Trường ĐH Cần Thơ: Điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm

Dân trí Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018. Theo đó, ngành học có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là Sư phạm Ngữ văn (22,25 điểm), Sư phạm Tiếng Anh (21,75 điểm)...
>>Trường ĐH Bạc Liêu: Điểm chuẩn bậc ĐH thấp nhất là 14 điểm
>>Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018

Tuy nhiên, cũng có một số ngành cũng lấy điểm gần "chạm sàn"như Kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật công trình, xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật tài nguyên nước... đều lấy ngang mức điểm 14 điểm.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2018:

Số TT

Mã ngành

Tên ngành (tên chuyên ngành)

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Chương trình đào tạo đại trà

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00, C01, D01, D03

19,75

2

7140204

Giáo dục Công dân

C00, C19, D14, D15

21,5

3

7140206

Giáo dục Thể chất

T00, T01

17,75

4

7140209

Sư phạm Toán học

A00, A01, D07, D08

20,75

5

7140210

Sư phạm Tin học

A00, A01, D01, D07

17,25

6

7140211

Sư phạm Vật lý

A00, A01, A02, D29

18,75

7

7140212

Sư phạm Hóa học

A00, B00, D07, D24

19,75

8

7140213

Sư phạm Sinh học

B00, D08

17

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00, D14, D15

22,25

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00, D14, D64

21

11

7140219

Sư phạm Địa lý

C00, C04, D15, D44

21,25

12

7140231

Sư phạm tiếng Anh

D01, D14, D15

21,75

13

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

D01, D03, D14, D64

17

14

7220201

Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh;

- Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh

D01, D14, D15

21,25

15

7220203

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03, D14, D64

16,25

16

7229001

Triết học

C00, C19, D14, D15

19,25

17

7229030

Văn học

C00, D14, D15

18,5

18

7310101

Kinh tế

A00, A01, C02, D01

19

19

7310201

Chính trị học

C00, C19, D14, D15

20,25

20

7310301

Xã hội học

A01, C00, C19, D01

20,25

21

7310630

Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

C00, D01, D14, D15

21

22

7320201

Thông tin - thư viện

A01, D01, D03, D29

15

23

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, C02, D01

20

24

7340115

Marketing

A00, A01, C02, D01

19,75

25

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, C02, D01

20,25

26

7340121

Kinh doanh thương mại

A00, A01, C02, D01

19,25

27

7340201

Tài chính - Ngân hàng

A00, A01, C02, D01

19,25

28

7340301

Kế toán

A00, A01, C02, D01

19,5

29

7340302

Kiểm toán

A00, A01, C02, D01

18,5

30

7380101

Luật, 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính;

- Luật thương mại;

- Luật tư pháp.

A00, C00, D01, D03

20,75

31

7420101

Sinh học, 2 chuyên ngành:

- Sinh học;

- Vi sinh vật học.

B00, D08

14

32

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D08

18,25

33

7420203

Sinh học ứng dụng

A00, A01, B00, D08

14,25

34

7440112

Hóa học

A00, B00, D07

15,5

35

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, D07

14,25

36

7460112

Toán ứng dụng

A00, A01, B00

15,25

37

7480101

Khoa học máy tính

A00, A01

15,75

38

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

A00, A01

15,75

39

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00, A01

17,75

40

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01

15

41

7480106

Kỹ thuật máy tính

A00, A01

15,25

42

7480201

Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin;

- Tin học ứng dụng

A00, A01

18,25

43

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, A01, B00, D07

17,25

44

7510601

Quản lý công nghiệp

A00, A01, D01

17,5

45

7520103

Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy;

- Cơ khí chế biến;

- Cơ khí giao thông.

A00, A01

17,5

46

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01

17

47

7520201

Kỹ thuật điện

A00, A01, D07

16,5

48

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01

15

49

7520216

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

A00, A01

16,5

50

7520309

Kỹ thuật vật liệu

A00, A01, B00, D07

14

51

7520320

Kỹ thuật môi trường

A00, A01, B00, D07

14

52

7520401

Vật lý kỹ thuật

A00, A01, A02

14

53

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, A01, B00, D07

18,75

54

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

A00, A01, B00, D07

14,25

55

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

A00, A01, B00, D07

16,75

56

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

16

57

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

A00, A01

14

58

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00, A01

14

59

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, D07

14

60

7620103

Khoa học đất

A00, B00, D07, D08

14

61

7620105

Chăn nuôi

A00, A02, B00, D08

14,5

62

7620109

Nông học

B00, D08, D07

15,5

63

7620110

Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng;

- Công nghệ giống cây trồng.

