cơ sở GD khác, các hội nghề nghiệp … trong việc xây dựng sứ mạng, mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu CTĐT, kiểm tra đánh giá SV, đánh giá CTĐT, chất lượng giảng dạy, việc làm của SV sau tốt nghiệp, chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên ….

Ngoài việc thăm dò ra thì hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và mốc chuẩn tối thiểu còn quy định những điều kiện bắt buộc về đổi mới, điều chỉnh CTĐT, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động khác trong NT thể hiện được đòi hỏi các trường đại học phải quan tâm đầy đủ đến những ưu tiên XH khi mà GD đại học được xem là môi trường đầu tư của các gia đình cho con em của họ.

Quy định việc HĐT phải có thành viên bên ngoài, quy định tính liên thông trong thiết kế CT và hoạt động đào tạo, quy định triển khai hệ thống tín chỉ (vốn được xem là một mặt dân chủ hóa nhà trường, mặt khác tạo điều kiện di chuyển cho người học cả từ địa điểm học tập, thời gian học tập và KH học tập cá nhân …) cũng là những yếu tố của GDM được đưa vào thông qua hệ thống KĐCLGD.

Những hạn chế chủ yếu trong hệ thống là GD phi chính quy, GD thường xuyên, liên thông ngày càng suy giảm vai trò trong bối cảnh GD đại học chính quy đang chịu một thách thức lớn về tuyển sinh.

Mặt khác, những cơ sở GDM trong hệ thống lâu nay đã không đáp ứng những tiêu chí căn bản của một trường “mở” như: nhập học mở, xây dựng tài liệu học tập mở (OER) và các lớp học mở trực tuyến lớn (MOOC)

“Cọc đi tìm trâu”

Hệ thống GD đại học hiện nay đã tạo điều kiện khá cởi mở cho người học. Cung đại học gần như đã vượt cầu ở nhiều địa phương và khu vực GD NCL đã khiến cho việc tiếp cận GDĐH không còn bị hạn chế như trước.

Chuyện “cọc đi tìm trâu” đã trở nên phổ biến, người học bây giờ đã “sướng” hơn ngày xưa rất nhiều, các tổ chức GD từ chính quy đến phi chính quy, công lập đến tư thục đều tạo mọi điều kiện, hình thức lôi kéo người học.

Mọi đối tượng có nhu cầu học tập, không phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp, địa vị XH, giới tính và tín ngưỡng tôn giáo đều có cơ hội học tập như nhau.

Những hạn chế có lẽ chủ yếu vẫn là quy định của Bộ GD-ĐT về thời gian kéo dài tối đa để hoàn thành CTĐT chính quy bao gồm cả cử nhân và thạc sỹ.

Quy định cứng nhắc về giảng viên

Nguồn lực có lẽ là điểm hạn chế lớn nhất trong việc triển khai GDM những năm vừa qua.

Trong khi chúng ta rất cần sự tham gia của XH (các doanh nhân, các cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý …) vào việc duy trì và phát triển các bài giảng thực tiễn, các chương trình thực tập thực hành tại cơ sở, các mô đun được thực hiện không phải là trên ghế giảng đường mà là trong thực tế sản xuất kinh doanh và hoạt động XH thì chúng ta lại quá chặt chẽ và mang nặng tính hành chính trong việc xem xét việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS cho các giảng viên thỉnh giảng.

Những quy định cứng nhắc về số giảng viên cơ hữu cần thiết cho việc mở ngành đào tạo, cũng đã hạn chế việc Nhà trường huy động nhân lực XH có trình độ cho GDĐH. 49/80 trường đại học đã được kiểm định và công nhận chất lượng không đạt Tiêu chí 5.5 về số lượng giảng viên.

Về cơ sở vật chất, trong khi rất nhiều trường đại học (41/80 trường đại học đã được kiểm định và công nhận) không đạt tiêu chí 9.7 về diện tích mặt bằng; 19/80 trường không đạt Tiêu chí 9.5 về diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích nhà ở, sinh hoạt .. cho SV thì Bộ GD-ĐT lại quy định việc triển khai các CTĐT chính quy chỉ được thực hiện trong khuôn viên Nhà trường.

