Đổi mới giáo dục: "Phải suy tính vì tương lai chứ không để tính điểm, ghi thành tích nhiệm kỳ"

Dân trí PGS.TS Đặng Bá Lãm cho rằng, cần suy tính thật kỹ càng trước khi thực hiện việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông. Phải suy tính vì tương lai của đất nước, chứ không phải để tính điểm, ghi thành tích trong nhiệm kỳ của bất cứ ai.
>>“Quốc sách hàng đầu” ngày càng… ì ạch?
>>Vẫn day dứt câu hỏi: Giáo dục có thật sự được xem là “quốc sách hàng đầu”?

Còn 2 năm nữa để kết thúc việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, lúc đó sẽ có dịp đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Chiến lược này, trong đó có việc đánh giá ở nước ta giáo dục đã thực sự là quốc sách hàng đầu hay chưa.

Tuy nhiên ngay từ bây giờ những biểu hiện trong thực tế có thể cho phép nhận xét rằng rằng giáo dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu.


Giáo dục vùng cao vẫn còn quá nhiều khó khăn

Giáo dục vùng cao vẫn còn quá nhiều khó khăn

Giáo dục phải được xem là lực lượng hàng đầu trong xã hội

Hội nghị TƯ 8 (Khóa XI, tháng 11-2013) ban hành Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước ta. Trong các quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo có việc xây dựng ở nước ta nền giáo dục mở.

Về quan điểm phát triển, Nghị quyết nhắc lại điều đã nêu trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và được nhắc lại trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 “Giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu”.

Còn 2 năm nữa để kết thúc việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, lúc đó sẽ có dịp đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Chiến lược này, trong đó có việc đánh giá ở nước ta giáo dục đã thực sự là quốc sách hàng đầu hay chưa.

Tuy nhiên ngay từ bây giờ những biểu hiện trong thực tế có thể cho phép nhận xét rằng rằng giáo dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu. Trong phạm vi gia đình, có thể thấy giáo dục đang trở thành gia sách hàng đầu, nói một cách dân dã là hy sinh đời bố để củng cố đời con, nhưng trong toàn phạm vi quốc gia chưa thấy biểu hiện sự ưu tiên hàng đầu cho giáo dục.

Trong thời bình hiện nay, có thể nhận thấy rõ sự ưu tiên cho quốc phòng và an ninh, tiếp đến là cho phát triển kinh tế. Trong thực tế các ngành quân đội, công an, dầu khí đang ở vị thế rất cao, giáo dục còn lâu mới vươn tới.

Có người nghĩ rằng điều đó là đương nhiên: chăm lo cho quân đội để bảo vệ đất nước, xây dựng lực lượng công an để trị an, còn dầu khí là nguồn ngoại tệ chủ yếu của đất nước. Nhưng như thế là vẫn suy nghĩ theo lối cũ.

Vì vậy trong chiến lược phát triển đất nước vào thời bình hiện nay phải nêu khẩu hiệu, phương châm: Giáo dục, giáo dục và giáo dục. Giáo dục là quốc sách hàng đầu phải thực sự được thể hiện trong sự ưu tiên hàng đầu cho giáo dục trên các phương diện lãnh đạo, quản lí, đầu tư nhân tài, vật lực.

Về quan niệm, giáo dục phải được xem là lực lượng hàng đầu trong xã hội, quyết định sự lành mạnh, an toàn của xã hội hiện nay và sự phát triển của xã hội tương lai.

Trong thời bình giáo dục phải được quan tâm như quân đội trong thời chiến. Giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục phải được quan tâm huấn luyện và chỉ huy như quan tâm đến chiến sỹ, sỹ quan trong thời chiến.

Về tổ chức, lực lượng tham gia giáo dục phải được bố trí hợp lý để giáo dục gánh vác được trách nhiệm quyết định đối với sự ổn định và phát triển đất nước.

Về quá trình, giáo dục phải được thiết kế và thực thi một cách đồng bộ, nhất quán từ giáo dục mầm non đến đại học.

