Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Bài học sâu sắc nhất với ngành giáo dục là phải biết lắng nghe

Dân trí “Một trong những bài học sâu sắc nhất đối với ngành GD-ĐT thời gian qua là phải biết lắng nghe các phản biện xã hội…” - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định như vậy khi trả lời báo chí trước thềm năm học mới 2016 - 2017.

Trước thềm Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016-2017 của toàn Ngành, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ cái nhìn toàn cảnh về kết quả GD-ĐT trong năm học vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, lý giải nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai cụ thể trong năm học mới.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém

Bộ trưởng nhận nhiệm vụ mới khi chỉ còn hơn 1 tháng là kết thúc năm học 2015-2016, thời điểm có thể nói mọi kết quả của năm học đã được định hình. Ở vị trí khách quan như vậy, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về những kết quả ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua?

Năm học 2015-2016, với sự quan tâm của Đảng, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, các tỉnh/thành phố; sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân; đặc biệt, là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo,CBQL giáo dục các cấp,có thể nói, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, việc đổi mới hoạt động dạy học, thi cử, kiểm tra, đánh giá có chuyển biến tích cực; Công tác quản lý có nhiều đổi mới, các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường. Ngành Giáo dục đã tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý cho các địa phương và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, tập trung quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được chú trọng.
Chất lượng GD-ĐT có chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cơ bản hoàn thành; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt.

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục THCS được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông được nâng lên. Giáo dục đại học từng bước nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.
Giáo dục vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập được quan tâm, bảo đảm công bằng xã hội. Công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời đạt kết quả tốt.

Thưa Bộ trưởng, những kết quả đạt được của Ngành trong năm học vừa qua phần nào đã được xã hội chia sẻ, ghi nhận.Nhưng chúng ta không thể không nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém?

- Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm học vừa qua,ngành Giáo dục cũng còn những hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục. Trong đó, việc quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân chậm được điều chỉnh và chưa được quan tâm đúng mức, chưa trở thành cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và điều hành, làm giảm hiệu quả đầu tư, lãng phí nguồn lực.

Công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa hiệu quả, chưa sát với nhu cầu sử dụng. Công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT chưa tốt, chất lượng giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Phương pháp và các điều kiện dạy - học ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo được môi trường giao tiếp ngoại ngữ cho học sinh. Việc ứng dụng CNTT để đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học và nâng cao hiệu quả quản lý còn hạn chế.

Việc giao quyền tự chủ, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục đại học mới chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp; điều kiện tự chủ mới chỉ tiếp cận chủ yếu từ góc độ về tài chính, trong khi các khía cạnh khác như năng lực tự chủ về học thuật, tổ chức và nhân sự chưa được quan tâm đầy đủ.

Hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế không đồng đều giữa các địa phương và các cơ sở giáo dục, chủ yếu mới tập trung ở các thành phố lớn; vấn đề quản lý hợp tác quốc tế và sử dụng nguồn lực từ hợp tác quốc tế còn bị động, phân tán, thiếu cơ chế điều phối hiệu quả.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số địa phương còn thiếu thốn, xuống cấp. Chất lượng giáo dục còn hạn chế, nhất là ở bậc đại học, chưa thực sự tạo thành động lực để phát triển kinh tế cho đất nước.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các hạn chế này. Trong đó, thiếu tư duy đổi mới và quyết tâm hành động là nguyên nhân quan trọng nhất. Đơn cử, hạn chế trong ứng dụng CNTT có thể lý giải từ nhận thức của lãnh đạo về vai trò của CNTT ở một số nơi chưa đầy đủ, tâm lý ngại thay đổi, thậm chí nhiều trường hợp hiệu trưởng không sử dụng thành thạo CNTT ở mức cơ bản; việc đầu tư cho CNTT không đồng bộ, dẫn tới hiệu quả ứng dụng không cao.

Hay công tác phân luồng học sinh sauTHCS, THPT chưa tốt là bởi tâm lý xã hội chạy theo bằng cấp, trong khi nhà trường không tổ chức định hướng nghề nghiệp cho các em; bên cạnh đó, sức hấp dẫn của nhiều chương trình đào tạo nghề chưa cao, chưa gắn với năng lực hành nghề, trang thiết bị các trường đào tạo nghề thiếu đồng bộ, đội ngũ giáo viên đào tạo nghề thiếu kinh nghiệm thực tế...


