VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Chiều 16/10 tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam và VCCI đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài - 1
GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI thực hiện nghi lễ ký kết hợp tác.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chỉ rõ hạn chế của hệ thống doanh nhân, lao động Việt Nam hiện nay. 50% giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ không được đào tạo, không có trình độ về quản lý. Nguồn nhân lực lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có kỹ năng, chưa đáp ứng được nhu cầu...

“Chúng tôi thấy rằng, nếu không sớm ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -  VCCI về đẩy mạnh đào tạo, hợp tác, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống doanh nhân và người lao động trong doanh nghiệp thì rất gay go. Vì doanh nhiệp, doanh nhân là lực lượng đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước, an sinh xã hội và là lực lượng nòng cốt vươn ra thế giới”.

Sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển kinh tế doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2020-2025.

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân; về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về sự cần thiết của việc học tập, tự học tập nâng cao trình độ của doanh nhân, người lao động trong các đơn vị thuộc VCCI.

Thành tập Tổ chức Khuyến học tại cơ quan VCCI. Xây dựng đơn vị học tập trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Hội Khuyến học và VCCI. Vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại doanh nghiệp để động viên cán bộ, nhân viên, doanh nhân, người lao động và con em họ cùng nhau học tập, xây dựng “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”… trong doanh nghiệp và toàn hệ thống thuộc VCCI.

VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài - 2

GS.TS Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ ký.

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Có thể nói, thỏa thuận với Hội Khuyến học Việt Nam hôm nay là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng nhất của chúng tôi. Hiện nay, tài nguyên lớn nhất của mỗi quốc gia không phải dầu khí, đất đai, rừng biển mà là con người. Nhưng con người chỉ trở thành tài nguyên khi có năng lực, được đào tạo bài bản; còn nếu con người có tay nghề thấp, không được đào tạo thì thậm chí trở thành gánh nặng…

Trong chuyển động rất mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta đang đứng trước thách thức nếu không nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta thì hàng triệu người sẽ mất việc làm. Lực lượng lao động của chúng ta đông, trẻ, tài năng nhưng tỷ lệ được đào tạo nghề và chất lượng đào tạo của chúng ta không cao.

85% nhà tuyển dụng cho biết không tuyển được nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng nguồn nhân lực không cao, làm sao chúng ta có thể vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu? Bây giờ việc học hành của doanh nhân cũng là vấn đề rất lớn. Doanh nhân phải đầu tư vào kiến thức, phải đổi mới sáng tạo. Bối cảnh hiện nay là vận hội, nhu cầu, thời cơ giai đoạn mới và cũng đòi hỏi chúng ta xây dựng một đội ngũ doanh nhân trí thức. Muốn vậy, doanh nhân và người lao động phải học, phải được đào tạo bài bản.

Thỏa thuận ký kết hôm nay rất đúng thời điểm, rất đầy đủ giúp cho việc tăng cường hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức hiện nay”.

Hội Khuyến học Việt Nam và VCCI cùng triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đào tạo nghề, giáo dục khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo của VCCI; tham gia chia sẻ tri thức và kỹ năng cho các học viên tại các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên… nhằm nâng cao chất lượng lao động.

VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài - 3
Toàn cảnh chương trình.

Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia thành lập và phát triển doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, nhất là mô hình doanh nghiệp phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập; năng động, sáng tạo, có sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn của doanh nghiệp phát triển các sản phẩm tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế cao; những doanh nhân kinh doanh giỏi, tự học thành tài.