Phải quan tâm từ thai giáo

Bắt đầu quá trình giáo dục cần quan tâm đến thai giáo. Vào thời mình, nhằm mục đích làm cho nước Nga mau hưng thịnh, tiến kịp các nước Tây Âu, Lômônôxôp đã yêu cầu xã hội quan tâm đến từng phụ nữ mang thai. Cần chuẩn bị cho họ về tâm lí, về hiểu biết cách chăm sóc và dạy trẻ ngay khi họ mang thai lần đầu và trong những năm tháng đầu tiên khi trẻ ra đờì, được chăm sóc ở nhà.

Khi trẻ bắt đầu đến trường mầm non thì cũng bắt đầu trách nhiệm của hệ thống giáo dục đối với công dân tương lai của đất nước. Theo các nhà sinh lý thần kinh thì mặt tinh thần, trí tuệ những gì trẻ học được quyết định phần lớn sự phát triển cả đời sau này. Vì vậy phải suy ngẫm lại câu của cha ông ta “Dạy con từ thuở còn thơ”.

Từ lúc trẻ vào lớp 1 cho đến hết giáo dục phổ thông học sinh sống phần lớn thời gian ở trường, sự phát triển của các em về mọi mặt: về sức khỏe thể chất và tinh thần, về thái độ sống và làm việc, về quan hệ với thiên nhiên và xã hội, về thành công và hạnh phúc trong cuộc sống đều do giáo dục vun đắp.

Đổi mới giáo dục phải suy tính từ tương lai đất nước chứ không ghi thành tích nhiệm kỳ

Thiết kế quá trình giáo dục thể hiện trong chương trình giáo dục. Trong thời gian sắp tới, nước ta dự kiến thay đổi cơ bản chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện chương trình tổng thể đang xây dựng. Do việc chuẩn bị chưa hoàn tất nên khởi đầu thực hiện Chương trình được quyết định hoãn 1 năm. Tuy nhiên theo tôi cần hoãn nhiều hơn để chuẩn bị chu đáo hơn.

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một việc làm lớn lao, động chạm đến cả xã hội: lực lượng học sinh đông đảo, chiếm một phần tư dân số; tất cả mọi gia đình đều có con, cháu đi học, tức là toàn bộ dân cư đều liên quan đến giáo dục; đội ngũ giáo viên hùng hậu, vượt cả số lượng quân đội.

Chi phí cho việc thay đổi chương trình rất lớn, ngoài đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, soạn lại tài liệu, sách học, sách dạy, trang bị giáo dục,... là những cái có thể tính ra tiền, còn có chi phí cơ hội không thể tính ra tiền.

Vì vậy cần suy tính thật kỹ càng trước khi thực hiện việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông. Phải suy tính vì tương lai của đất nước, chứ không phải để tính điểm, ghi thành tích trong nhiệm kỳ của bất cứ ai.

Giáo dục phổ thông phải đa diện

Chi phí thì rất cao như thế nhưng Chương trình dự kiến đem ra áp dụng trong thời gian tới chưa có có ý tưởng mới, đáp ứng sự thay đổi của thời đại và tương xứng với chi phí bỏ ra. Sau đây là một số ý tưởng về sự những thay đổi cần thực hiện.

Giáo dục phổ thông phải thực sự đa diện. Xưa nay vẫn dùng từ “toàn diện” nhưng từ này không diễn đạt chính xác nội dung, nên cần thay bằng từ đa diện.

Luật Giáo dục 2009, Điều 27 nêu: Giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ…Giáo dục chủ yếu bao gồm 4 mặt đó nhưng thứ tự ưu tiên cần được thay đổi, theo thứ tự lần lượt là: Sức khỏe (Cả thể chất và tinh thần), quan hệ xã hội, hiểu biết thế giới, năng lực thẩm mỹ(Cả cảm xúc và hành vi). Gọi ngắn gọn như xưa nay nhưng thứ tự theo tầm quan trọng là: Thể, Đức, Trí , Mỹ.

Vì sao phải ưu tiên giáo dục sức khỏe (Cả thể chất và tinh thần)? Vì trong thực tiễn đây là mặt cần nhất cho cuộc sống, quyết định các mặt còn lại và được mọi người quan tâm hơn hết. Phải có sức khỏe thì mới học tập và làm việc được, mới có thể rèn luyện đạo đức, trí tuệ , cảm xúc thẩm mỹ. Nếu không có sức khỏe, không có cuộc sống ở trạng thái “thoải mái” (WHO) thì không có hạnh phúc.

