134 trường ĐH,CĐ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Dân trí Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Theo đó, có 134 trường ĐH,CĐ được công nhận đạt chuẩn chất lượng.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước gồm:

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

10/2015

Đạt 82%

23/3/2016

23/3/2021

2.

Trường ĐH Giao thông Vận tải

VNU-CEA

01/2016

Đạt 83,6%

23/3/2016

23/3/2021

3.

Trường ĐH Khoa học XH&NV

(ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

12/2015

Đạt 91,8%

09/9/2016

09/9/2021

4.

Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

09/9/2016

09/9/2021

5.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

09/9/2016

09/9/2021

6.

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 80,33%

12/9/2016

12/9/2021

7.

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

5/2016

Đạt 85,2%

14/10/2016

14/10/2021

8.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 80,3%

14/10/2016

14/10/2021

9.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 83,6%

14/10/2016

14/10/2021

10.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

12/2015

Đạt 88,5%

14/10/2016

14/10/2021

11.

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

17/11/2016

17/11/2021

12.

Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

17/11/2016

17/11/2021

13.

Trường ĐH Duy Tân

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 85,25%

20/02/2017

20/02/2022

14.

Học viện Tài chính

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 88,52%

20/02/2017

20/02/2022

15.

Trường ĐH CNTT và Truyền thông

(ĐH Thái Nguyên)

CEA-AVU&C

11/2016

Đạt 86,88%

20/02/2017

20/02/2022

16.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

CEA-AVU&C

01/2017

Đạt 83,6%

20/02/2017

20/02/2022

17.

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 83,6%

24/3/2017

24/3/2022

18.

Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế)

VNU-CEA

12/2016

Đạt 85,2%

27/3/2017

27/3/2022

19.

Trường ĐH Sài Gòn

VNU-CEA

01/2017

Đạt 80,3%

29/3/2017

29/3/2022

20.

Trường ĐH KHXH&NV

(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 86,9%

27/3/2017

27/3/2022

21.

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 86,9%

03/4/2017

03/4/2022

22.

Trường ĐH Ngoại thương

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

07/4/2017

07/4/2022

23.

Trường ĐH Kinh tế - Luật

(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

10/4/2017

10/4/2022

24.

Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10 /2016

Đạt 83,6%

12/4/2017

12/4/2022

25.

Trường ĐH Luật TP. HCM

VNU-HCM CEA

10/2016

Đạt 85,25%

03/5/2017

03/5/2022

26.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 81,97%

03/5/2017

03/5/2022

27.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 86,89%

03/5/2017

03/5/2022

28.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

03/5/2017

03/5/2022

29.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

03/5/2017

03/5/2022

30.

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 88,52%

03/5/2017

03/5/2022

31.

Trường ĐH Y Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 86,9%

31/8/2017

31/8/2022

32.

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

VNU-CEA

4/2017

Đạt 82%

05/9/2017

05/9/2022

33.

Học viện Ngân hàng

VNU-CEA

4/2017

Đạt 83,6%

05/9/2017

05/9/2022

34.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

05/9/2017

05/9/2022

35.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

05/9/2017

05/9/2022

36.

Trường ĐH Vinh

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

06/9/2017

06/9/2022

37.

Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

06/9/2017

06/9/2022

38.

Trường ĐH Hồng Đức

VNU-CEA

5/2017

Đạt 83,6%

06/9/2017

06/9/2022

39.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VNU-CEA

6/2017

Đạt 88,5%

06/9/2017

06/9/2022

40.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

07/9/2017

07/9/2022

41.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

08/9/2017

08/9/2022

42.

Trường ĐH Đồng Tháp

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

08/9/2017

08/9/2022

43.

Trường ĐH Quy Nhơn

CEA-UD

4/2017

Đạt 83,6%

11/10/2017

10/10/2022

44.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

CEA-UD

8/2017

Đạt 81,97%

11/10/2017

10/10/2022

45.