Trong khi phần lớn các thư viện của các trường đại học là nghèo nàn (54/80 trường không đạt tiêu chí 9.1) thì chúng ta không đầu tư cho các OER mà ích lợi của nó đã được trình bày ở trên và các nước trên thế giới đang triển khai mạnh mẽ.

Về tài chính, Nhà nước không đủ tiền đầu tư cho GDĐH để xây dựng các trường ĐH lọt top 500 thế giới nhưng lại rất chậm trễ trong việc huy động vốn tài chính từ XH cho các trường đại học công lập.

Nhà nước thành lập 2 đại học “mở” nhưng không đầu tư và chỉ đạo thực hiện các yếu tố “mở” tại hai cơ sở GD này nên không có hiệu quả. Hai ĐH mở giờ này cũng giống như các trường đại học công lập khác.

Dễ dàng nhận thấy rằng, một số bộ phận đã chú trọng triển khai các thành tố GDM trong hệ thống GDĐH hoặc chủ động (ví dụ hệ thống KĐCLGD) hoặc bị động (hệ thống tuyển sinh) do cân bằng cung cầu chuyển dịch nhưng thiếu một sự kết nối và nhất quán trong chính sách và tổ chức thực hiện.

Phải chăng, đây chính là lý do: Vì sao việc xây dựng nền GDM không được triển khai mạnh mẽ theo mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết 29 đề ra.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Huyền Chip chỉ 6 lỗi thường gặp khi học tiếng Anh của phần lớn người Việt
Huyền Chip chỉ 6 lỗi thường gặp khi học tiếng Anh của phần lớn người Việt

(Dân trí) - Trên trang cá nhân của mình, Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền), sinh viên Việt đang theo học bậc thạc sĩ tại Đại học Stanford danh tiếng nước Mỹ vừa chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của bản thân và những lỗi cơ bản người Việt thường gặp khi nói tiếng Anh.

Thứ ba, 01/05/2018 - 07:12

Nghị lực của cậu học trò mồ côi học giỏi toàn diện
Nghị lực của cậu học trò mồ côi học giỏi toàn diện

(Dân trí) - Mất cha từ nhỏ song Việt không gục ngã mà đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Và thành quả là 9 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và mới đây em đã xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ ba, 01/05/2018 - 04:03

Thanh Hóa: Bố trí 68 điểm, gần 3.300 cán bộ, giáo viên coi thi THPT quốc gia 2018
Thanh Hóa: Bố trí 68 điểm, gần 3.300 cán bộ, giáo viên coi thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã bố trí 68 điểm thi tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh với hơn 1.600 phòng thi, đảm bảo mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi. Đồng thời, Sở GD&ĐT dự kiến điều động gần 3.300 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

Thứ ba, 01/05/2018 - 12:04

TPHCM: Cấm trường học tổ chức lớp chọn
TPHCM: Cấm trường học tổ chức lớp chọn

(Dân trí) - Chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới 2018-2019, TPHCM yêu cầu các trường phổ thông không được tổ chức lớp chọn ở tất cả các khối lớp; cần sắp xếp, phân bố trình độ học sinh đồng đều giữa tất cả các lớp của các khối lớp.

Thứ hai, 30/04/2018 - 04:45

Phú Yên: Giáo viên bị cho thôi việc tiếp tục gửi đơn kiện
Phú Yên: Giáo viên bị cho thôi việc tiếp tục gửi đơn kiện

(Dân trí) - 3 trong số 15 giáo viên bị cho thôi việc vào ngày 31/1/2018 đã tiếp tục gửi đơn kiện lên TAND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) vì cho rằng Phòng GD&ĐT của huyện này đã cho nhiều giáo viên nghỉ việc sai với quy định Luật lao động.