A02, B00, D07, D08

14,5

64

7620112

Bảo vệ thực vật

B00, D07, D08

16

65

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00, B00, D07, D08

14

66

7620115

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

17,5

67

7620116

Phát triển nông thôn

A00, A01, B00, D07

14

68

7620205

Lâm sinh

A00, A01, B00, D08

14

69

7620301

Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D07, D08

15,5

70

7620302

Bệnh học thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

71

7620305

Quản lý thủy sản

A00, B00, D07, D08

14,5

72

7640101

Thú y, 2 chuyên ngành:

- Thú y;

- Dược Thú y.

A02, B00, D07, D08

18

73

7720203

Hóa dược

A00, B00, D07

20

74

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, C02, D01

19,75

75

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, B00, D07

15,75

76

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, C02, D01

16,5

77

7850103

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D07

15,25

Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An

78

7220201H

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15

19

79

7310630H

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

C00, D01, D14, D15

19

80

7340101H

Quản trị kinh doanh

A00, A01, C02, D01

17,5

81

7380101H

Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính

A00, C00, D01, D03

18,75

82

7480201H

Công nghệ thông tin

A00, A01

15

83

7580201H

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

14

84

7620102H

Khuyến nông

A00, A01, B00, D01

14

85

7620109H

Nông học

Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp

B00, D07, D08

14

86

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14

87

7620115H

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14,5

88

7620301H

Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A)

89

7420201T

Công nghệ sinh học (CTTT)

A01, D07, D08

15,5

90

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

A01, D07, D08

15,5

91

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CTCLC)

D01, D14, D15

16,5

92

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

A01, D01, D07

17,75

93

7480201C

Công nghệ thông tin (CTCLC)

A01, D01, D07

15

94

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

A01, D07, D08

15,5

95

7520201C

Kỹ thuật Điện (CTCLC)

A01, D01, D07

15,5

96

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CTCLC)

A01, D07, D08

15

Hoàng Tùng

MỚI NHẤT
Trường ĐH Kinh tế - Luật có thủ khoa 26,25 điểm
Trường ĐH Kinh tế - Luật có thủ khoa 26,25 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Ánh (Vĩnh Phúc) với điểm thi 26.25 điểm, trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:28

Điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm 2018 cao nhất là 23,4 điểm
Điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm 2018 cao nhất là 23,4 điểm

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm nay so với các trường có khối A,D thì khá cao, mức điểm vào các ngành từ 21,95 – 23,4. Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm 2018:

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:09

Điểm chuẩn năm 2018 vào trường ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN
Điểm chuẩn năm 2018 vào trường ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN

(Dân trí) - Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Y dược Thái Bình giảm mạnh, ngành cao nhất là Y đa khoa có 22,70, ngành thấp nhất là Y tế công cộng có 15,75. Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ngành cao nhất là Công nghệ sinh học 20,55 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn vào từng ngành của các trường.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:58

Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông năm 2018
Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông năm 2018

(Dân trí) - Chiều ngày 6/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, mức điểm vào trường khu vực phía Bắc từ 19,05 – 22.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:35

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, ba trường đại học trên đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, các mức điểm chuẩn các trường đều giảm mạnh so với năm trước.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:19

Điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20, khoa Y - ĐHQG TPHCM 22,1 điểm
Điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20, khoa Y - ĐHQG TPHCM 22,1 điểm

(Dân trí) - Theo công bố, điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20 điểm vào ngành Y đa khoa. Còn Khoa Y - ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn năm nay giảm 4,5 điểm so với năm ngoái.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:36

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Văn Hiến công bố điểm trúng tuyển
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Văn Hiến công bố điểm trúng tuyển

(Dân trí) - Trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm chuẩn ở mức từ 15-22 điểm, còn Trường ĐH Văn Hiến, điểm trúng tuyển cũng ở mức từ 14-17 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:30

Trường ĐH Đà Lạt: Điểm trúng tuyển từ 14-17 điểm
Trường ĐH Đà Lạt: Điểm trúng tuyển từ 14-17 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 17 điểm và thấp nhất là 14 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:00

Trường Đại học Tây Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1
Trường Đại học Tây Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 các ngành Đại học theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2018.

