Các trường Sư phạm cần xem xét lại chương trình đào tạo hiện hành

Dân trí Trong chương trình môn học mới bên cạnh sự ảnh hưởng đến giáo viên, học sinh phổ thông thì các trường Sư phạm cũng chịu sự chi phối lớn trong việc đào tạo lực lượng giáo viên thích ứng với chương trình. Vậy các trường phải thay đổi như thế nào?
>>Chương trình GDPT mới: Tin học là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3
>>Môn Vật lý trong chương trình GDPT: Tránh khuynh hướng thiên về toán học
>>Áp dụng chương trình GDPT mới: Dự kiến mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên tiểu học

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM về vấn đề này.


 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Chương trình GDPT mới cần phải hoàn chỉnh thêm

Thưa PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, dự thảo chương trình GDPT mới do Bộ GD&ĐT ban hành thu hút sự quan tâm lớn từ xã hội. Ông đánh giá dự thảo lần này như thế nào?

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn: Có thể khẳng định dự thảo chương trình phổ thông mới đã có sự đầu tư rất nghiêm túc, khoa học, đảm bảo tính đa chiều và tính phản biện cao.

Ưu điểm nổi trội là chương trình đã có các trụ cột cơ bản để xây dựng và phát triển. Trên bình diện khoa học, tính mục tiêu, tính kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học với nhau và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học được đảm bảo.

Hơn nữa, chương trình GDPT lần này được xây dựng theo hướng mở, có sự kết nối giữa tính hiện đại của thế giới và tính truyền thống, tính phổ quát và tính địa phương, tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế là những ưu điểm nổi bật...

Tất nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần phải hoàn chỉnh thêm. Chẳng hạn như, tên một vài môn học cần xem xét, cụ thể Giáo dục lối sống là tên môn học khá phổ biến ở nhiều quốc gia ngay từ lần dự thảo đầu đã có, dự thảo lần này quay lại thành tên Đạo đức là chưa thật sự mới và phù hợp; một vài cấu trúc nội dung trong từng môn cần đảm bảo quan điểm ứng dụng nhiều hơn nữa; hoạt động trải nghiệm cần được trải dọc và ngang khoa học theo ma trận; tính xoáy trôn óc ở kỹ năng cần được đan cài logic hơn theo biên độ ở một số môn kéo dài 12 năm cũng cần chú trọng hơn...

So với chương trình hiện hành thì dự thảo lần này có những sự tiến bộ nào, thưa ông?

Tôi cho rằng so sánh với chương trình cũ là điều không nên vì chúng ta cần nhìn sự phát triển theo dòng chảy, đặt chương trình học theo mục tiêu phát triển, nhu cầu của thời cuộc. Hơn nữa, những thành quả đã qua là nền tảng quan trọng để phát triển và giáo dục không nằm ngoài quy luật chung.

Rõ ràng trong dự thảo chương trình mới nhiều ưu điểm của chương trình hiện hành vẫn được đảm bảo và khai thác, một số hạn chế đã được khắc phục như: xác định được năng lực cốt lõi của con người trong và sau đào tạo, làm rõ giai đoạn định hướng nghề nghiệp khá sớm, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn được thể chế hóa khá rõ ràng, một số môn học và hoạt động giáo dục hòa nhập với xu thế chung của thế giới

Cụ thể như ở tiểu học, việc giúp trẻ làm quen với Tin học và Công nghệ được đảm bảo; Lịch sử và Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); ở cấp THCS việc tích hợp khoa học xã hội thành môn học là điều thú vị, hay Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; Học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường...

Tất cả điều này minh chứng cho tính logic trong tầm nhìn và nhận thức của những người thực hiện chương trình. Sự tiến bộ ấy còn được thể hiện ở việc có các minh chứng cụ thể bước đầu trong một số luận điểm khoa học, các tri thức tiên tiến được cập nhật và sử dụng...

Các trường sư phạm phải chuyển mình

Để đáp ứng được các yêu cầu của chương trình GDPT mới, theo ông, việc đào tạo giáo viên của các trường Sư phạm cần thay đổi ra sao?

