Thứ tư, 09/09/2020 - 11:42

Quảng Nam: Hỗ trợ hơn 1 tấn gạo cho học sinh miền núi, vùng khó khăn

Dân trí

Ngày 9/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vừa có quyết định về việc phân bổ hỗ trợ 1.000 tấn gạo cho học sinh miền núi, vùng khó khăn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1.060.350 kg gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2020-2021.

Số gạo trên được phân bổ thành 2 đợt; đợt 1 tổng số gạo hỗ trợ trong 2 tháng là 424.140 kg. Thời gian giao nhận gạo vào đầu tháng 9/2020. Đợt 2 tổng số gạo hỗ trợ 3 tháng là 636.210 kg. Thời gian giao nhận vào đầu tháng 11/2020.

Theo đó, học sinh các huyện miền núi, vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam được nhận gạo hỗ trợ gồm huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Nông Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước và TP Tam Kỳ với tổng cộng 14.138 học sinh.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT làm việc với Cục Dự trữ Quốc gia khu vực Đà Nẵng để ký kết hợp đồng tiếp nhận và phân bổ số gạo trên đến học sinh ở các trường tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, định mức, thời gian và thanh, quyết toán theo quy định. 

Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

Công Bính