Việc thực sự coi trọng các mặt giáo dục, trong đó ưu tiên cho giáo dục sức khỏe trước hết phải thể hiện vào phân bố thời gian cho các mặt giáo dục trong chương trình. Ví dụ chương trình giáo dục tiểu học với việc học 2 buổi ngày, 7 tiết /ngày, 31 tiết/ tuần, thì hằng tuần giành cho mỗi mặt giáo dục khoảng 8 tiết: Sức khỏe 8 tiết, quan hệ xã hội 8 tiết, hiểu biết thế giới 8 tiết, năng lực thẩm mỹ 8 tiết. Ngày nào học sinh cũng được học về các nội dung đó dưới các hình thức khác nhau.

Thay đổi quan niệm, mọi tri thức đều phải đem hết vào chương trình

Những người xưa nay quen nghĩ rằng học sinh đến trường để học các kiến thức môn học sẽ cho rằng như thế thì học sinh học được ít quá. Cần quan niệm rằng học sinh đến trường để sống và sẽ học qua cuộc sống đó chứ không phải chỉ học trong giờ dành cho kiến thức về môn học. Lúc các em rèn luyện sức khỏe, học cách ứng xử xã hội, học đàn, học hát, học nhảy, học múa là các em đang học và đang sống, chứ không phải chỉ học toán, học văn mới là học.

Hơn nữa trong lúc các em học về sức khỏe, ứng xử, thẩm mỹ cũng đồng thời là học cách tư duy (trước nay là độc diễn của môn toán) và học cách sử dụng ngôn ngữ (trước nay là độc diễn của môn Văn-Tiếng Việt).

Chương trình các cấp bậc học trên tiểu học là trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng phải thay đổi triệt để theo quan niệm đó.

Để thực hiện được sự thay đổi lớn đó về chương trình giáo dục phổ thông cần thay đổi các điều kiện kéo theo là giáo viên và cơ sở trường lớp.

Từ trước đến nay nói đến giáo dục người ta chỉ nghĩ đến truyền thụ kiến thức nên chỉ chuẩn bị các điều kiện về giáo viên và trường lớp để làm việc đó.

Từ nay nếu thay đổi quan niệm, thực sự thực hiện giáo dục đa diện thì trong đội ngũ giáo viên của một trường, một lớp, phải có đủ người để thực hiện các mặt giáo dục như giáo dục sức khỏe, giáo dục thẩm mỹ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lí, sức khỏe tinh thần, giáo viên dạy múa, hát, vẽ,…Các điều kiện vật chất của nhà trường cũng phải được bổ sung như: Sân chơi,bể bơi, phòng thi đấu, phòng nhảy, phòng vẽ, phòng tư vấn… Hiện nay một số trường tư đã đầu tư theo hướng này và đã thu hút nhiều học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng nắm bắt xu hướng đó và thay đổi kịp thời về thiết kế và thực hiện chương trình.

Cũng cần thay đổi quan niệm cho rằng mọi tri thức cần cung cấp cho học sinh đều phải đem hết vào chương trình và thực hiện tại lớp học. Trong thực tế, học sinh tích lũy tri thức từ nhiều môi trường hoạt động.

Chương trình và giáo viên chỉ cần hướng dẫn cho học sinh. Chương trình tiểu học và trung học cơ sở không cần quá chặt chẽ, quá logic và đòi hỏi mọi học sinh phải nắm vững như nhau theo cùng tiến độ. Chỉ cần đến cuối năm, cuối cấp học sinh đạt được các yêu cầu nêu ra.

Chương trình trung học phổ thông có tính chặt chẽ, tính logic cao hơn các cấp học dưới. Nhưng ở trung học phổ thông cũng đảm bảo tính cân đối giữa các nội dung giáo dục thể, đức , trí, mỹ nghĩa là trí dục chỉ chiếm ¼ thời lượng của chương trình.

Với thời lượng như vậy về trí dục phải cắt giảm đến khoảng 2/3 khối lượng xưa nay. Nhận xét phổ biến là chương trình trí dục xưa nay học nhiều nhưng áp dụng rất ít.

Với thay đổi chương trình như vậy đội ngũ giáo viên hay nói đúng hơn là những người giáo dục phải thay đổi cơ bản về số lượng, cơ cấu thành phần và chất lượng. Giáo viên phải là những người tốt nhất trong những người cùng lứa trong xã hội.

