Trường ĐH Việt Nhật triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao

(Dân trí) - ĐH Việt Nhật sẽ thực hiện xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo tiêu chí chất lượng cao, trên cơ sở thế mạnh các đại học đối tác Nhật Bản và nhu cầu Việt Nam.

Ngày 18/2, Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã Ký biên bản triển khai Dự án hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại Trường Đại học Việt Nhật (TC2).

Trường ĐH Việt Nhật triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao - 1

Lễ ký kết giữa trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Dự án TC2 là Dự án Hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại Trường ĐH Việt Nhật giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN giai đoạn 2. 

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2025. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả ba cấp độ đại học, cao học, tiến sĩ nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị tại Trường Đại học Việt Nhật;  dự án TC2 tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ để Đại học Việt Nhật phát triển thành một trường đại học nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và theo hướng dần tự chủ, bền vững.

Theo đó, TC2 dự kiến sẽ xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo các các tiêu chí chất lượng cao, trên cơ sở thế mạnh của các đại học đối tác Nhật Bản và nhu cầu của Việt Nam: các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội liên ngành, khoa học bền vững, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và khoa học sự sống; mở rộng quy mô Trường tại Hoà Lạc và phát triển một số chương trình theo định hướng tự chủ khi dự án kết thúc.

Trường ĐH Việt Nhật triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao - 2

TC2 sẽ hỗ trợ ban đầu cho các nhà khoa học trình độ cao theo các tiêu chí có khả năng huy động tài trợ nghiên cứu, khởi tạo nhóm nghiên cứu độc lập sau 2-3 năm, đề xuất và triển khai học phần mới/chương trình đào tạo mới.

Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý đại học nghiên cứu theo hướng tự chủ cao và theo kinh nghiệm của các đại học nghiên cứu Nhật Bản; Phát triển quan hệ hợp tác với các đại học và doanh nghiệp Nhật Bản.

Hỗ trợ chi phí tại địa phương để tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thực hành cho các chương trình đào tạo và trang thiết bị nghiên cứu cho một số hướng nghiên cứu trọng điểm như khoa học bền vững và hỗ trợ chi phí vận hành cơ sở vật chất tại Hà Nội theo chuẩn Nhật Bản.

Chuyển giao các sản phẩm nhằm hỗ trợ Trường Đại học Việt Nhật mở rộng quy mô đào tạo và phát triển nhanh theo hướng bền vững từ năm 2025.

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, GS Furuta Motoo cho biết: “Đại học Việt Nhật sẽ tận dụng tối ưu thế mạnh về chuyên gia và kỹ thuật của Nhật Bản và các kiến thức khoa học ứng dụng của Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu, nhằm cung cấp cho thị trường lao động Việt Nam, Nhật Bản và khu vực những nhà khoa học, lãnh đạo và quản trị có tay nghề, kinh nghiệm và chất lượng cao”.

Được biết, sau 5 năm thực hiện Dự án TC1, Trường Đại học Việt Nhật hiện đang đào tạo 08 Chuyên ngành Thạc sỹ: Khu vực học; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật hạ tầng; Biến đổi khí hậu và phát triển; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ Nano; Chính sách công; Lãnh đạo toàn cầu.

Từ năm 2020, Trường Đại học Việt Nhật sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao ngành Nhật Bản học.

Hồng Hạnh