Hội đồng Giáo sư nhà nước:

Xem xét ứng viên giáo sư, phó giáo sư có bài báo công bố nhiều bất thường

(Dân trí) - Đây là một trong những nội dung mà Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) vừa chỉ đạo, yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 khi thực hiện phỏng vấn xét giáo sư, phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) vừa có công văn yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau: 

Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư nhà nước, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, đề cao tính công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan về những trường hợp ứng viên có số lượng bài báo công bố nhiều bất thường trong thời gian ngắn; thẩm định kỹ những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí. 

Kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng. 

Được biết, năm nay có 447 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) (năm 2020 có 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh GS,PGS gồm: 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học (10), Vật lý (9); ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành Kinh tế (51) và Y học (47).

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 xem  Tại Đây.

Tin liên quan