Bộ Y tế công bố kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà Nội

Dân trí Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà Nội để báo cáo Văn phòng Chính phủ. Kết luận khẳng định, các nội dung tố cáo là không đúng hoặc không có cơ sở.
>>Tố cáo sai phạm tại Trường ĐH Y Hà Nội: Bộ Y tế vào cuộc xác minh

Bộ Y tế công bố kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà Nội - 1

Kết luận 1310 của Bộ Y tế cho hay, về nội dung tố cáo quy hoạch thì trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) chưa được quy hoạch 1/500 tổng thể của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới quy hoạch 1/500 khu sân bóng, khu ký túc xá. Các khu còn lại đã được Bộ Y tế thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để phê duyệt, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa phê duyệt.

Trường ĐHYHN đã có quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy hoạch tổng thể phát triển trường ĐHYHN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về việc cấp phép xây dựng thì trường ĐHYHN lập dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) có quy mô nhỏ phù hợp với quy định tại khoản 26, Điều 3 và khoản 3, Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 về lập dự án đầu tư xây dựng, khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) cải tạo sửa chữa đã được Bộ Y tế (cấp có thẩm quyền) thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định công trình được miễn giấy phép bao gồm tại điểm b "các công trình thuộc Dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đầu tư". Do đó, nội dung tố cáo vi phạm về cấp phép xây dựng là không có cơ sở.

Về tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường, Bộ Y tế cho hay, trạm nước sạch của Trường ĐHYHN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 30/10/1998. Năm 2017 Trường ĐHYHN đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống giếng khoan nước ngầm và một Trạm xử lý nước sinh hoạt cho sinh viên và lưu lượng cung cấp nước để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mỗi ngày của Trường.

Trường ĐHYHN đã giao Phòng Quản trị của trường thực hiện các xét nghiệm nước và hợp đồng với Labo trung tâm - Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng kiểm định chất lượng nước hàng năm (2 lần/năm) kiểm định kết quả chất lượng nước nằm trong quy chuẩn cho phép. Do đó, nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường về nước sạch là không đúng.

Liên quan đến công trình xây dựng 2 tòa nhà liền kề hai đầu hồi nhà A5 thì Bộ Y tế cho biết, về tổng mức đầu tư: năm 2015-2016 xây một tòa sát đầu nhà A5 phía nhà A6 trên khu đất là sân gạch và một tòa xây sát nhà A5 phía đường Tôn Thất Tùng được xây dựng năm 2017-2018 trên khu nhà cấp 4 độc lập với nhà A5 (Trước đây cho ngân hàng BIDV Hà Thành thuê lại). Đây là hai công trình xây mới, mỗi công trình có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tòa nhà hơn 60 tỷ đồng), nhưng lại được lập hồ sơ gian dối là cải tạo, sửa chữa nhà A5 (bao gồm 6 gói thầu: xây thô, hoàn thiện và mua sắm).

Qua xác minh, Trường ĐHYHN lập 3 dự án xây dựng, cải tạo 2 đơn nguyên (3 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt với tổng kinh phí được duyệt cả 3 dự án là 30.148.824.000 đồng (Không phải như đơn tố cáo: tổng mức đầu tư 2 tòa nhà hơn 60 tỷ đồng); Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế). Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình theo phân kỳ đầu tư được Bộ Y tế phê duyệt, không chia nhỏ báo cáo đầu tư. Như vậy, nội dung tố cáo này là không đúng.

Về tố cáo các công trình xây mới giảng đường 6 tầng bên cạnh giảng đường Hồ Đắc Di chạy dọc theo đầu nhà B1, B2, B3, Bộ Y tế khẳng định, các công trình xây dựng, cải tạo giảng đường trong phạm vi mặt bằng các nhà B1, B2, B3 là công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp (gồm: 5 tầng + tầng áp mái được cải tạo để tận dụng diện tích), sau khi hoàn thành đã hợp khối, liên thông với 3 nhà cũ (B1, B2, B3) không phải là công trình xây dựng mới 6 tầng, độc lập tách dời.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo công trình gồm 10 dự án được lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình Bộ Y tế phê duyệt có tổng cộng giá trị (10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) là 101.380.871.000 đồng. Trường ĐHYHN lập 10 dự án chứ không phải “(9 gói thầu)”; Đơn tố cáo nêu “(9 gói thầu)” bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không đúng, thực tế chỉ có 2 loại gói thầu là Xây lắp và Cung cấp lắp đặt nội thất, trang thiết bị công trình, không có gói thầu mua sắm.