Về mặt thể chất, tâm hồn và trí tuệ xứng đáng được xã hội giao cho trọng trách chăm lo cho thế hệ tương lai, cũng là đảm bảo cho sự an toàn và phồn vinh của đất nước. Khi vị trí giáo dục được xác định lại, hệ thống giáo dục được tổ chức lại, chương trình giáo dục được thiết kế lại thì đội ngũ giáo dục sẽ thu hút thanh niên ít nhất là như các trường sỹ quan quân đội và ngành công an hiện nay.

Khi đã tổ chức lại để có một nền giáo dục phổ thông tốt, thì giáo dục nghề nghiệp và đại học sẽ có điều kiện để có chất lượng tốt mà đặc trương lớn nhất là người học dễ dàng thích nghi với các biến động về xã hội và công nghệ.

Giáo dục nghề nghiệp cần bám sát nhu cầu của sản xuất và dịch vụ và tốt nhất là đào tạo tại cơ sở sản xuất và dịch vụ.

Giáo dục đại học chủ yếu cung cấp nền tảng tri thức và văn hóa, tinh thần và phương pháp học tập sáng tạo để có thể tự thích nghi khi công nghệ thay đổi. Đó là điều mà Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đòi hỏi.

PGS.TS Đặng Bá Lãm

MỚI NHẤT
Trường Newton vẫn hợp tác với “trường ma”?
Trường Newton vẫn hợp tác với “trường ma”?

(Dân trí) - Dù Bộ GD&ĐT đã có thông báo yêu cầu ngừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington (GWIS) - Mỹ trên cả nước nhưng Trường Newton Hà Nội vẫn ra thông báo tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy hệ GWIS.

Thứ năm, 17/05/2018 - 04:01

Vụ "Giáo sư ngôn ngữ bị tố đạo văn của học trò": Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vào cuộc
Vụ "Giáo sư ngôn ngữ bị tố đạo văn của học trò": Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vào cuộc

(Dân trí) - Giáo sư Nguyễn Đức Tồn, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, hiện đang là thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học đã bị tố đạo văn của học trò và đồng nghiệp khác.

Thứ năm, 17/05/2018 - 03:37

Ba bạn trẻ đất Cảng nhận hàng loạt học bổng tiền tỷ từ ĐH Mỹ năm 2018
Ba bạn trẻ đất Cảng nhận hàng loạt học bổng tiền tỷ từ ĐH Mỹ năm 2018

(Dân trí) - Nguyễn Đỗ Phương Uyên, Thái Thành Nhân, Bùi Minh Thắng là ba gương mặt xuất sắc đến từ Hải Phòng giành hàng loạt học bổng đại học danh giá tại Mỹ mùa tuyển sinh quốc tế năm nay kèm những suất học bổng tiền tỷ.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:37

2 lá thư tâm huyết của hiệu trưởng về mùa hè trải nghiệm của trẻ nhỏ
2 lá thư tâm huyết của hiệu trưởng về mùa hè trải nghiệm của trẻ nhỏ

Với tụi học trò nhỏ, hình ảnh thầy cô hiệu trưởng dường như có gì đó xa xôi và quyền lực. Nhưng trước kỳ nghỉ hè, có hai hiệu trưởng vừa làm một việc khiến học sinh của mình mê tít còn phụ huynh thì lặng người suy ngẫm.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:35

Cảm phục người Mông đội đèn, lội suối băng rừng … kiếm con chữ
Cảm phục người Mông đội đèn, lội suối băng rừng … kiếm con chữ

(Dân trí) - Hằng đêm các học viên vẫn đều đặn đội đèn pin, lội suối băng rừng… để đi kiếm con chữ. Sau một tháng đèn sách đến nay các học viên ở đây cơ bản đã biết tính toán và đọc, viết được.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:32

Trắc nghiệm: Những từ tiếng Anh có nghĩa không giống như bạn nghĩ
Trắc nghiệm: Những từ tiếng Anh có nghĩa không giống như bạn nghĩ

(Dân trí) - Trong tiếng Anh có nhiều những từ "lạ" mà nghĩa của nó khác hẳn với những gì bạn nghĩ rằng nó nghĩa là như vậy. Thử làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra từ vựng tiếng Anh của bạn nhé.