Bộ trưởng Nhạ: Những kết quả đạt được hay hạn chế đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được đầy đủ các bài học này và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nhạ: "Những kết quả đạt được hay hạn chế đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được đầy đủ các bài học này và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới".

Đổi mới tư duy giáo dục

Từ đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì để triển khai thành công nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục, thưa Bộ trưởng?

- Những kết quả đạt được hay hạn chế đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được đầy đủ các bài học này và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

Trước hết, công tác lập quy hoạch, kế hoạch phải là khâu đầu tiên, là nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình quản lý và là cơ sở để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Nếu Bộ quản lý nhà nước không dựa trên quy hoạch, kế hoạch thì hiệu quả hoạt động của Ngành không thể tốt được.

Thứ hai, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cần bám sát thực tiễn hoạt động giáo dục, đồng thời nắm bắt, dự báo những diễn biến mới để kịp thời điều chỉnh một số chủ trương, chính sách cho phù hợp. Tôi nói ví dụ, chủ trương thực hiện dự án VNEN là đúng. Tuy nhiên, nếu ta thực hiện thí điểm trước, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà thì tôi tin là hiệu quả sẽ cao hơn.

Thứ ba, công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh, chủ động, song hành với các hoạt động giáo dục để tạo sự đồng thuận của xã hội, trước hết là của các thầy cô giáo.

Nhiều chủ trương đổi mới và các hoạt động giáo dục được triển khai có hiệu quả, thiết thực trong thời gian qua nhưng do chúng ta chưa làm tốt công tác truyền thông nên xã hội, người dân, thậm chí cả các cấp chính quyền, cán bộ, giáo viên chưa hiểu rõ, còn hoài nghi về những nỗ lực đổi mới của Ngành.

Thứ tư, giải quyết hài hòa bài toán giữa quy mô và chất lượng đào tạo. Việc tăng quy mô giáo dục, nhất là giáo dục đại học, không tương xứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng là vấn đề có thể để lại hậu quả về kinh tế, xã hội trong thời gian dài, khó khắc phục, gây tốn kém, lãng phí và bức xúc xã hội, giảm lòng tin vào ngành Giáo dục. Cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu của thị trường lao động để xác định quy mô đào tạo cho phù hợp hơn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ năm, đổi mới phương thức huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trong đó, cần tránh phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn đầu tư của Nhà nước, thay vào đó là coi trọng hơn các nguồn lực của tư nhân và nước ngoài trong đầu tư cho giáo dục.

Cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong thu hút, huy động các nguồn lực của các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho giáo dục.

Cuối cùng, một trong những bài học sâu sắc nhất đối với ngành GD-ĐT thời gian qua là phải biết lắng nghe các phản biện xã hội. Chẳng hạn, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, chúng ta đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản biện của xã hội, của các nhà khoa học, giáo viên và học sinh để từ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn, qua đó giúp cho kỳ thi năm nay diễn ra nhẹ nhàng hơn, thuận lợi hơn.

9 nhiệm vụ lớn và giải pháp triển khai

Trong bài phát biểu nhậm chức tại Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Tiềm năng lớn nhất của Việt Nam là nguồn nhân lực - nhân tài. Cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, dành ngân sách thỏa đáng cho phát triển GD-ĐT; phải tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, làm việc, thăng tiến để xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài... Liệu có thể hình dung về nhiệm vụ năm học mới từ những phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng hay không, thưa Bộ trưởng?

- Năm học 2016-2017 là năm học thứ ba triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; năm đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành GD-ĐT sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm học trước, đề ra9 nhiệm vụưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đó là, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc; Phát triển đội ngũ nhà giáo,CBQL giáo dục các cấp; Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục ĐH; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong GD-ĐT;Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

Mỗi nhiệm vụ này sẽ được cụ thể hóa bằng đề án cụ thể, trên cơ sở đó sẽ được triển khai bài bản, thống nhất trong toàn Ngành. Trong đó, sẽ phân kỳ thực hiện hàng năm để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Bước vào năm học mới, với niềm tin phía trước, ngành Giáo dục sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tất cả vì tiềm năng lớn nhất của đất nước là nhân lực - nhân tài như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội.