Việc định hướng trách nhiệm của các trường sư phạm đã được Bộ GD&ĐT quán triệt rất cụ thể và chính mỗi trường sư phạm cũng đã có hướng chuẩn bị bài bản và hệ thống. Tuy nhiên, để có thể thực sự chuyển mình trong đào tạo sinh viên theo định hướng của chương trình phổ thông mới, theo tôi, các trường sư phạm cần có những hành động cụ thể.

Trước hết, cần xem xét chương trình đào tạo hiện hành để cập nhật ngay các kiến thức, kỹ năng cần đáp ứng trong chương trình phổ thông mới. Vận dụng khoa học và hiệu quả quy chế đào tạo trong khi triển khai quy trình đào tạo để đảm bảo đào tạo hiệu quả và thích ứng.

Bổ sung các chuyên đề đáp ứng chương trình phổ thông mới trên bình diện chung để sinh viên toàn trường có thể làm chủ và thích nghi chương trình giáo dục phổ thông mới. Đơn cử như hoạt động trải nghiệm, tích hợp hoạt động hướng nghiệp, dạy học tích hợp và dạy học phân hóa.

Xem xét chương trình chi tiết các học phần nghiệp vụ đặc biệt là nhóm học phần phương pháp để đảm bảo tính cập nhật nhằm đảm bảo đào tạo hiệu quả và ứng dụng với thực tiễn mới. Đồng thời, xây dựng tính tích hợp trong đào tạo nhóm khoa nhằm chuẩn bị cho việc đào tạo thực hành theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các trường sư phạm cần chuyển mình ngay trong những khóa đào tạo đã bắt đầu 1, 2 và 3 năm để có thể thích ứng ngay với chương trình giáo dục mới. Mặt khác, phải đầu tư bồi dưỡng giáo viên cũng như đầu tư trí tuệ và tâm sức để có thể xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên cho các khóa mới.

Hiện tại, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có những sự chuẩn bị gì cho việc đào tạo giáo viên phục vụ chương trình GDPT mới, thưa ông?

Các biện pháp tôi đề cập ở trên đã được Trường ĐH Sư phạm TPHCM áp dụng ngay cho khóa sinh viên vừa ra trường năm 2017. Làm được điều này là do nhà trường có nhiều nhà khoa học là chuyên gia xây dựng chương trình của Bộ đã cập nhật và chuyển giao ý tưởng sớm.

Hiện nay, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới của khóa đào tạo mới 2018 - 2022 đang được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo để đảm bảo tính thích ứng.

Ngoài ra, Trường ĐH Sự phạm TPHCM cũng đã đồng bộ việc tập huấn, hội thảo, truyền thông cho quản lý bộ phận, giảng viên, giảng viên trẻ và sinh viên toàn trường về chương trình GDPT mới trong suốt năm 2017 với các chuyên đề, các tọa đàm chuỗi, cuộc thi... nhằm lan tỏa tinh thần của chương trình từ nhận thức đến thái độ và hành động.

Trong năm 2018, khi các giải pháp đã đồng bộ, trường sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên đề trọng điểm, chuỗi đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên, các dự án ứng dụng có liên quan đến chương trình phổ thông mới sẽ được thực thi

Nhà trường cũng đang tích cực tham gia các đề án, dự án của Bộ và sáng tạo chủ động thêm các nhóm nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo giáo viên THCS, giáo viên phụ trách hoạt động giáo dục thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, cam kết có sản phẩm như chiến lược đột phá.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM đang sẵn sàng đón khóa sinh viên mới với sự lạc quan và tiếp tục điều chỉnh có định hướng nội dung đào tạo các khóa sinh viên hiện tại để có thể thích nghi và thực hiện chương trình GDPT mới. Quan điểm của chúng tôi là sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng quản lý sự thay đổi và làm chủ để thích ứng với sự thay đổi.