Như vậy, nội dung đơn tố cáo "ông Tạ Văn Khoái đã chỉ đạo lập thành 9 bộ báo cáo đầu tư (9 gói thầu) bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không có cơ sở.

Về nội dung tố cáo việc đầu tư sai phạm Luật Xây dựng với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng là không đúng, thực tế tổng giá trị của 3 dự án là: 34.565.630.000 đồng (ba mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng). Về nội dung tố cáo việc tách các gói thầu để cho một đơn vị trúng thầu: Qua xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các dự án, chưa thấy biểu hiện chia nhỏ các gói thầu để cho một nhà thầu trúng thầu. Vì vậy nội dung tố cáo này là không có cơ sở.

Về công trình xây mới A2B (phía sau nhà A2), Bộ Y tế cho biết, thời điểm xác minh, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo trên mặt bằng nhà khám - làm việc 2 tầng sau nhà A2 và hành lang cầu nối Nhà A2 - Nhà B2 với diện tích xây dựng trên 1.500m2 trong khuôn viên của trường. Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp 2 đơn nguyên với các công trình đã có nhằm hợp khối, phát huy hiệu quả sử dụng công trình với tổng cộng kinh phí 04 dự án là 59.449.751.000 đồng không phải là tòa nhà với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng như nội dung đơn; Trường ĐHYHN lập 4 dự án (4 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) để trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt; Trường ĐHYHN đã tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế) về việc phân kỳ đầu tư cải tạo nâng cấp công trình, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

Về nội dung tố cáo "Hiện nay, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà A2B (phía sau nhà A2 hiện nay) với diện tích mặt bằng xây dựng gần 1.500m2 bao gồm: 1 tầng hầm, 6 tầng nổi và 1 tầng áp mái với tổng mức đầu tư dự kiến trên 400 tỷ đồng theo cách làm chia nhỏ thành các báo cáo đầu tư, chia nhỏ các gói thầu tiếp tục cố ý làm sai Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu là không có cơ sở.

Mặc dù khẳng định các nội dung tố cáo là không đúng hoặc không có cơ sở nhưng trong kết luận này Bộ Y tế vẫn yêu cầu Ban Giám hiệu Trường ĐHYHN, Đảng ủy tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động của Trường ĐHYHN.

Yêu cầu trường ĐHYHN chỉ đạo các Phòng chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc Trường ĐHYHN tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý đơn tố cáo tiêu cực, vi phạm trong đầu tư xây dựng tại Trường ĐH Y Hà Nội. Công văn nêu rõ, nội dung đơn tố cáo cụ thể, rõ ràng nên có cơ sở để xử lý theo quy định. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xác minh làm rõ các nội dung tố cáo, kết luận chính xác, khách quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2018.

S.H

MỚI NHẤT
Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Ý tưởng tuyệt vời nhưng phải cẩn trọng
Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Ý tưởng tuyệt vời nhưng phải cẩn trọng

(Dân trí) - Đề xuất đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam là một ý tưởng tuyệt vời bởi tiếng Anh được coi là ngôn ngữ chính trong mọi tiến trình đàm phán quốc tế; nhưng cũng không thể phủ nhận nguy cơ đe dọa đến nền văn hoá lâu đời nếu Việt Nam coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.

