Thứ tư, 10/03/2021 - 09:44

Từ hôm nay 10/3, phạt tiền 5 - 10 triệu đồng nếu xúc phạm nhà giáo, HS,SV

Dân trí

Bắt đầu từ hôm nay 10/3/2021, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 04/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số 138 ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định quy định rõ các mức phạt tiền về các hành vi vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học tại điều 26 như sau: 

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm sự. 

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại quy định trên, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có thể yêu cầu không xin lỗi công khai. 

Điều 28 của Nghị định quy định về vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định trên.

Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai. 

Nghị định số 04/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xem TẠI ĐÂY

Nhật Hồng

Đáng quan tâm