Với cách tiếp cận mới là phát triển năng lực của sinh viên sư phạm nên việc thích nghi chương trình mới phát triển năng lực người học là điều khả thi. Và nếu sản phẩm đào tạo của nhà trường là nhà giáo dục mà không phải chỉ là người dạy thì chắc chắn đáp ứng được thách thức này.

Xin cám ơn PGS.TS Huỳnh Văn Sơn.

H.Chương (Thực hiện)

MỚI NHẤT
“Bội thu” học sinh giỏi quốc gia 2018
“Bội thu” học sinh giỏi quốc gia 2018

(Dân trí) - Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2018 - Nghệ An có 90 học sinh đạt giải thưởng cao quý này. Tất cả các em đều thuộc Trường THPT chuyên Phan Bội Châu,TP Vinh.

Thứ tư, 31/01/2018 - 07:30

Quyên góp Cờ Tổ quốc chào mừng U23 để ủng hộ cho các ngư dân
Quyên góp Cờ Tổ quốc chào mừng U23 để ủng hộ cho các ngư dân

(Dân trí) - Trường ĐH Thương Mại vừa phát đi thông báo “Quyên Cờ Tổ quốc ủng hộ các ngư dân”. Thông báo này nhằm phát động tới các sinh viên của trường và cộng đồng xã hội.

Thứ ba, 30/01/2018 - 05:21

Tại sao cầu thủ U23 VN mặc đồng phục khi đi ra ngoài cùng nhau?
Tại sao cầu thủ U23 VN mặc đồng phục khi đi ra ngoài cùng nhau?

(Dân trí) - Mấy ngày qua, một điều dễ thấy là các cầu thủ đội U23 Việt Nam khi đi ra ngoài cùng nhau đều mặc đồng phục. Đây chính là một trong số nhiều quy định bắt buộc do thầy Park Hang-seo đưa ra mà các học trò phải thực hiện dưới sự dẫn dắt của ông.

Thứ ba, 30/01/2018 - 12:05

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm nhiều Phó hiệu trưởng sai quy định
Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm nhiều Phó hiệu trưởng sai quy định

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện UBND huyện Sông Lô bổ nhiệm 7 Phó hiệu trưởng các trường trên địa bàn chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị - hành chính, không trong quy hoạch; trong đó 5 Phó hiệu trưởng nhưng chưa được hưởng phụ cấp chức vụ.

Thứ ba, 30/01/2018 - 09:52

Đường dài cho U23 Việt Nam
Đường dài cho U23 Việt Nam

(Dân trí) - Đội tuyển U23 Việt Nam đang tận hưởng tình yêu vô bờ bến từ người hâm hộ sau khi viết “chuyện cổ tích có thật” ở giải bóng đá châu lục. Vậy nhưng việc tung hô quá mức có thể rất nguy hại.

Thứ ba, 30/01/2018 - 09:50

Hà Nội: 9,9 độ, nhiều trường bất ngờ cho học sinh nghỉ học
Hà Nội: 9,9 độ, nhiều trường bất ngờ cho học sinh nghỉ học

(Dân trí) - Sáng 30/1, nhiệt độ Hà Nội xuống mức 9,9 độ, nhiều trường mầm non và tiểu học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Thứ ba, 30/01/2018 - 08:44

Từ U23 Việt Nam, nghĩ về văn hóa cổ động của giới trẻ
Từ U23 Việt Nam, nghĩ về văn hóa cổ động của giới trẻ

(Dân trí) - Văn hóa cổ động của người Việt trẻ cần thay đổi. Mỗi bạn trẻ hãy tự điều chỉnh văn hóa ứng xử của mình, dứt khoát nói không với những hành xử “kém duyên”!

Thứ ba, 30/01/2018 - 07:45

Vì sao học sinh lớp 9 không thích học nghề?
Vì sao học sinh lớp 9 không thích học nghề?

(Dân trí) - Năm nào cũng thế, khi các em học sinh lớp 9 chuẩn bị kì thi tuyển sinh 10 thì các trường THCS đều họp phụ huynh để tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh lớp 9. Đây là một bước quan trọng để định hướng tương lai cho các em có học lực trung bình trở xuống.