Thứ tư, 05/12/2018 - 08:36

Anh: Thầy cô có ảnh hưởng lớn thứ 3 trong cuộc đời mỗi người
Anh: Thầy cô có ảnh hưởng lớn thứ 3 trong cuộc đời mỗi người

(Dân trí) - Một nghiên cứu tại Anh mới đây cho thấy, các thầy cô giáo có tầm ảnh hưởng lên cuộc đời mỗi người chỉ sau cha mẹ và bạn bè.

Thứ tư, 05/12/2018 - 07:12

Dạy chữ Việt ở Savanakhet: Những “đại sứ” gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào!
Dạy chữ Việt ở Savanakhet: Những “đại sứ” gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào!

(Dân trí) - Với niềm khát khao đứng lớp, các giáo viên Quảng Trị đã tình nguyện sang Savanakhet (Lào) dạy học. Đội ngũ giáo viên trẻ đã vượt qua những trở ngại về khác biệt ngôn ngữ, đời sống văn hóa… để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào.

Thứ tư, 05/12/2018 - 06:57

Vụ so sánh đồ thầy giáo mặc với quần nữ sinh: Phòng Giáo dục TP Bạc Liêu báo cáo gì?
Vụ so sánh đồ thầy giáo mặc với quần nữ sinh: Phòng Giáo dục TP Bạc Liêu báo cáo gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phụ huynh so sánh “đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn quần của con tôi”, chiều tối ngày 4/12, theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), không chỉ 2 lần bị xúc phạm, mà thầy giáo còn được cho là bị phụ huynh xúc phạm lần 3 ngay tại phòng Ban giám hiệu trường.

Thứ tư, 05/12/2018 - 06:48

Cách nào kiểm soát hành vi của trẻ tự kỷ khi học ở trường mầm non?
Cách nào kiểm soát hành vi của trẻ tự kỷ khi học ở trường mầm non?

(Dân trí) - Dư luận đang có những đánh giá trái chiều về hình thức các cô giáo mầm non buộc dây bé trai 4 tuổi vào cửa sổ vì có nhiều hành vi gây hại cho bản thân bé và ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, bé P. bị tự kỷ phổ rộng và chính họ cũng gặp khó khi hỗ trợ giáo dục những trẻ như thế này.

Thứ tư, 05/12/2018 - 02:49

Khánh Hòa: Giáo viên đi bè qua bán đảo dạy học vì cầu sập do mưa lũ
Khánh Hòa: Giáo viên đi bè qua bán đảo dạy học vì cầu sập do mưa lũ

(Dân trí) - Chiều 4/12, ông Nguyễn Văn Du, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, hiện nay mỗi buổi có 10-12 giáo viên đi bè vào bán đảo Bình Lập dạy học sau khi một cầu bê tông huyết mạch dài hơn 50m bị nước lũ cuốn hư hỏng, gãy đôi.

Thứ ba, 04/12/2018 - 05:04

Nữ phụ huynh so sánh “đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn quần của con tôi”
Nữ phụ huynh so sánh “đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn quần của con tôi”

(Dân trí) - Một clip với nội dung đối chất giữa một nữ phụ huynh học sinh và giáo viên làm “dậy sóng” cộng đồng mạng khi phụ huynh so sánh “bộ đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn cái quần của con tôi”.

Thứ ba, 04/12/2018 - 03:17

Bộ Giáo dục công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019
Bộ Giáo dục công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước.

Thứ ba, 04/12/2018 - 02:06

Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 8 Giáo trình Minna no Nihongo
Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 8 Giáo trình Minna no Nihongo

(Dân trí) - Tính từ là những từ chỉ màu sắc, tính chất,... của người hoặc sự vật. Trong bài hôm nay, bạn hãy cùng tìm hiểu ngữ pháp tiếng Nhật bài 8 trong bộ giáo trình Minna no Nihongo với chủ đề tính từ đuôi な và đuôi い nhé.

Thứ ba, 04/12/2018 - 01:21

Buộc thôi học nam sinh viên quay lén bạn nữ đang tắm
Buộc thôi học nam sinh viên quay lén bạn nữ đang tắm

(Dân trí) - Sáng nay 4/12, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã ban hành quyết định buộc thôi học đối với sinh viên năm nhất N.T.M.H. do hành vi quay lén bạn nữ đang tắm trong thời gian học quân sự.

