Trường Đại học Thương Mại tổ chức thi học kỳ II trực tuyến

(Dân trí) - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu trường Đại học Thương Mại quyết định tổ chức thi trực tuyến học kỳ II.

Trường Đại học Thương Mại tổ chức thi học kỳ II trực tuyến - 1

Theo đó, đối với hình thức thi vấn đáp, được áp dụng đối với các học phần thi vấn đáp do các bộ môn thuộc khoa tiếng Anh và Viện hợp tác quốc tế quản lý. Sử dụng ngân hàng đề thi của Trường, việc tổ chức thi trực tuyến qua phần mềm Trans theo lịch thi của trường.

Vào trước giờ thi giáo viên chấm thi có việc kiểm tra chất lượng âm thanh bảo đảm đáp ứng được điều kiện cần thiết bộ môn phân công giáo viên coi thi vào chấm thi theo quy định.

Điểm thi vấn đáp phải được công bố cho người học ngay sau khi buổi thi kết thúc. Bộ môn nộp danh sách thi đã ghi điểm về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đối với hình thức thi tự luận, các học phần thi trắc nghiệm khách quan trên máy chuyển sang hình thức tự luận. Trưởng bộ môn tổ chức xây dựng bộ đề thi học phần trực tuyến theo yêu cầu: Mỗi đề thi gồm hai câu, mỗi câu 5 điểm đảm bảo đánh giá được kiến thức của người học, phù hợp với thời gian làm bài 90 phút.

Mỗi phòng thi sử dụng một mã đề thi, đảm bảo nguyên tắc cùng một học phần trong cùng 1 ca thi sử dụng chung một mã đề.

Mỗi ca thi 120 phút 

Bộ môn tổ chức coi thi trực tuyến qua phần mềm Trans theo lịch thi trưởng bộ môn phân công cán bộ coi thi cho một phòng thi theo quy định khảo thí hiện hành (Trường hợp số lượng cán bộ coi thi không đáp ứng đủ theo yêu cầu, trưởng bộ môn chủ động phân công phù hợp).

Tổng thời gian của mỗi ca thi là 120 phút bao gồm: Chuẩn bị thi 15 phút, làm bài thi 90 phút, thu bài 15 phút. Cụ thể:

Chuẩn bị thi: Cán bộ coi thi kiểm tra mã lớp học phần; điểm danh ( yêu cầu người học bật camera, chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh); thông báo nội dung đề thi và thời gian làm bài; hướng dẫn cách thức nộp bài thi; thông báo số điện thoại của cán bộ coi thi và giải đáp những vấn đề phát sinh ( trừ những vấn đề liên quan đến nội dung bài làm).

Thời gian làm bài thi: Người học làm bài thi trong thời gian 90 phút và sử dụng file bài thi trực tuyến được đăng tải trên trang web của Nhà trường.

Trong trường hợp bất khả kháng (người học không nhận được đề thi, không nộp được bài thi, … ) cần liên hệ ngay với cán bộ coi thi để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Sau khi nhận được thông tin, cán bộ coi thi tiến hành kiểm tra, xác nhận để lập Biên bản tổng hợp các trường hợp phát sinh trong phòng thi (theo mẫu) và nộp về phòng KT&ĐBCLGD ngay khi kết thúc buổi thi. Người học sau đó cần chủ động làm các thủ tục cần thiết khác để được xem xét dự thi vào lần sau (theo Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường). Tùy vào tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ xem xét và bố trí cho người học dự thi vào thời điểm thích hợp.

Kết thúc thời gian làm bài người học lưu file bài thi theo định dạng (.doc, .docx, .pdf, file ảnh, … ) và nộp file bài thi cho cán bộ coi thi theo hướng dẫn tại phòng thi. Tên file bài thi được đặt theo mẫu: Số thứ tự trong Danh sách thi - Họ và tên.

Sau 10 ngày giáo viên  chấm thi phải ghi điểm và danh sách thi, hoàn thiện các thông tin cần thiết nộp về phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Giáo dục.

Tin liên quan