5 giải pháp cơ bản của năm học 2016-2017

1.Cải cách thể chế về GD-ĐT. Trong đó, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành và liên quan đến Ngành; lựa chọn theo thứ tự ưu tiên để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trong đó, triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự của các cơ quan quản lý giáo dục, trước hết là cơ quan Bộ GD-ĐT nhằm tinh gọn bộ máy, trên cơ sở đó sắp xếp nhân sự phù hợp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBQL giáo dục.

3.Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT. Trong đó, chú trọng các nguồn lực của xã hội và quốc tế để phát triển GD-ĐT. Quan tâm đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách.

4.Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng độc lập các cơ sở giáo dục để có bức tranh tổng thể về năng lực thực sự của từng cơ sở và công khai kết quả kiểm định để xã hội đánh giá. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả nhưng đảm bảo công bằng, nghiêm túc.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT. Trong đó, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là thông tin về các gương người tốt, việc tốt trong Ngành để xã hội có cái nhìn đầy đủ và chia sẻ. Xây dựng hệ thống truyền thông thông suốt từ các trường, sở đến Bộ để truyền tải thông tin đầy đủ, đa chiều về những đổi mới mà Ngành đang thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nhật Hồng (ghi)

MỚI NHẤT
Trường Đại học Hà Nội đào tạo những ngành gì?
Trường Đại học Hà Nội đào tạo những ngành gì?

(Dân trí) - Từ ngày 1/8 đến 17g00 ngày 12/8/2016 (làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật), Trường Đại học Hà Nội sẽ nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2016. Năm nay trường có tổng số 2130 chỉ tiêu của 18 ngành đào tạo đại học chính quy trong nước và 300 chỉ tiêu của 6 ngành đào tạo liên kết quốc tế do các trường đại học nước ngoài cấp bằng chính quy.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 08:08

Những con số ấn tượng trong giáo dục phổ thông
Những con số ấn tượng trong giáo dục phổ thông

(Dân trí) - Năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục nỗ lực thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Việc đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá các hoạt động giáo dục có chuyển biến tích cực. Các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên…

Thứ sáu, 05/08/2016 - 08:04

TPHCM sẽ triển khai mô hình trường học mới VNEN ở bậc THCS
TPHCM sẽ triển khai mô hình trường học mới VNEN ở bậc THCS

(Dân trí) - Trong khi một số địa phương đang ngừng nhân rộng, có nơi đề xuất tạm ngưng mô hình trường học mới (VNEN) thì sắp tới, TPHCM sẽ nhân rộng mô hình này ở cả bậc THCS.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 07:00

Trường Đại học Việt Pháp thông báo điều kiện xét tuyển
Trường Đại học Việt Pháp thông báo điều kiện xét tuyển

Chiều ngày 4/8/2016, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (hay còn gọi là trường Đại học Việt Pháp, USTH) chính thức thông báo điều kiện xét tuyển hệ Cử nhân năm học 2016-2017 áp dụng cho các thí sinh đã tham dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 06:41

Nghị trường “nóng” vì lệnh cấm dạy thêm trong nhà trường
Nghị trường “nóng” vì lệnh cấm dạy thêm trong nhà trường

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra vào chiều ngày 4/8, đại biểu HĐND dành câu hỏi chất vấn ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM về chủ trương cấm dạy thêm, học thêm trong trường học.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 12:05

Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư 30
Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư 30

(Dân trí) - Qua ý kiến của 63 tỉnh thành, trong quá trình triển khai Thông tư 30 đã xảy ra nhiều bất cập, vì vậy, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện thông tư 30 trong năm học tới.

Thứ năm, 04/08/2016 - 10:27

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ giảm điểm chuẩn từ 0,5 - 2,0 điểm
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ giảm điểm chuẩn từ 0,5 - 2,0 điểm

(Dân trí) - Trên cơ sở phân tích phổ điểm, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi các năm qua, Trường đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn năm 2016 sẽ giảm so với năm trước từ 0,5 - 2,0 điểm.