Thứ ba, 04/12/2018 - 11:44

Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở núi đe dọa hàng trăm học sinh vùng cao
Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở núi đe dọa hàng trăm học sinh vùng cao

(Dân trí) - 2 năm qua, hơn 200 học sinh và giáo viên trường Tiểu học & THCS xã Ba Giang (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) luôn phập phồng lo sợ khi có mưa lớn. Ngôi trường này dựa lưng vào ngọn núi Voang Mo Ơn cao hàng trăm mét thường xuyên xảy ra sạt lở. Nghiêm trọng hơn, chính quyền địa phương đã phát hiện nhiều vết nứt lớn trên sườn núi có thể gây sạt trượt đất vùi lấp các công trình bên dưới bất cứ lúc nào.

Thứ ba, 04/12/2018 - 08:57

Trường Quốc tế Anh Hà Nội chính thức hợp tác với Viện Công Nghệ hàng đầu thế giới Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Trường Quốc tế Anh Hà Nội chính thức hợp tác với Viện Công Nghệ hàng đầu thế giới Massachusetts Institute of Technology (MIT)

(Dân trí) - Sự hợp tác đặc biệt này giúp trang bị cho các em học sinh các kỹ năng cần thiết nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những cơ hội nghề nghiệp mới sẽ được tạo ra trong thế kỷ 21.

Thứ ba, 04/12/2018 - 08:55

ĐÁNG QUAN TÂM
“Đàn con đặc biệt” của cô giáo Hà thành ở miền sơn cước
“Đàn con đặc biệt” của cô giáo Hà thành ở miền sơn cước

(Dân trí) - “Các con đặc biệt lắm, con thì không nghe được, con lại chậm hiểu, con thì đi lại khó khăn… nhưng con nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời và luôn cố gắng học tập”, cô Dương Liên tâm sự.

Thứ ba, 04/12/2018 - 06:34

Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Phải thay đổi nhiều chính sách
Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Phải thay đổi nhiều chính sách

(Dân trí) - Nhìn nhận đề xuất công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam là mục tiêu đúng đắn nhưng quan trọng là phải triển khai từng bước, tránh nóng vội dẫn đến lãng phí mà không đi tới đâu.

Thứ ba, 04/12/2018 - 06:00

Bắt HS viết lời khai vụ 231 cái tát: Gây khủng hoảng tâm lý cho học sinh
Bắt HS viết lời khai vụ 231 cái tát: Gây khủng hoảng tâm lý cho học sinh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Trường THCS Duy Ninh bắt học sinh viết lời khai liên quan vụ 231 cái tát, Thạc sỹ Tâm lý Hoàng Tường Vi cho rằng, đây là việc làm dễ khiến các em đang ở độ tuổi lớp 6 đấu tranh suy nghĩ, gây khủng hoảng tâm lý.

Thứ ba, 04/12/2018 - 04:00

Vụ học sinh bị tát 231 cái: Cô giáo kém đạo đức, hiệu trưởng yếu năng lực
Vụ học sinh bị tát 231 cái: Cô giáo kém đạo đức, hiệu trưởng yếu năng lực

(Dân trí) - Nêu quan điểm về việc hiệu trưởng trường để xảy ra vụ cô giáo chỉ đạo các bạn tát học sinh 230 cái, chính cô tát 1 cái đã gửi phiếu lấy ý kiến học sinh toàn trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhận định, cô giáo thì vi phạm đạo đức nghiêm trọng, Ban giám hiệu, hiệu trưởng trường thì năng lực yếu kém…

Thứ hai, 03/12/2018 - 09:23

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Phải được Quốc hội thông qua mới thành công
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Phải được Quốc hội thông qua mới thành công

(Dân trí) - Về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam, PGS.TS Lê Hữu Lập, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, đây là một chủ trương lớn, không thể mình Chính phủ triển khai làm được mà phải được Quốc hội thông qua và phải đưa vào Luật Giáo dục thì mới thành công.