Trường ĐH Mở TP. HCM

VNU-HCM CEA

5/2017

Đạt 85,25%

18/9/2017

18/9/2022

46.

Trường ĐH Tiền Giang

VNU-HCM CEA

4/2017

Đạt 83,61%

18/9/2017

18/9/2022

47.

Trường ĐH Y Dược TP. HCM

VNU-HCM CEA

7/2017

Đạt 85,25%

16/11/2017

16/11/2022

48.

Trường ĐH Thủ Dầu Một

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 80,33%

16/11/2017

16/11/2022

49.

Trường ĐH Tài chính – Marketing

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 80,33%

16/11/2017

16/11/2022

50.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 85,25%

16/12/2017

16/12/2022

51.

Trường ĐH Sao Đỏ

CEA-

AVU&C

7/2017

Đạt 81,97%

27/11/2017

27/11/2022

52.

Trường ĐH Y tế Công cộng

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 86,88%

27/11/2017

27/11/2022

53.

Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

4/2017

Đạt 85,25%

01/12/2017

01/12/2022

54.

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

6/2017

Đạt 90,16%

08/12/2017

08/12/2022

55.

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

(ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

4/2017

Đạt 83,60%

11/12/2017

11/12/2022

56.

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

5/2017

Đạt 85,25%

12/12/2017

12/12/2022

57.

Trường ĐH Hà Nội

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 83,60%

22/12/2017

22/12/2022

58.

Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 85,25%

25/12/2017

25/12/2022

59.

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

03/01/2018

03/01/2023

60.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

03/01/2018

03/01/2023

61.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 83,60%

09/01/2018

09/01/2023

62.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế)

VNU-CEA

7/2017

Đạt 83,6%

30/3/2018

30/3/2023

63.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

VNU-CEA

8/2017

Đạt 85,2%

30/3/2018

30/3/2023

64.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

VNU-CEA

8/2017

Đạt 83,6%

30/3/2018

30/3/2023

65.

Trường ĐH Lâm nghiệp

VNU-CEA

9/2017

Đạt 86.9%

30/3/2018

30/3/2023

66.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

VNU-CEA

9/2017

Đạt 83.6%

30/3/2018

30/3/2023

67.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

VNU-CEA

9/2017

Đạt 85.2%

30/3/2018

30/3/2023

68.

Trường ĐH Luật Hà Nội

VNU-CEA

10/2017

Đạt 80.3%

30/3/2018

30/3/2023

69.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2017

Đạt 82.0%

30/3/2018

30/3/2023

70.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

VNU-CEA

11/2017

Đạt83.6%

30/3/2018

30/3/2023

71.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

VNU-CEA

11/2017

Đạt82.0%

30/3/2018

30/3/2023

72.

Trường ĐH Dược Hà Nội

VNU-CEA

12/2017

Đạt86.9%

30/3/2018

30/3/2023

73.

Trường ĐH Hòa Bình

VNU-CEA

12/2017

Đạt80.3%

30/3/2018

30/3/2023

74.

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

VNU-CEA

12/2017

Đạt80.3%

30/3/2018

30/3/2023

75.

Trường ĐH Tây Đô

VNU-CEA

12/2017

Đạt82.0%

30/3/2018

30/3/2023

76.

Viện ĐH Mở Hà Nội

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80.3%

30/3/2018

30/3/2023

77.

Trường ĐH Thương mại

VNU-CEA

01/2018

Đạt 85.2%

30/3/2018

30/3/2023

78.

Trường ĐH Nha Trang

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 83,6%

16/3/2018

16/3/2023

79.

Trường ĐH An Giang

VNU-HCM CEA

10/2017

Đạt 80,33%

16/3/2018

16/3/2023

80.

Trường ĐH Lạc Hồng

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 81,89%

16/3/2018

16/3/2023

81.

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 80,33%

07/5/2018

07/5/2023

82.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 81,97%

08/5/2018

08/5/2023

83.

