Phú Yên: Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào trường học

Dân trí

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên vừa có hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục nội dung phòng chống tham nhũng trong các trường THPT năm 2019.

Theo đó, Sở này yêu cầu các trường tổ chức hoạt động ngoại khóa lồng ghép phòng chống tham nhũng nhưng phải đảm bảo về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng học sinh dưới hình thức sân khấu hóa.

Chương trình, nội dung phải đảm bảo việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề lý luận phù hợp, chú trọng việc thực hành kiến thức, kỹ năng được giảng dạy trong các nhà trường. Ngoài ra, phải gắn với việc nâng cao đạo đức xã hội; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Sở GD&ĐT Phú Yên lưu ý, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phòng chống tham nhũng tại các trường THPT được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp, phải đảm bảo không tăng về số tiết, định mức giảng dạy của giáo viên.

Sở hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động ngoại khóa ở các trường tối đa là 7 triệu đồng/trường. Đối tượng tham gia là học sinh lớp 10, 11, 12.

Trung Thi

Mới nhất