Thứ hai, 30/04/2018 - 02:24

Đề cương ôn tập cho học sinh: Những chuyện “dở khóc, dở cười”
Đề cương ôn tập cho học sinh: Những chuyện “dở khóc, dở cười”

(Dân trí) - Đề cương ôn tập là sự tóm tắt về những nội dung kiến thức đã học trong một học kì để học sinh dựa vào làm bài thi cho tốt. Xoay quanh đề cương ôn tập cũng có những câu chuyện “dở khóc, dở cười”.

Thứ hai, 30/04/2018 - 01:33

TPHCM công bố lịch thi chính thức vào lớp 10
TPHCM công bố lịch thi chính thức vào lớp 10

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 năm học 2018-2019. Theo đó, khoảng hơn 100.000 học sinh sẽ tham dự kỳ tuyển sinh gay cấn nhất này vào hai ngày 2 - 3/6/2018.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:23

Học sinh được học về đạo đức đồng tiền từ lớp 2
Học sinh được học về đạo đức đồng tiền từ lớp 2

(Dân trí) - Ngay từ những bài tập lớp 2, học sinh đã được học về tiền và giá trị đạo đức của tiền và tích hợp các môn học như Giáo dục công dân, Đạo đức. Ở lớp 11, các em được học về lạm phát, thất nghiệp.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:43

Thoát nghèo, nuôi 2 con học đại học nhờ trồng cao su, hồ tiêu
Thoát nghèo, nuôi 2 con học đại học nhờ trồng cao su, hồ tiêu

(Dân trí) - Nhận ra những thế mạnh vùng gò đồi, vợ chồng anh Phan Văn Thắng và chị Lê Thị Vân (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã tích cực mở rộng diện tích trồng cao su, hồ tiêu. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ cây trồng, vật nuôi mà gia đình thoát được nghèo, đầu tư cho con đi học đại học.

Thứ hai, 30/04/2018 - 05:03

Kinh nghiệm chinh phục học bổng New Zealand của cô gái Việt tại Microsoft
Kinh nghiệm chinh phục học bổng New Zealand của cô gái Việt tại Microsoft

(Dân trí) - Chị Hoa Đinh, cựu sinh viên ĐH Waikato (New Zealand) hiện đang làm việc cho Microsoft Singapore và là người sáng lập một fanpage về học bổng du học với hơn 95.000 lượt theo dõi chia sẻ “bí kíp” giành học bổng chất lượng cao ở xứ sở kiwi.

Thứ hai, 30/04/2018 - 05:00

Đưa giáo viên bị đánh đi giám định thương tật
Đưa giáo viên bị đánh đi giám định thương tật

(Dân trí) - Liên quan xử lí vụ thầy Chau Danh - giáo viên trường THCS Châu Lăng (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) bị người nhà học sinh chặn đường đánh vào ngày 17/3/2018, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, Công an huyện chưa xử lí xong vì giáo viên chưa đi giám định thương tật…

Chủ nhật, 29/04/2018 - 05:19

Mừng vì học sinh được quyền… lưu ban!
Mừng vì học sinh được quyền… lưu ban!

(Dân trí) - Đọc các bài viết về tâm tư của thầy cô giáo khi bị tước đoạt đi quyền “cho học sinh lưu ban”, tôi càng thêm hiểu nỗi khổ khó nói của các thầy cô và càng thấy con mình may mắn vì đang được học ở một ngôi trường mà học sinh có quyền được lưu ban.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 01:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Xếp loại thi đua giáo viên: Còn nhiều tranh cãi
Xếp loại thi đua giáo viên: Còn nhiều tranh cãi

(Dân trí) - Cuối năm học, bài viết “Băn khoăn xếp loại thi đua của giáo viên” của tác giả Loát Trần lại làm nóng lên một vấn đề tồn tại bao lâu nay trong giáo dục. Đó là tình trạng giáo viên phản ứng với cách xếp loại thi đua ở các đơn vị trường học. Xung quanh câu chuyện này có rất nhiều vấn đề cần bàn luận.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 07:04

Bộ Giáo dục cảnh báo học sinh, sinh viên về “Hội thánh Đức Chúa Trời”
Bộ Giáo dục cảnh báo học sinh, sinh viên về “Hội thánh Đức Chúa Trời”

(Dân trí) - Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên về “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 05:03

Ai là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương?
Ai là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương?