Thứ hai, 06/08/2018 - 12:35

Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội
Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội

(Dân trí) - Sáng nay 6/8, trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Mức điểm cụ thể vào từng trường như sal:

Thứ hai, 06/08/2018 - 12:29

Trường ĐH Y dược TPHCM: Điểm chuẩn ngành Y đa khoa chỉ 24,95 điểm
Trường ĐH Y dược TPHCM: Điểm chuẩn ngành Y đa khoa chỉ 24,95 điểm

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TPHCM vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2018. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay giảm mạnh.

Thứ hai, 06/08/2018 - 12:10

Hai nữ sinh tổ chức trại hè bổ ích cho học sinh THCS
Hai nữ sinh tổ chức trại hè bổ ích cho học sinh THCS

(Dân trí) - Trại hè “The Avocago Adventure” với chủ đề “Bình đẳng” được hai nữ sinh người Hà Tĩnh tổ chức trong vòng 4 ngày tại trường THCS Lê Văn Thiêm (thành phố Hà Tĩnh) đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho các em học sinh từ 11-14 tuổi.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm
Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm

(Dân trí) - Sáng nay (6/8), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2018. Ở hệ ĐH, nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:26

Trường ĐH Bạc Liêu: Điểm chuẩn bậc ĐH thấp nhất là 14 điểm
Trường ĐH Bạc Liêu: Điểm chuẩn bậc ĐH thấp nhất là 14 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Bạc Liêu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các ngành Cao đẳng và Đại học năm 2018.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:18

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM chỉ 16, còn ĐH Hoa Sen là 20 điểm
Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM chỉ 16, còn ĐH Hoa Sen là 20 điểm

(Dân trí) - Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM khá thấp chỉ ở mức 15-16 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Hoa Sen điểm chuẩn cao nhất là 20 và thấp nhất là 14 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:12

Điểm trúng tuyển vào ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân
Điểm trúng tuyển vào ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân

(Dân trí) - Trường ĐH An ninh nhân dân và trường ĐH Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Theo đó, mức điểm giảm mạnh so với năm trước, từ 23, 9 – 24,55. Cụ thể như sau:

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:46

Điểm chuẩn vào trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Văn hoá TPHCM
Điểm chuẩn vào trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Văn hoá TPHCM

(Dân trí) - Sáng nay (6/8), tiếp tục có nhiều trường ĐH công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức xét từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ 17-22, còn Trường ĐH Văn hoá TPHCM từ 14-21,25.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:26

Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Điện lực từ 14 - 16
Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Điện lực từ 14 - 16

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, trường Đại học Điện lực đã công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Mức điểm vào các ngành từ 14 – 16 điểm. Dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:24

Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018
Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018

(Dân trí) - Trường Đại học Y dược Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất là Y khoa 22,75 và Răng hàm mặt 22,5 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:15

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển năm 2018
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển năm 2018

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết vừa công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018 của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:12

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Vinh năm 2018
Điểm chuẩn vào Trường ĐH Vinh năm 2018

(Dân trí) - Sáng 6/8, Trường Đại học Vinh cho biết đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2018. Theo đó, năm nay điểm trúng tuyển cao nhất vào Trường Đại học Vinh là ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Giáo dục chính trị với điểm chuẩn là 20 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:10

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018
Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018

(Dân trí) - Ngày 6/8, trường ĐH Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Anh 30,6 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:06

Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 14 – 21 điểm
Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 14 – 21 điểm

(Dân trí) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

Thứ hai, 06/08/2018 - 09:40

Ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ cao cấp GeMBA
Ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ cao cấp GeMBA

(Dân trí) - Từ tháng 8 năm 2018, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (thuộc Đại học FPT) chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng quốc tế mang tên GeMBA (Global Master of Business Administration).

Thứ hai, 06/08/2018 - 09:00