Thứ năm, 04/08/2016 - 09:57

Nhiều trường ĐH miễn lệ phí đăng ký xét tuyển
Nhiều trường ĐH miễn lệ phí đăng ký xét tuyển

(Dân trí) - Tại TPHCM, nhiều trường đại học quyết định hoãn hoặc không thu lệ phí đăng ký xét tuyển cho thí sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thứ năm, 04/08/2016 - 05:20

Thí sinh vẫn được xét hồ sơ dù chưa nộp lệ phí xét tuyển
Thí sinh vẫn được xét hồ sơ dù chưa nộp lệ phí xét tuyển

(Dân trí) - Để giúp các thí sinh không phải lo lắng nhiều về việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các trường xét học sinh đã làm thủ tục đăng ký vào trường mình theo đúng quy định, giống như các em đã nộp tiền, không có gì phân biệt.

Thứ năm, 04/08/2016 - 04:38

2 học sinh vào thẳng đại học nhờ sáng chế thiết bị cảnh báo giao thông
2 học sinh vào thẳng đại học nhờ sáng chế thiết bị cảnh báo giao thông

Với sáng chế thiết bị nhắc nhở không vượt đèn đỏ, hai học sinh ở Tiền Giang được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Thứ năm, 04/08/2016 - 04:12

50% sinh viên châu Á sẽ học trực tuyến trong 10 năm tới
50% sinh viên châu Á sẽ học trực tuyến trong 10 năm tới

Diễn đàn hàng đầu châu Á về Công nghệ Giáo dục Edtech Asia Summit 2016 vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Đại diện Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn - người sáng lập Topica Edtech Group đã có bài phát biểu khai mạc diễn đàn, thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu.

Thứ năm, 04/08/2016 - 03:27

Hà Nội: Sắp áp dụng sổ điểm điện tử ở trường THCS, THPT
Hà Nội: Sắp áp dụng sổ điểm điện tử ở trường THCS, THPT

(Dân trí) - Nhằm thay thế cho sổ điểm bằng giấy theo cách thức truyền thống hiện nay, dự kiến từ năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ áp dụng sổ điểm điện tử tại tất cả các trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX trên toàn thành phố.

Thứ năm, 04/08/2016 - 11:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường ĐH Đà Lạt xét tuyển với mức điểm từ 15 đến 20
Trường ĐH Đà Lạt xét tuyển với mức điểm từ 15 đến 20

(Dân trí) - Trường ĐH Đà Lạt vừa công bố mức điểm sàn của 31 chuyên ngành đại học. Trong đó điểm sàn cao nhất thuộc về ngành Kỹ thuật hạt nhân với 20 điểm, các ngành thuộc khối Sư phạm với 17 điểm, tiếp đó 15 điểm cho các ngành còn lại.

Thứ năm, 04/08/2016 - 11:00

Tâm lý đám đông khi chọn trường
Tâm lý đám đông khi chọn trường

Năm nay, thí sinh có 12 ngày để lựa chọn trường đại học và ngành học muốn đăng ký xét tuyển, từ ngày 1 đến 12/8. Theo dõi những ngày đầu xét tuyển, có thể thấy các trường ĐH vốn được xem như top trên vẫn luôn thu hút số lượng thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất, trong khi chưa chắc việc lựa chọn mã ngành của thí sinh đã phù hợp, vì nhiều em mải chạy theo tâm lý đám đông.

Thứ năm, 04/08/2016 - 10:48

Cẩn trọng với những trường “tốp” có ngưỡng điểm đầu vào thấp
Cẩn trọng với những trường “tốp” có ngưỡng điểm đầu vào thấp

(Dân trí) - Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết: Để có cơ hội trúng tuyển cao vào các trường đại học, thí sinh cần căn cứ vào số điểm của mình (theo tổ hợp xét tuyển), nguyện vọng vào các trường và nên tham khảo điểm chuẩn các ngành những năm trước để cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định bặt bút vào phiếu phiếu đăng ký xét tuyển.

