Trắc nghiệm: Những từ tiếng Anh có nghĩa không giống như bạn nghĩ

Dân trí Trong tiếng Anh có nhiều những từ "lạ" mà nghĩa của nó khác hẳn với những gì bạn nghĩ rằng nó nghĩa là như vậy. Thử làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra từ vựng tiếng Anh của bạn nhé.
 >> Trắc nghiệm: Những từ hay bị viết sai chính tả trong tiếng Anh
 >> Trắc nghiệm: Bạn có viết đúng chính tả tiếng Anh?
 >> Đố bạn làm trắc nghiệm cực khó về số nhiều trong tiếng Anh