Thứ tư, 17/02/2016 - 13:00

Gia Lai:

Vụ Phòng Giáo dục “ém” tiền của giáo viên: Phát hiện thêm nhiều sai phạm

Dân trí

Ngày 17/2, Lãnh đạo UBND huyện Ia Grai cho biết, kết quả thanh tra bước đầu của Đoàn thanh tra huyện cho thấy những vấn đề báo Dân trí nêu là đúng; ngoài ra, trong quá trình thanh tra, Đoàn đã phát hiện thêm nhiều “vấn đề” cần phải làm rõ nên đã gia hạn thêm thời gian.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin việc nhiều giáo viên vùng đặc biệt khó khăn đang công tác tại huyện Ia Grai vô cùng bức xúc vì bị Phòng Giáo dục huyện “ém” rất nhiều khoản tiền phải chi trả cho giáo viên. Ngay sau khi báo Dân trí thông tin, UBND huyện Ia Grai đã thành lập đoàn thanh tra. Qua đó, kết quả kiểm tra, xác minh và báo cáo của Đoàn tính đến ngày 2/2/2016 như sau:

Phòng GD huyện chưa thực hiện chi trả chế độ trợ cấp lần đầu cho cán bộ quả lý, giáo viên theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010; Chậm chi trả chế độ trả lương dạy thêm giờ; Chi trả tiền nghỉ phép năm; Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo; Chế độ Hội nghị, tập huấn, công tác phí là đúng như báo Dân trí phản ánh. Cụ thể:

UBND huyện đã bố trí kinh phí trong dự toán chi hàng năm, nhưng Phòng GD không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện chế độ trợ cấp ban đầu cho giáo viên và cán bộ quản lý trên địa bàn; tự đặt ra điều kiện để được chi trả chế độ trợ cấp ban đầu đối với Cán bộ quản lý, giáo viên (về công tác tại các xã vùng đặc biệt khó khăn và điểm làng vùng III của các xã vùng II phải đủ 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam) là trái với quy định của pháp luật hiện hành. Sử dụng tiền trợ cấp lần đầu huyện bố trí giải quyết cho các đối tượng thụ hưởng để sử dụng vào mục đích khác (Mua sắm tài sản, dạy tăng giờ…); Không lập danh sách chi trả trợ cấp lần đầu cho đối tượng thụ hưởng, lập chứng từ thanh quyết toán sai sai pháp luật ; Sử dụng kinh phí của năm sau để chi trả cho năm trước. Việc chi sai mục đích, không đúng dự toán ngân sách đã giao làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi cho sự nghiệp giáo dục trong năm 2015.

Không chủ động tham mưu cho UBND huyện rà soát điều chuyển giáo viên, viên chức quản lý từ trường thừa sang trường thiếu để giảm bớt việc tăng giờ do thiếu giáo viên; Tự ý hợp đồng một số giáo viên tại các đơn vị trường học dẫn đến phát sinh nguồn chi.


Phòng GD huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) nơi có nhiều vấn đề trong công tác quản lý.

Phòng GD huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) nơi có nhiều vấn đề trong công tác quản lý.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện tốt công tác quản lý tài chính trong cơ sở giáo dục trên địa bàn, cân đối, bố trí kinh phí chưa hợp lý, chưa đảm bảo 80% giành chi lương và 20% chi khác đảm bảo công tác dạy và học, dẫn tới mất cân đối dự toán chi hàng năm; sử dụng một số nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục không đúng quy định. Không tham mưu cho UBND huyện giao quyền tự chủ cho các đơn vị trường học theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Những sai phạm như trên đã làm mất cân đối, không còn kinh phí để chi trả chế độ cho giáo viên, cán bộ quản lý, trường học khoảng trên 5,7 tỷ đồng.

Đến nay đã hết thời hạn Thanh tra, tuy nhiên trong quá trình Thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện một số nội dung cần phải thanh tra, xác minh thêm trước khi có kết luận cuối cùng, nên đã xin gia hạn thời gian và bổ sung một số nội dung thanh tra liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa tài sản; chi trả chế độ chính sách cho học sinh theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013, sửa đổi, bổ sung Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP và việc chi khác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ dự toán chi hàng năm.

Thiên Thư