Các trường ĐH, CĐ phải công khai tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm

Dân trí Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng thực hiện thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2011-2012.

Theo đó, về công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường. Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2010 có việc làm và phải chi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

Về cơ sở vật chất các trường cần công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn.

Các trường thực hiện công khai trên website của trường và công khai tại trường. Bộ cũng yêu cầu các trường công khai tài chính và công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hồng Hạnh