Trường ĐH Đông Á

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 83,61%

08/5/2018

08/5/2023

84.

Trường ĐH Dân lập Văn Lang

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

11/5/2018

11/5/2023

85.

Trường ĐH Hùng Vương

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

14/5/2018

14/5/2023

86.

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 81,97%

14/5/2018

14/5/2023

87.

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

14/5/2018

14/5/2023

88.

Học viện Hàng không Việt Nam

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

14/5/2018

14/5/2023

89.

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

14/5/2018

14/5/2023

90.

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,33%

30/6/2018

30/6/2023

91.

Trường ĐH Nam Cần Thơ

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

29/6/2018

29/6/2023

92.

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 80,3%

29/6/2018

29/6/2023

93.

Học viện Chính sách và Phát triển

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 83,61%

29/6/2018

29/6/2023

94.

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương)

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

29/6/2018

29/6/2023

95.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 81,97%

29/6/2018

29/6/2023

96.

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

29/6/2018

29/6/2023

97.

Trường ĐH Hải Phòng

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

29/6/2018

29/6/2023

98.

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

29/6/2018

29/6/2023

99.

Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

29/6/2018

29/6/2023

100.

Trường ĐH Cần Thơ

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 86,89%

20/4/2018

20/4/2023

101.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

CEA-UD

12/2017

Đạt 85,25%

02/6/2018

01/6/2023

102.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

CEA-UD

01/2018

Đạt 81,97%

27/5/2018

26/5/2023

103.

Trường ĐH Cửu Long

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

25/5/2018

24/5/2023

104.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

CEA-UD

02/2018

Đạt 81,97%

25/5/2018

24/5/2023

105.

Trường ĐH Quảng Bình

CEA-UD

11/2017

Đạt 81,97%

25/5/2018

24/5/2023

106.

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

VNU-HCM CEA

01/2018

Đạt 83,61%

04/6/2018

04/6/2023

107.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 82%

11/6/2018

11/6/2023

108.

Trường ĐH Lao động - Xã hội

VNU-CEA

12/2017

Đạt 80,3%

30/6/2018

30/6/2023

109.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

VNU-CEA

01/2018

Đạt 83,6%

30/6/2018

30/6/2023

110.

Học viện Quản lý giáo dục

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80,3%

30/6/2018

30/6/2023

111.

Trường ĐH Điện lực

VNU-CEA

3/2018

Đạt 82%

30/6/2018

30/6/2023

112.

Trường ĐH Thăng Long

VNU-CEA

4/2018

Đạt 85,2%

30/6/2018

30/6/2023

113.

Trường ĐH Hà Tĩnh

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

30/6/2018

30/6/2023

114.

Trường ĐH Công đoàn

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

30/6/2018

30/6/2023

115.

Trường ĐH Luật (ĐH Huế)

VNU-CEA

4/2018

Đạt 80,3%

30/6/2018

30/6/2023

116.

Trường ĐH Bình Dương

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

15/6/2018

14/6/2023

117.

Trường ĐH Việt Bắc

CEA-UD

3/2018

Đạt 80,33%

16/6/2018

15/6/2023

118.

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM

CEA-UD

7/2018

4,44; 4,53; 4,49; 4,54[1]

15/11/2018

14/11/2023

119.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM

VNU-HCM CEA

8/2018

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

02/01/2019

02/01/2024

120.

Trường ĐH Thuỷ lợi

VNU-CEA

9/2018

4,37; 4,03; 4,29; 4,311

20/3/2019

20/3/2024

121.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

CEA-AVU&C

01/2019

4,44; 4,54; 4,41; 4,381

18/3/2019

18/3/2024

122.

Trường ĐH Đà Lạt

VNU-HCM CEA

4/2019

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

23/7/2019

23/7/2024

123.