Thứ năm, 04/08/2016 - 08:53

TPHCM: Không tăng học phí trong năm học 2016-2017
TPHCM: Không tăng học phí trong năm học 2016-2017

(Dân trí) - Không những giữ nguyên học phí các trường công lập từ mầm non đến THPT trong năm học 2016 - 2017, TPHCM còn điều chình giảm học phí ở hệ thống giáo dục thường xuyên ngang với mức thu ở trường công lập cùng bậc học.

Thứ năm, 04/08/2016 - 07:45

Giáng chức Giám đốc Trung tâm GDTX “chỉ đạo” làm giả học bạ
Giáng chức Giám đốc Trung tâm GDTX “chỉ đạo” làm giả học bạ

(Dân trí) - Với hành vi chỉ đạo cấp dưới ký “khống”, giả mạo chữ ký để làm giả học bạ cho 7 học viên tại Trung tâm, ông Phạm Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bị Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT tỉnh kỷ luật giáng chức xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm này.

Thứ năm, 04/08/2016 - 07:41

Chưa có kinh phí mở lớp học cấp 3 đầu tiên ở xã đảo Thạnh An
Chưa có kinh phí mở lớp học cấp 3 đầu tiên ở xã đảo Thạnh An

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo mở ngay lớp cấp 3 tại đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) vào năm học 2016-2017. Tuy nhiên, gần ngày khai giảng, huyện Cần Giờ vẫn chưa có kinh phí mở lớp học này.

Thứ năm, 04/08/2016 - 07:38

Mô hình ĐH trực tuyến FUNiX: Sinh viên càng hỏi, thầy cô càng... mừng
Mô hình ĐH trực tuyến FUNiX: Sinh viên càng hỏi, thầy cô càng... mừng

Nghe có vẻ lạ kỳ, nhưng đó là sự thật đang diễn ra ở đại học trực tuyến FUNiX (thuộc hệ thống FPT Education). Thậm chí, sinh viên dễ dàng bị… đánh trượt nếu không hỏi đủ lượng câu hỏi cho mentor. Còn với các mentor, để được sinh viên hỏi, họ phải tự marketing chính bản thân mình.

Thứ năm, 04/08/2016 - 07:30

107 triệu USD phát triển giáo dục trung học
107 triệu USD phát triển giáo dục trung học

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2” thực hiện từ năm 2017 - 2023 với tổng kinh phí 107 triệu USD do ADB hỗ trợ.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:06

Hơn 2.000 thí sinh thi năng lực tranh suất vào trường ĐH Luật TPHCM
Hơn 2.000 thí sinh thi năng lực tranh suất vào trường ĐH Luật TPHCM

(Dân trí) - Ngày 3/8, 2.363 thí sinh có mặt tại 2 điểm trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM) để dự kỳ kiểm tra năng lực vào trường ĐH Luật TPHCM. Đây là trường ĐH đầu tiên ở TPHCM thực hiện đề án tuyển sinh riêng bằng cách tổ chức kỳ kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy.

Thứ tư, 03/08/2016 - 04:39

Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 15 - 21
Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 15 - 21

(Dân trí) - Tính đến sáng ngày 3/8, trường ĐH Hàng Hải đã nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp của hơn 2.100 thí sinh nộp tại trường. Nhà trường hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong Đợt xét tuyển đầu tiên. Về với mức điểm chuẩn, lãnh đạo nhà trường dự kiến tương đương năm 2015.

Thứ tư, 03/08/2016 - 04:16

Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến ở đâu?
Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến ở đâu?

(Dân trí) - Em đã đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang web của Bộ GD&ĐT, vậy lệ phí chuyển tiền như thế nào? Được 25,85 điểm có vào được ngành công nghệ thông tin trường ĐH Bách khoa Hà Nội không? Xét 2 trường trong nhóm GX rồi có được xét thêm trường ngoài không?

Thứ tư, 03/08/2016 - 12:35

Nhóm trường GX miễn lệ phí đăng kí xét tuyển cho thí sinh 4 tỉnh
Nhóm trường GX miễn lệ phí đăng kí xét tuyển cho thí sinh 4 tỉnh

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, 12 trường đại học thuộc nhóm GX đã quyết định miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016 vào các trường thành viên cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:50