Thứ bảy, 04/02/2017 - 06:00

Xếp hạng Webometrics 2017: 8 đại học Việt Nam vào top 100 Đông Nam Á

Dân trí

Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2017 (đánh giá trang web các trường đại học) vừa được công bố, Việt Nam có 8 trường đại học vào top 100 khu vực Đông Nam Á.

So với kỳ xếp hạng tháng 7/2016, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Cần Thơ, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Mỏ Địa chất bị tụt hạng ở khu vực và thế giới, trong khi ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM tăng hạng.

Bảng xếp hạng Webometrics được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha từ năm 2004. Mỗi năm 2 lần (tháng 1 và tháng 7), Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên thế giới dựa trên 4 chỉ số đánh giá các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục. 4 chỉ số gồm:

1. Mức độ xuất hiện (Presence): Số lượng các website con tương ứng với website chủ của một trường.

2. Mức độ ảnh hưởng (Impact): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường đang xem xét.

3. Mức độ mở (Openess): số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar.

4. Sự xuất sắc (Excellence): số lượng các bài báo công bố trong hệ thống tạp chí Scopus do Scimago thống kê.

Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2017, 10 đại học Việt Nam có xếp hạng cao nhất gồm:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 1580 trên thế giới)

2. Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 1764 trên thế giới)

3. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (vị trí 2070 trên thế giới)

4. Đại học Cần Thơ (vị trí 2261 trên thế giới)

5. Đại học Sư phạm Hà Nội (vị trí 2588 trên thế giới)

6. Đại học Quốc gia TPHCM (vị trí 2758 trên thế giới)

7. Đại học Mỏ Địa chất (vị trí 3159 trên thế giới)

8. Đại học Thái Nguyên (vị trí 3267 trên thế giới)

9. Đại học Bách khoa TPHCM (vị trí 3550 trên thế giới)

10. Đại học Nông lâm TPHCM (vị trí 3576 trên thế giới)

Xếp hạng Webometrics 2017: 8 đại học Việt Nam vào top 100 Đông Nam Á - 1

Cụ thể, trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2017, với vị trí 1580 trên thế giới, Đại học Quốc gia Hà Nội tụt 233 bậc so với vị trí 1347 trong xếp hạng tháng 7/2016, đạt vị trí 32 ở khu vực Đông Nam Á (tụt 3 bậc).

Tuy vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Webometrics các trường đại học Việt Nam.

Với vị trí 1764 trên thế giới, Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 74 bậc so với vị trí 1838 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 41 trong khu vực Đông Nam Á (tăng 8 bậc).

Với vị trí 2070 trên thế giới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng hẳn 444 bậc so với vị trí 2514 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 48 trong khu vực Đông Nam Á (tăng 21 bậc).

Với vị trí 2261 trên thế giới, Đại học Cần Thơ tụt 334 bậc so với vị trí 1917 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 58 trong khu vực Đông Nam Á (tụt 5 bậc).

Với vị trí 2588 trên thế giới, Đại học Sư phạm Hà Nội tăng 375 bậc so với vị trí 2963 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 68 trong khu vực Đông Nam Á (tăng 22 bậc).

Với vị trí 2758 trên thế giới, Đại học Quốc gia TPHCM tăng 54 bậc so với vị trí 2812 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 71 ở khu vực Đông Nam Á (tăng 16 bậc).

Với vị trí 3159 trên thế giới, Đại học Mỏ Địa chất tụt 371 bậc so với vị trí 2788 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 89 trong khu vực Đông Nam Á (tụt 6 bậc).

Với vị trí 3267 trên thế giới, Đại học Thái Nguyên tăng 353 bậc so với vị trí 3620 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 94 trong khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí 3550 trên thế giới, Đại học Bách khoa TPHCM tụt 503 bậc so với vị trí 3047 trong xếp hạng tháng 7/2016, đứng ở vị trí 104 trong khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí 3576 trên thế giới, Đại học Nông lâm TPHCM đứng ở vị trí 106 trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó, trong xếp hạng tháng 7/2016, trường này không lọt top 10 Việt Nam.

Xuân Vũ

Tổng hợp