Trường ĐH FPT

VU-CEA

01/2019

4,56; 4,03; 4,32; 4,521

08/8/2019

08/8/2024

124.

Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu

CEA-AVU&C

7/2019

4,19; 3,93; 4,01; 3,961

16/9/2019

16/9/2024

125.

Trường ĐH Phan Thiết

VNU-CEA

9/2018

3,84; 3,64; 3,68; 3,631

(27/9/2019)

27/9/2019

27/9/2024

126.

Trường ĐH Đại Nam

CEA-AVU&C

9/2019

3,85; 4,17; 3,99; 4,001

(18/11/2019)

18/11/2019

18/11/2024

127.

Trường ĐH Tân Trào

CEA-AVU&C

9/2019

4,16; 4,21; 4,22; 4,381

(18/11/2019)

18/11/2019

18/11/2024

128.

Trường ĐH Trà Vinh

VNU-HCM CEA

7/2019

4,16; 4,17; 4,15; 4,01

(20/11/2019)

20/11/2019

20/11/2024Công bố cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Các trường CĐ, trung cấp sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước gồm:

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường CĐSP Trung ương

VNU- CEA

5/2017

Đạt 85,5%

07/9/2017

07/9/2022

2.

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

CEA-UD

01/2018

Đạt 85,45%

25/5/2018

24/5/2023

3.

Trường CĐSP Nam Định

VNU- CEA

5/2018

Đạt 80%

30/6/2018

30/6/2023

4.

Trường CĐSP Nghệ An

VU-CEA

4/2019

Đạt 83,63%

26/8/2019

26/8/2024

5.

Trường CĐSP Kiên Giang

VNU-HCM CEA

5/2019

Đạt 85,45%

12/8/2019

12/8/2024

6.

Trường CĐSP Điện Biên

CEA-

AVU&C

7/2019

Đạt 85,45%

26/9/2019

26/9/2024

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Tủ sách nâng bước em tới trường của người lính Biên phòng
Tủ sách nâng bước em tới trường của người lính Biên phòng

(Dân trí) - Chỉ sau khoảng 3 tháng phát động, những người lính Biên phòng tại Quảng Ngãi đã thành lập được 10 tủ sách tại các trường thuộc khu vực biên giới biển. Mô hình này đã tạo cho học sinh thói quen, hứng thú đọc sách sau những giờ lên lớp.

Thứ tư, 15/01/2020 - 06:13

TPHCM: Kiểm tra việc lắp đặt camera tại các nhóm trẻ
TPHCM: Kiểm tra việc lắp đặt camera tại các nhóm trẻ

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình lắp đặt camera và sử dụng đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ ba, 14/01/2020 - 07:42

Thầy trò chung tay giúp học sinh nghèo đón Tết
Thầy trò chung tay giúp học sinh nghèo đón Tết

(Dân trí) - Trong những ngày qua, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động nhằm chung tay giúp đỡ học sinh nghèo đón Tết.

Thứ ba, 14/01/2020 - 12:03

Hơn 91.000 giáo viên lớp 1 trước “giờ G” đổi mới
Hơn 91.000 giáo viên lớp 1 trước “giờ G” đổi mới

(Dân trí) - Năm 2020, lần đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1. Hơn 91.000 giáo viên lớp 1 được ưu tiên bồi dưỡng trước, chuẩn bị cho chương trình mới năm học 2020-2021.

Thứ ba, 14/01/2020 - 11:22

Bộ GD&ĐT chỉ phê duyệt SGK tiếng Anh có tác giả người Việt
Bộ GD&ĐT chỉ phê duyệt SGK tiếng Anh có tác giả người Việt

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí chiều 13/1, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị này đang chuẩn bị những bước cuối cùng để công bố sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ phê duyệt những cuốn SGK có tác giả là người Việt theo đúng quy định.

Thứ ba, 14/01/2020 - 10:30

Dự thảo bỏ quy định công khai lý lịch thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Bước thụt lùi!
Dự thảo bỏ quy định công khai lý lịch thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Bước thụt lùi!