Thứ hai, 03/12/2018 - 07:42

Yêu cầu trường kiểm điểm việc bắt học sinh viết lời khai vụ 231 cái tát
Yêu cầu trường kiểm điểm việc bắt học sinh viết lời khai vụ 231 cái tát

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã yêu cầu Trường THCS Duy Ninh chấm dứt việc điều tra, lấy lời khai của học sinh liên quan đến vụ một học sinh lớp 6 bị tát 231 cái; đồng thời kiểm điểm nghiêm túc về việc làm không phù hợp này.

Thứ hai, 03/12/2018 - 06:57

“Hỏi cung” học sinh về 231 cái tát: “Tội ác không có điểm dừng”
“Hỏi cung” học sinh về 231 cái tát: “Tội ác không có điểm dừng”

(Dân trí) - Ngay ngày đầu tuần, đọc bài viết về bản 19 câu "hỏi cung" học sinh của Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) quanh vụ việc 231 cái tát khiến nhiều người càng thêm sửng sốt và phẫn nộ.

Thứ hai, 03/12/2018 - 04:24

3 lý do để Thụy Điển được mệnh danh "quốc gia tốt nhất dành cho các bậc cha mẹ"
3 lý do để Thụy Điển được mệnh danh "quốc gia tốt nhất dành cho các bậc cha mẹ"

(Dân trí) - Thụy Điển là một quốc gia có hệ thống hỗ trợ cha mẹ rất hào phóng và hiệu quả. Nhờ vậy, những người làm cha mẹ có thể làm việc ít giờ hơn trong một ngày, hoặc thậm chí được nghỉ dài ngày để toàn tâm chăm sóc trẻ nhỏ.

Thứ hai, 03/12/2018 - 03:17

Bắt nạt trực tuyến: Gây nên stress, trầm cảm, tăng động… cho học sinh
Bắt nạt trực tuyến: Gây nên stress, trầm cảm, tăng động… cho học sinh

(Dân trí) - Bắt nạt trực tuyến, một hình thức mới của việc bắt nạt được thực hiện trên mạng internet thông qua các thiết bị điện tử, đang ngày càng phổ biến trong học đường và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 03/12/2018 - 02:09

Vụ học sinh lớp 6 bị tát 231 cái: Nhà trường bắt học sinh viết lời khai
Vụ học sinh lớp 6 bị tát 231 cái: Nhà trường bắt học sinh viết lời khai

(Dân trí) - Sau vụ việc giáo viên bắt học sinh cả lớp tát bạn vì nói tục, Ban Giám hiệu Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã yêu cầu học sinh lớp 6.2 phải viết lời khai với 19 câu hỏi.

Thứ hai, 03/12/2018 - 11:20

Học tiếng Anh: Hướng dẫn cách phát âm chuẩn /i:/ và /ɪ/ vừa đúng vừa hay
Học tiếng Anh: Hướng dẫn cách phát âm chuẩn /i:/ và /ɪ/ vừa đúng vừa hay

(Dân trí) - Đây là tập đầu tiên trong series “22 ngày học phát âm". Trong series này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách đọc chuẩn 44 âm tiếng Anh theo tiêu chí “5 Dễ".

Thứ hai, 03/12/2018 - 10:00

Học sinh bị tổn thương về sức khỏe tâm thần: Thiếu tới 70.000 giáo viên tham vấn
Học sinh bị tổn thương về sức khỏe tâm thần: Thiếu tới 70.000 giáo viên tham vấn

(Dân trí) - Tham vấn tâm lý học đường ở nước ta hiện vừa thiếu lại vừa yếu. “Hiện, số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước khoảng 14.000 trường, như vậy tính sơ bộ nếu mỗi trường có một tổ tư vấn 5 người/ trường thì có nghĩa là chúng ta đang thiếu 70.000 giáo viên tư vấn, tham vấn học đường”.

Thứ hai, 03/12/2018 - 09:12