Thứ ba, 30/01/2018 - 07:20

Sáng thứ 2 ở trường cấp 1 của Quang Hải
Sáng thứ 2 ở trường cấp 1 của Quang Hải

6h45’ sáng thứ Hai, chúng tôi có mặt tại sân Trường Tiểu học Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội – nơi cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã từng có gần 4 năm học tại đây trước khi được chọn gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội T&T vào năm 2006.

Thứ hai, 29/01/2018 - 04:57

Kỳ thi năng lực của trường ĐH Quốc tế TPHCM sẽ được tổ chức vào tháng 5
Kỳ thi năng lực của trường ĐH Quốc tế TPHCM sẽ được tổ chức vào tháng 5

(Dân trí) - Sáng nay, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức thông qua kế hoạch tổ chức kì thi Kiểm tra năng lực – một trong 6 phương thức tuyển sinh của nhà trường trong năm 2018. Kì thi này dự kiến sẽ tổ chức trong hai ngày 26 và 27/5/2018.

Thứ hai, 29/01/2018 - 04:47

Những bài học tuyệt vời tôi dạy con từ đội tuyển U23 Việt Nam
Những bài học tuyệt vời tôi dạy con từ đội tuyển U23 Việt Nam

(Dân trí) - Cảm ơn đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã mang tới niềm hạnh phúc vô biên cho hàng triệu trái tim người dân trên cả nước. Các bạn đã truyền ngọn lửa cảm hứng bất tận tới thế hệ tuổi trẻ Việt Nam để phấn đấu, luyện rèn thành tài.

Thứ hai, 29/01/2018 - 04:01

Đại học không đạt chuẩn kiểm định chất lượng không được tăng chỉ tiêu
Đại học không đạt chuẩn kiểm định chất lượng không được tăng chỉ tiêu

(Dân trí) - Cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh).

Thứ hai, 29/01/2018 - 03:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Từ 5/2, cấm các trường công lập thu tiền tự nguyện
Hà Nội: Từ 5/2, cấm các trường công lập thu tiền tự nguyện

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 5/2, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội sẽ không được phép thu tiền đóng góp tự nguyện.

Thứ hai, 29/01/2018 - 02:11

“Tại sao phải cúi đầu?”
“Tại sao phải cúi đầu?”

(Dân trí) - Hình ảnh ông thầy huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo nói với học trò Việt “Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?” sau trận thua đội Uzbekistan, để tuột Huy chương Vàng trong giải bóng đá U23 châu Á 2018, phải nói đó cũng là một lời cảnh tỉnh trong giáo dục.

Thứ hai, 29/01/2018 - 12:02

Học sinh Việt Nam tham dự Cuộc thi Khoa học ứng dụng tại Mỹ
Học sinh Việt Nam tham dự Cuộc thi Khoa học ứng dụng tại Mỹ

(Dân trí) - Ba đội tuyển học sinh đến từ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (TPHCM), trường Wellspring Hà Nội và trường Tây Úc (TPHCM) đã giành giải vô địch trong Cuộc thi Khoa học ứng dụng FIRST LEGO League Vietnam 2018 và đại diện cho Việt Nam tham dự FLL thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 4 tới.

Thứ hai, 29/01/2018 - 12:00

Bài học giáo dục từ U23 Việt Nam
Bài học giáo dục từ U23 Việt Nam

(Dân trí) - Tuần lễ qua, sự kiện đội tuyển U23 Việt Nam vào tới trận Chung kết U23 Châu Á đã truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim. Vậy nhưng, đó không chỉ là thể thao mà còn mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa về giáo dục.

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:24

Muốn làm nhà báo thì cần những tố chất nào?
Muốn làm nhà báo thì cần những tố chất nào?