(Dân trí) - Ai là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương? Nhật ký của ai là một trong những cuốn sách được nhiều người đọc nhất trên thế giới? Người phụ nữ nào đứng lên đấu tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ? Hãy làm trắc nghiệm dưới đây để xem bạn có biết về những phụ nữ quan trọng trong lịch sử không nhé!

Chủ nhật, 29/04/2018 - 02:03

Cuộc gặp mặt xúc động của những cựu giáo viên đi B tại Quảng Trị
Cuộc gặp mặt xúc động của những cựu giáo viên đi B tại Quảng Trị

(Dân trí) - “Các thầy, cô giáo đi B đã đem hết tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh, trang bị kiến thức cho học sinh và nhân dân, tạo dựng nền móng ban đầu cho giáo dục ở vùng mới giải phóng”, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 12:05

Công đoàn Giáo dục tăng cường ngăn chặn hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời”
Công đoàn Giáo dục tăng cường ngăn chặn hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời”

(Dân trí) - TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – vừa ký văn bản số 92/CĐN-TGNC về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép, liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 08:56

TPHCM cảnh báo về việc đăng ký vào lớp 10 xa nơi cư trú
TPHCM cảnh báo về việc đăng ký vào lớp 10 xa nơi cư trú

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra văn bản về việc rà soát việc học đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 không gần nơi cư trú năm học 2018-2019.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 05:30

Khôi phục hình ảnh người thầy như thế nào?
Khôi phục hình ảnh người thầy như thế nào?

(Dân trí) - Làm sao để khôi phục hình ảnh người thầy trong mắt học sinh, phụ huynh, tạo niềm tin cho xã hội sau một loạt những sự việc như cô giáo “im lặng suốt 3 tháng”, bạo hành trẻ mầm non...

Thứ bảy, 28/04/2018 - 03:37

Các trường cảnh báo HS, SV tránh xa “Hội thánh Đức Chúa Trời”
Các trường cảnh báo HS, SV tránh xa “Hội thánh Đức Chúa Trời”

(Dân trí) - "Tại An Giang, chúng tôi đã phát hiện 3 đối tượng tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Công an tỉnh đang giáo dục, chưa xử lý gì 3 đối tượng này. Ngoài ra còn kết hợp với các đoàn thể khác đến các trường học tuyên truyền cho sinh viên, học sinh tránh xa hội này" - Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 01:58

Mẹ nghẹn ngào nhận bằng Thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông
Mẹ nghẹn ngào nhận bằng Thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM diễn ra chiều ngày 27/4 đã có những giây phút xúc động trước khoảnh khắc người mẹ của nữ học viên qua đời nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 01:50

Thanh Hóa: Sẽ giảm 35 trường trong năm học 2018 - 2019
Thanh Hóa: Sẽ giảm 35 trường trong năm học 2018 - 2019

(Dân trí) - Trong kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019, tại địa phương này sẽ giảm tổng cộng 35 trường học các cấp so với năm học trước.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 09:01

Nâng cao chất lượng đại học: Cần đổi mới về tư duy truyền thống, quan hệ “thầy trò”
Nâng cao chất lượng đại học: Cần đổi mới về tư duy truyền thống, quan hệ “thầy trò”

(Dân trí) - GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho rằng, đội ngũ cán bộ giảng viên là yếu tố then chốt của việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Bên cạnh đó các trường đại học Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy truyền thống trong quan hệ “thầy trò”.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 07:22

“Nấu cơm, dọn sẵn, chỉ việc ăn…”
“Nấu cơm, dọn sẵn, chỉ việc ăn…”

(Dân trí) - Mỗi mùa thi về, các trường chỉ đạo giáo viên biên soạn đề cương ôn tập và phát cho học sinh. Hầu hết nhà giáo đều muốn trò được điểm cao và mình hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm nên lẽ tất nhiên sẽ bỏ công biên soạn câu hỏi, đáp án, in ấn và phát tận tay học sinh.

Thứ bảy, 28/04/2018 - 04:03