Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2013

Năm 2013, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội thông báo tuyển 800 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, 100 chỉ tiêu hệ Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng, 400 chỉ tiêu hệ Cao đẳng Nghề, 200 chỉ tiêu hệ TCCN.

I. CAO ĐẲNG: 800 chỉ tiêu

   

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

 

1. Kế toán

-         Kế toán doanh nghiệp

-         Kế toán tổng hợp

C340301

 

A; A1; D1

-   Tuyển sinh trong cả nước trên cơ sở điểm sàn Cao đẳng kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013

-   Nhận hồ sơ và xét tuyển liên tục theo quy chế tuyển sinh  năm 2013

 

2. Tài chính - Ngân hàng

-        Ngân hàng

-         Tài chính doanh nghiệp

-         Thuế

-         Hải quan

C340201

A; A1; D1

3. Quản trị kinh doanh

-       Quản trị doanh nghiệp

-         Quản trị kinh doanh tổng hợp

-         Quản trị khách  sạn du lịch và lữ hành

C340101

A; A1; D1

4. Truyền thông và Mạng máy tính

-      Quản lý khai thác máy tính và mạng máy tính

-         Quản trị mạng và an ninh thông tin

C480102

A; A1; D1

5. Việt Nam học

      -      Hướng dẫn du lịch

C220113

C; D1

 
 

II. HỆ  LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN CAO ĐẲNG: 100 chỉ tiêu

      

NGÀNH ĐÀO TẠO

 

1. Kế toán

 

-   Thời gian đào tạo: Tích lũy đủ khối lượng tín chỉ của chương trình CĐCQ

-       Đối tượng :                       Học sinh đã tốt nghiệp TCCN sau 36  tháng

                                                     Học sinh đã tốt nghiệp TCCN dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ  năm 2013

 - Tổ chức thi tuyển:   Đợt một : 01/08/2013;    Đợt hai:  01/10/2013

2. Tài chính - Ngân hàng

 

 

III. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ: 400 chỉ tiêu

      

NGÀNH ĐÀO TẠO

 

1. Kế toán

 

-   Thời gian đào tạo: 03 năm

-   Văn bằng: Cao đẳng nghề chính quy

-   Được dự tuyển học liên thông lên Đại học chính quy theo quy chế của  BGD&ĐT

-   Hình thức xét tuyển: Xét hồ sơ hoặc phiếu kết quả tuyển sinh 2013 từ  02/ 04/2013đến 30/11/2013

2. Quản trị  mạng máy tính

 

                                       

   IV. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: 200 chỉ tiêu

 

    NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

 

1. Kế toán doanh nghiệp

42340303

-   Thời gian đào tạo:

    +  Học sinh tốt nghiệp THPT : 02 năm

    + Học sinh đã học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT : 02 năm 3 tháng

-  Hình thức xét tuyển: Xét hồ sơ hoặc phiếu kết quả tuyển sinh 2013 từ  02/ 04/2013đến 30/11/2013

2.  Tài chính - Ngân hàng

 

42340201

 

Thông tin chi tiết xem trên website www.hcet.edu.vn