(Dân trí) - Bãi bỏ danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước là một bước thụt lùi, bãi bỏ tính minh bạch và công khai mà Chính phủ đang theo đuổi và thực thi.

Thứ ba, 14/01/2020 - 09:00

Quy chế thi THPT quốc gia 2020: Tuyệt đối giữ bí mật thông tin về thí sinh, số phách
Quy chế thi THPT quốc gia 2020: Tuyệt đối giữ bí mật thông tin về thí sinh, số phách

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Theo đó, sẽ có một số thay đổi tăng cường giám sát bảo mật công tác chấm thi, thí sinh, số phách.

Thứ ba, 14/01/2020 - 07:52

Nét chữ đẹp như mơ của học sinh TPHCM
Nét chữ đẹp như mơ của học sinh TPHCM

(Dân trí) - Tại hội thi "Văn hay chữ tốt" nhiều học sinh ở TPHCM đã làm người xem trầm trồ với những nét chữ, bài viết ấn tượng.

Thứ ba, 14/01/2020 - 06:54

Nữ sinh chuyên Sư phạm nhận học bổng Mỹ 3,8 tỷ đồng dù không có điểm SAT
Nữ sinh chuyên Sư phạm nhận học bổng Mỹ 3,8 tỷ đồng dù không có điểm SAT

(Dân trí) - Không có điểm SAT, em Nguyễn Ngọc Lan Nhi – học sinh trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội vẫn chinh phục thành công suất học bổng 3,8 tỷ đồng từ Đại học Fairfield, Mỹ.

Thứ ba, 14/01/2020 - 06:00

Hôm nay xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón
Hôm nay xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

(Dân trí) - Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, xảy ra hồi tháng 8/2019.

Thứ ba, 14/01/2020 - 02:35

Trường ĐH Giao thông Vận tải miễn học phí toàn khóa cho con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh hy sinh tại xã Đồng Tâm
Trường ĐH Giao thông Vận tải miễn học phí toàn khóa cho con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh hy sinh tại xã Đồng Tâm

(Dân trí) - Đó là sinh viên Nguyễn Gia Huy - Lớp Cơ khí động lực 1 Khóa 59, con của  Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Thứ hai, 13/01/2020 - 04:56

212 chương trình đào tạo đại học đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
212 chương trình đào tạo đại học đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

(Dân trí) - Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT thông báo danh sách 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Thứ hai, 13/01/2020 - 03:47

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM: Cảnh báo giáo viên, HS, SV về phương tiện bay không người lái
TPHCM: Cảnh báo giáo viên, HS, SV về phương tiện bay không người lái

(Dân trí) - Giáo viên, cán bộ, nhân viên trường học, học sinh, học viên, sinh viên tại TPHCM vi phạm các quy định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ sẽ bị xử lý nghiêm.

Thứ hai, 13/01/2020 - 03:18

Học sinh trường Lương Thế Vinh gói 1.250 bánh chưng tặng người nghèo
Học sinh trường Lương Thế Vinh gói 1.250 bánh chưng tặng người nghèo

(Dân trí) - Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa gói 1.250 bánh chưng tặng người nghèo. Đây là hoạt động trong chương trình “Tết sẻ chia” của nhà trường diễn ra hàng năm.

Thứ hai, 13/01/2020 - 03:03

Nhật bản trao tặng mô hình động cơ và hộp số ô tô cho Trường Đại học Thủy lợi
Nhật bản trao tặng mô hình động cơ và hộp số ô tô cho Trường Đại học Thủy lợi

(Dân trí) - Trường Đại học Thủy lợi  vừa tổ chức Lễ tiếp nhận mô hình động cơ và hộp số ô tô của Công ty cổ phần Công nghiệp Daihatsu Nhật bản. Đây là doanh nghiệp hợp tác với Khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy lợi.