(Dân trí) - Em rất "mê" nghề báo. Năm nay, em dự định thi vào ngành Báo chí trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN. Cho em hỏi, ngành báo chí đòi hỏi những tố chất nào? Có bị thất nghiệp không? mong được giải đáp? (haivan@gmail.com)

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:19

Đề tham khảo môn Vật lí 2018: Đòi hỏi học sinh phải sáng tạo nhiều
Đề tham khảo môn Vật lí 2018: Đòi hỏi học sinh phải sáng tạo nhiều

(Dân trí) - Đề thi tham khảo môn Vật lí được các giáo viên đánh giá là có tính kế thừa, độ phân hóa cao đa dạng, gắn liền với các vấn đề cuộc sống, khoa học và công nghệ từ mức độ cơ bản đến mức độ vận dụng cao.

Thứ hai, 29/01/2018 - 07:15

Học tiếng Anh mỗi ngày: Tìm hiểu từ "paint" – vẽ trong tiếng Anh
Học tiếng Anh mỗi ngày: Tìm hiểu từ "paint" – vẽ trong tiếng Anh

(Dân trí) - Mỹ thuật – hội họa từ lâu đã luôn là đam mê, sở thích của nhiều người có óc sáng tạo, trí tưởng tượng bay bổng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu từ ‘paint’ – vẽ trong tiếng Anh và các từ vựng liên quan nhé!

Thứ hai, 29/01/2018 - 07:07

Tìm đại diện Việt Nam thi đấu cuộc thi Khoa học ứng dụng FIRST LEGO League 2018
Tìm đại diện Việt Nam thi đấu cuộc thi Khoa học ứng dụng FIRST LEGO League 2018

(Dân trí) - Trong hai ngày 27 – 28/01/2018, tại TPHCM diễn ra Cuộc thi Khoa học ứng dụng FIRST LEGO League 2018 (FLL), dành cho các em học sinh từ 6 đến 16 tuổi nhằm tìm ra những đội xuất sắc nhất, ưu tú nhất đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu với đại diện đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới tại cuộc thi FLL Quốc tế ở Mỹ.

Chủ nhật, 28/01/2018 - 07:35

Chương trình GDPT mới: Tin học là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3
Chương trình GDPT mới: Tin học là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3

(Dân trí) - So với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, có thể thấy rõ vị trí, vai trò của môn Tin học trong dự thảo chương trình GDPT mới đã thay đổi, khi trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xác định: Tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 (trong chương trình hiện hành là môn tự chọn).

Chủ nhật, 28/01/2018 - 05:51

Đề thi tham khảo môn Địa lí: Nâng số lượng câu hỏi thực hành kỹ năng
Đề thi tham khảo môn Địa lí: Nâng số lượng câu hỏi thực hành kỹ năng

(Dân trí) - Nhận xét về đề thi thử nghiệm môn Địa lí, các giáo viên cho rằng, đề thi đã hạn chế tối đa việc yêu cầu, sử dụng các số liệu và tránh những những nội dung không còn phù hợp giữa sách giáo khoa và thực tiễn.

Chủ nhật, 28/01/2018 - 05:34

Về nơi học sinh học trong gian khó
Về nơi học sinh học trong gian khó

(Dân trí) - Dù đã có ngôi trường mới, nhưng cũng còn lâu lắm mới được chuyển đến. Cũng vì thế, các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mai Sơn (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vẫn phải học trong ngôi trường cũ nát. Về mùa này, những đợt gió lạnh cứ lùa vào khiến cho các em càng trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Chủ nhật, 28/01/2018 - 05:15

Cha mẹ hãy khuyến khích con chọn nghề đúng năng lực và đam mê
Cha mẹ hãy khuyến khích con chọn nghề đúng năng lực và đam mê

(Dân trí) - Tại sao cha mẹ không dám để con tự chọn nghề học, tự bươn chải kiếm việc khi đủ tuổi trưởng thành? Xã hội luôn dịch chuyển liên tục, nhiều nghề mới xuất hiện, nhiều nghề cũ biến mất. Các bạn trẻ năng động sẽ tự xoay sở kiếm được việc làm phù hợp năng lực chứ đâu phải nhăm nhăm chờ cha mẹ “rải thảm”.

Chủ nhật, 28/01/2018 - 09:17