Viện Ngoại ngữ - Một địa chỉ uy tín đào tạo biên, phiên dịch Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ chất lượng cao

"Sinh viên Bách Khoa đã giải xong bài toán lương 60 triệu/tháng ngay khi vừa tốt nghiệp" - Số liệu mới được đưa ra trong loạt bài về thu nhập sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN).

ĐHBKHN là trường đại học hàng đầu về đào tạo trong lĩnh vực Khoa học- Kỹ thuật & Công nghệ. Là một trong 17 Viện đào tạo của ĐHBKHN, Viện Ngoại ngữ là một địa chỉ uy tín đào tạo biên, phiên dịch Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ chất lượng cao.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển không ngừng, Viện Ngoại ngữ luôn tìm hướng đi phù hợp và thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu khắc nghiệt của thị trường việc làm hiện nay – một thị trường đòi hỏi sự năng động và khả năng sáng tạo cao. Với đội ngũ giảng viên tâm huyết có trình độ cao, Viện Ngoại ngữ - ĐHBKHN:

• Là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo nhân lực mảng Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ;

• Cung cấp nhân sự đa ngành, làm việc trong các lĩnh vực: Nghiên cứu và giảng dạy, biên, phiên dịch Kinh tế - Môi trường, Điện-Điện tử, CNTT và Truyền thông cũng như các tổ chức phi chính phủ…;

• Tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình, sự kiện Tiếng Anh như: 8IELTS, Culture Discovery, tạo điều kiện giúp sinh viên cọ xát, nâng cao năng lực chuyên môn;

• Mang lại thành công cho các thế hệ sinh viên thông qua chất lượng đào tạo.

Viện Ngoại ngữ - Một địa chỉ uy tín đào tạo biên, phiên dịch Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ chất lượng cao - 1

Các chương trình đào tạo:

- Tiếng Anh Khoa học- Kỹ thuật & Công nghệ (TA1)

- Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế (TA2)

- Tiếng Anh Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ (HỆ CHÍNH QUY – VĂN BẰNG HAI)

Viện Ngoại ngữ - Một địa chỉ uy tín đào tạo biên, phiên dịch Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ chất lượng cao - 2

Điểm chuẩn hai năm vừa qua:

Năm 2015: Chỉ tiêu - 200 | Điểm chuẩn: 7.68 (TA1) - 7.47 (TA2)

Năm 2016: Chỉ tiêu - 200 | Điểm chuẩn: 7.48 (TA1) - 7.29 (TA2)

Năm 2017: Chỉ tiêu dự kiến - 200

Viện Ngoại ngữ - Một địa chỉ uy tín đào tạo biên, phiên dịch Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ chất lượng cao - 3

Chi tiết thông tin tuyển sinh năm 2017, vui lòng truy cập:

http://www.hust.edu.vn/tuyensinh