Thứ ba, 06/09/2016 - 13:00

Thanh Hóa:

Tuyển dụng hàng chục viên chức ngành giáo dục đối với giáo viên hợp đồng

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với 66 giáo viên hợp đồng lao động đã được Sở GD-ĐT cho phép các trường THPT thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được giao.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên (GV) bộ môn, nhân viên hành chính (NVHC) chưa được giải quyết dẫn đến một số Trường THPT hợp đồng lao động không đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tuyển mới đội ngũ giáo viên giỏi cho các trường THPT
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tuyển mới đội ngũ giáo viên giỏi cho các trường THPT

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, xây dựng quy định về định mức học sinh/ lớp học, GV/ lớp học, cán bộ quản lý, NVHC đối với bậc THPT trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 10/9, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và phát huy tối đa hiệu quả công tác ở mỗi vị trí việc làm cụ thể.

Theo đó, cán bộ quản lý 4 người/trường đối với Trường THPT hạng 1; 3 người/ trường đối với Trường THPT hạng 2 và hạng 3; GV 2,2 người/lớp học; NVHC 4 người/trường đối với trường hạng 1, 3 người/trường đối với trường hạng 2 và hạng 3.

Định mức học sinh/lớp học; định mức GV/lớp học, cán bộ quản lý, NVHC đối với các trường THPT chuyên biệt thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Trên cơ sở định mức trên, xây dựng phương án cụ thể việc sắp xếp, điều động cán bộ quản lý, GV, NVHC dôi dư từ trường thừa sang trường thiếu. Phương án sắp xếp, điều động yêu cầu phải làm rõ các nội dung chính như: nguyên tắc sắp xếp điều động, hình thức điều động, thời gian điều động, các chính sách ưu tiên trong xét duyệt, tiêu chí xét duyệt điều động, phương thức xét duyệt và cách thức tổ chức thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/9.

Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với 66 GV hợp đồng lao động đã được Sở GD-ĐT cho phép các trường THPT thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được giao khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành báo cáo Chủ tịch tỉnh xem xét tình hình thừa, thiếu GV, cán bộ quản lý, NVHC so với nhu cầu thực tế và chỉ tiêu biên chế được giao; đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/9.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016-2017, xây dựng kế hoạch tuyển dụng mới đội ngũ GV THPT giỏi để kịp thời bổ sung, tạo nguồn GV giỏi cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 25/9 để trình thường trực tỉnh ủy xem xét quyết định.

Việc tuyển mới GV phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chí và chính sách trong tuyển dụng, đặc biệt chú trọng tiêu chí điểm tuyển sinh vào đại học và kết quả tốt nghiệp đại học của ứng viên trong xét tuyển, đảm bảo tuyển chọn được GV thực sự giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; ưu tiên tuyển dụng GV dạy các môn thi tuyển sinh đại học; ưu tiên tuyển dụng GV cho các trường THPT thuộc các huyện miền núi nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Duy Tuyên

Đáng quan tâm
Mới nhất