Thứ hai, 13/01/2020 - 10:14

Nhiều thay đổi trong công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Nhiều thay đổi trong công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo 2 Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để lấy ý kiến góp ý. Theo đó, có nhiều sửa đổi, bổ sung về quy định này.

Thứ hai, 13/01/2020 - 08:07

Anh: Nam sinh 15 tuổi được nhận vào học tiến sĩ
Anh: Nam sinh 15 tuổi được nhận vào học tiến sĩ

(Dân trí) - Wang Pok Lo (15 tuổi) đã được nhận vào học tiến sĩ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Số liệu thống kê ứng dụng trong y học. Điều đặc biệt là Pok chỉ dành thời gian rảnh để theo học chương trình thạc sĩ do vẫn đang theo học tại một trường phổ thông.

Thứ hai, 13/01/2020 - 07:41

3 giáo viên Hà Nội giành suất dự Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu 2020
3 giáo viên Hà Nội giành suất dự Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu 2020

(Dân trí) - Ba dự án xuất sắc nhất tại Diễn đàn Giáo dục 2020 sẽ đại diện Việt Nam đi Úc tham dự Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu 2020 đều thuộc về giáo viên ở Hà Nội.

Thứ hai, 13/01/2020 - 12:05

Xem xét kỷ luật Phó Phòng Giáo dục lái xe khi có hơi men
Xem xét kỷ luật Phó Phòng Giáo dục lái xe khi có hơi men

(Dân trí) - Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang xem xét hình thức kỷ luật phù hợp đối với vị phó phòng không chấp hành pháp luật về giao thông, điều khiển xe ô tô khi có hơi men.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 09:23

Học tiếng Anh mỗi ngày: Luyện cách sử dụng mạo từ “a/an/the” chuẩn không cần chỉnh
Học tiếng Anh mỗi ngày: Luyện cách sử dụng mạo từ “a/an/the” chuẩn không cần chỉnh

(Dân trí) - Trong thực tế khi sử dụng Tiếng Anh chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa các mạo từ (a/an/the). Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào quy tắc dùng mạo từ và các lỗi thường gặp để bạn đọc có thể nắm chắc và không bao giờ nhầm lẫn nữa nhé.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 06:24

Thiếu người dạy, trường vẫn cho 2 giáo viên biệt phái nghỉ không lương gần hai năm
Thiếu người dạy, trường vẫn cho 2 giáo viên biệt phái nghỉ không lương gần hai năm

(Dân trí) - Mặc dù còn thiếu nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn cho 2 giáo viên biệt phái được Sở GD&ĐT điều động nghỉ dạy không lương gần 2 năm.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 04:24

Quảng Ngãi: Gấp rút biên soạn chương trình giáo dục địa phương
Quảng Ngãi: Gấp rút biên soạn chương trình giáo dục địa phương

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định để thực hiện biên soạn chương trình giáo dục địa phương theo đúng lộ trình. Trong đó, đội ngũ biên soạn có 38 thành viên được tuyển chọn kỹ càng từ 3 cấp học.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 04:18

Không định hướng giáo viên “dựng” giáo án theo sách giáo khoa mới
Không định hướng giáo viên “dựng” giáo án theo sách giáo khoa mới

(Dân trí) - 28.000 giáo viên cốt cán cùng gần 6.000 cán bộ lãnh đạo các sở, phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, giảng viên sư phạm vừa kết thúc bồi dưỡng mô đun 1 - tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó giám đốc Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) cho biết, băn khoăn nhất của giáo viên là làm sao “ra” một giáo án chuẩn.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 04:16

Ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà Tết cho học sinh, giáo viên miền núi cao
Ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà Tết cho học sinh, giáo viên miền núi cao

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Giáo dục Nghệ An đã dành hơn 500 suất quà để tặng cho giáo viên và học sinh của 6 huyện miền núi cao Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Con Cuông.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 08:56