Thứ năm, 17/05/2018 - 12:11

Hàng loạt trường học ở Phú Quốc bị dự án “nuốt chửng”
Hàng loạt trường học ở Phú Quốc bị dự án “nuốt chửng”

(Dân trí) - Đảo ngọc Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) thật sự “nóng” lên khi được quy hoạch là đặc khu kinh tế. Hàng loạt tập đoàn lớn ồ ạt nhảy vào Phú Quốc đầu tư xây dựng khách sạn, resort... Đáng nói, nhiều trường học ở Phú Quốc bị các dự án này “nuốt chửng” hoặc xí phần, đưa vào dự án.

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:59

“Học theo tấm gương của Bác, làm việc tốt từ trái tim”
“Học theo tấm gương của Bác, làm việc tốt từ trái tim”

(Dân trí) - "Học theo tấm gương của Bác Hồ là làm việc tốt xuất phát từ trong trái tim, từ tấm lòng. Làm việc tốt tâm can minh tự biết, không phải để chờ ghi nhận".

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:55

Đăng ký xét tuyển sinh ĐH: Mất cân đối giữa các ngành
Đăng ký xét tuyển sinh ĐH: Mất cân đối giữa các ngành

Thống kê số liệu từ các trường ĐH cho thấy, có một số ngành, lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh tăng đột biến. Trong khi đó, có nhiều ngành trường lo không đủ thí sinh để mở lớp.

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:09

Anh ngữ học thuật - Hành trang vững vàng để du học thành công!
Anh ngữ học thuật - Hành trang vững vàng để du học thành công!

(Dân trí) - Du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ để được tiếp cận với nền giáo dục cao hơn và tương lai rộng mở.

Thứ năm, 17/05/2018 - 10:00

Nam sinh lớp 10 nhận học bổng “Học giả trẻ toàn cầu” của ĐH Yale
Nam sinh lớp 10 nhận học bổng “Học giả trẻ toàn cầu” của ĐH Yale

(Dân trí) - Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai vừa nhận thêm tin vui mới: vượt qua vòng hồ sơ với tỉ lệ cạnh tranh rất cao cùng với sự thể hiện xuất sắc trong bài luận của mình, em Vũ Lê Thành, học sinh lớp 10 Anh của trường vinh dự nhận học bổng 100% của chương trình “Học giả trẻ toàn cầu” (Yale Young Global Scholars) của trường ĐH Yale.

Thứ năm, 17/05/2018 - 09:05

ĐH Greenwich (Việt Nam) vào chung kết QG cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2018
ĐH Greenwich (Việt Nam) vào chung kết QG cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2018

(Dân trí) - Trong danh sách 10 thí sinh tiến vào vòng chung kết QG, có tới 4 sinh viên ngành Thiết kế đồ họa - Đại học Greenwich (Việt Nam) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký đến từ các trường đại học, chính thức trở thành 4/10 thí sinh tham dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế Giới ACWC 2018 sẽ diễn ra vào ngày 20/05/2018 sắp tới.

Thứ năm, 17/05/2018 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Hội nhập quốc tế cùng Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng
Hội nhập quốc tế cùng Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng

(Dân trí) - Được xây dựng bởi Viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Vũng Tàu, Cần Thơ và Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2007, chương trình Thạc sĩ Quản lý dự án Xây dựng (MPM) đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng Việt Nam và khu vực.

Thứ năm, 17/05/2018 - 08:02

“Lò” luyện thi lớp 6 mọc lên như nấm, áp lực thi cử thêm nặng nề
“Lò” luyện thi lớp 6 mọc lên như nấm, áp lực thi cử thêm nặng nề

(Dân trí) - Tình trạng dạy thêm, học thêm, luyện thi vào lớp 6 đang diễn ra tràn lan tại nhiều nơi, khiến áp lực của kỳ thi càng trở nên nặng nề.

Thứ năm, 17/05/2018 - 07:20

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: 6 điểm mới đột phá về cơ chế, chính sách
Dự thảo Luật Giáo dục đại học: 6 điểm mới đột phá về cơ chế, chính sách

(Dân trí) - Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã đưa ra sự đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cảm trở giáo dục đại học phát triển.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:18

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai

(Dân trí) - Đọc bài “Kiếm đâu cho đủ minh chứng để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên?” của tác giả Loát Trần, bản thân là giáo viên, tôi thấy đó cũng chính là nỗi lòng của giáo viên nói chung mỗi khi năm học kết thúc.

