Điểm chuẩn vào trường ĐH Thương Mại, ĐH Mỏ Địa chất năm 2018

Dân trí Tối ngày 5/8, trường ĐH Thương Mại và trường ĐH Mỏ Địa chất đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2018. Mức điểm vào từng trường cụ thể như sau:
>>Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển năm 2018
>>Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát và Học viện An ninh: Ngành cao nhất 27,15 điểm
>>Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2018 từ mức 19,75 - 21,30

Điểm chuẩn vào trường ĐH Thương Mại như sau:

Điểm chuẩn vào trường ĐH Thương Mại, ĐH Mỏ Địa chất năm 2018 - 1
Điểm chuẩn vào trường ĐH Thương Mại, ĐH Mỏ Địa chất năm 2018 - 2

Điểm chuẩn vào trường ĐH Mỏ Địa chất năm 2018 như sau:

Điểm chuẩn vào trường ĐH Thương Mại, ĐH Mỏ Địa chất năm 2018 - 3

Công thức tính điểm xét:

Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Nhật Hồng