Thứ ba, 19/05/2015 - 16:15

Chuyển 2 Bộ nghiên cứu kiến nghị khẩn điều chỉnh Luật GD nghề nghiệp

Dân trí

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm kiến nghị khẩn của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam về nội dung một số điều trong Luật GDNN để nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 23/4, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra nhiều nội dung còn bất hợp lý của Luật GDNN.

Hiệp hội các trường ĐH,CĐ cho rằng, Luật GDNN chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, những khiếm khuyết của Luật GDNN sẽ dẫn tới công tác đào tạo nguồn nhân lực không đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không hội nhập thế giới. Đồng thời, làm cho lao động nước ta khó tìm kiếm việc làm ở các nước ASEAN và các nước khác, làm hạn chế một số mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới.

Theo kiến nghị của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, một số nội dung của Luật GDNN không kế thừa thực tiễn, không đảm bảo hội nhập với khu vực và thế giới, làm biến dạng hệ thống giáo dục, hạn chế chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị: Trước mắt Chính phủ giữ nguyên việc quản lý nhà nước về giáo dục như hiện nay. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng kịp thời chỉ đạo Hội đồng quốc gia giáo dục chủ trì, phối hợp với các tổ chức xã hội tiến hành hội thảo, lấy ý kiến đóng góp cho Luật GDNN.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ hội thảo và xã hội, kiến nghị Chính phủ đề nghị với Quốc hội đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội xem xét và điều chỉnh lại một số nội dung của Luật GDNN trước khi luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trong trường hợp Quốc hội chưa kịp điều chỉnh nội dung của Luật GDNN, đề nghị Quốc hội ra quyết nghị giới hạn phạm vi điều chỉnh của luật, trước mắt chỉ cho lĩnh vực giáo dục nghề, chưa áp dụng cho lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp, đặc biệt đối với loại hình CĐ chuyên nghiệp.

Hồng Hạnh

Mới nhất