Thứ năm, 17/05/2018 - 04:03

Vụ “cô giáo tiếng Anh” chửi học viên là “lợn”: Trả lại hàng chục triệu đồng học phí
Vụ “cô giáo tiếng Anh” chửi học viên là “lợn”: Trả lại hàng chục triệu đồng học phí

(Dân trí) - Ngày 16/5, một số học viên đã đòi lại được học phí từ trung tâm tiếng Anh có cô giáo xưng mày - tao, chửi học viên là “lợn”. Trong đó, có người nhận được 20 triệu đồng/tổng số gần 40 triệu đồng cho 3 khóa học, có người nhận lại 100% học phí.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:52

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Kiên quyết dỡ bỏ rào cản phát triển giáo dục mở
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Kiên quyết dỡ bỏ rào cản phát triển giáo dục mở

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Kiên quyết dỡ bỏ rào cản phát triển giáo dục mở".

Thứ tư, 16/05/2018 - 05:16

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Sẽ thay đổi, bổ sung một loạt chính sách mới
Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Sẽ thay đổi, bổ sung một loạt chính sách mới

(Dân trí) - Trước nhiều vấn đề thực tế đã không còn phù hợp với Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục sửa đổi lần này được kỳ vọng không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho giáo dục phát triển trong nhiều năm tới. Vậy, dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi có gì mới?

Thứ tư, 16/05/2018 - 04:53

Sinh viên làm “hiệp sĩ đường phố”: Nên hay không?
Sinh viên làm “hiệp sĩ đường phố”: Nên hay không?

(Dân trí) - Vụ việc nhóm “hiệp sĩ” bị kẻ trộm xe SH dùng dao chống trả tại TPHCM vào tối 13/5 gây rúng động những ngày qua. Đặc biệt trong số “hiệp sĩ” bị thương có hai sinh viên đang học năm cuối đại học. Đại diện hai trường ĐH này cũng đã thăm hỏi và lên tiếng về việc sinh viên làm “hiệp sĩ đường phố”.

Thứ tư, 16/05/2018 - 03:08

BTEC FPT trao học bổng “Trí tuệ miền Trung” trị giá gần 1 tỷ đồng
BTEC FPT trao học bổng “Trí tuệ miền Trung” trị giá gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT sẽ dành 100 suất học bổng cho những sinh viên đăng ký nhập học đầu tiên tại Đà Nẵng. Học bổng nhằm ươm mầm tài năng trong giai đoạn nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành "bài toán khó giải" của hầu hết các doanh nghiệp.

Thứ tư, 16/05/2018 - 03:00

Ca sĩ Hà Anh Tuấn khuyên sinh viên đừng nên giấu dốt
Ca sĩ Hà Anh Tuấn khuyên sinh viên đừng nên giấu dốt

(Dân trí) - "Các bạn đừng giấu dốt mà hãy lao vào tiếp cận thực tế, trau dồi thêm kỹ năng, có tư duy của một công dân quốc tế... thì các bạn trẻ sẽ thành công - dù là học đại học ở trong nước hay nước ngoài."

Thứ tư, 16/05/2018 - 01:02

Học gì để bắt kịp Cách mạng công nghệ 4.0?
Học gì để bắt kịp Cách mạng công nghệ 4.0?

(Dân trí) - Dưới ảnh hưởng sâu rộng của cách mạng công nghệ 4.0, sỹ tử cần phải nắm được những tiêu chí nào để đưa ra lựa chọn trường và ngành nghề đúng đắn, để không bị “tụt hậu” hay thiếu kỹ năng để thành công trên thị trường lao động.

Thứ tư, 16/05/2018 - 01:00

Cách chức nữ hiệu trưởng vì “ưu ái” tuyển dụng con gái
Cách chức nữ hiệu trưởng vì “ưu ái” tuyển dụng con gái

(Dân trí) - Ngoài những sai phạm trong hoạt động chung của trường, bà Nguyễn Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) còn “ưu ái” khi tự ý ký hợp đồng với con gái bà không đúng theo quy định của Nhà nước.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:05