Trên 99% giáo viên phổ thông đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn

(Dân trí) - Tính đến tháng 9/2020, toàn quốc có 579.533 GV/CBQLGD phổ thông. Tỷ lệ GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của Luật Giáo dục là 99,1% với THCS và 99,7% với THPT 99,7%.

Trên 99% giáo viên phổ thông đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn - 1

Trên 99% giáo viên phổ thông đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn

Chia sẻ về kết quả của giáo dục trung học năm học 2019-2020, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết, mạng lưới trường, lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập và yêu cầu phổ cập giáo dục THCS. Toàn quốc có 10.783 trường THCS công lập và 55 trường THCS ngoài công lập; cấp THPT có 2.399 cơ sở giáo dục công lập và 463 cơ sở ngoài công lập.

So với năm học trước, số lượng trường ngoài công lập của cả hệ THCS và THPT đều tăng lên. Điều này giúp giảm áp lực cho các địa phương có nhu cầu cao về trường lớp, đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM…

Điều kiện cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT) được ưu tiên đầu tư. Trong đó các hạng mục được tập trung như: phòng học, thư viện, bổ sung trang thiết bị dạy học, khắc phục tình trạng thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch...

Tính đến tháng 9/2020, toàn quốc có 579.533 GV/CBQLGD phổ thông, trong đó cấp THCS có 321.549, THPT có 257.984. Tỷ lệ GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của Luật Giáo dục 2019 là 99,1% với THCS và 99,7% với THPT 99,7%.

“Năm học vừa qua, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, Bộ GDĐT đã rà soát và ban hành kịp thời hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi đã tinh giản.

Bộ đồng thời chỉ đạo việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình, thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”. Trên cơ sở đó, các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch thời gian năm học sau điều chỉnh”, Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành nói.

Trên 99% giáo viên phổ thông đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn - 2

 Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh việc nỗ lực tổ chức dạy học đảm bảo chất lượng khi ứng phó với dịch Covid-19, giáo dục trung học năm qua tiếp tục tích cực thực hiện việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho rằng, về cơ bản giáo dục trung học đã khắc phục được tình trạng quản lý thực hiện CT GDPT nặng về hành chính, áp đặt theo phân phối chương trình cứng nhắc.

Các hoạt động về tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học đã đẩy lùi tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách, giảm áp lực cho giáo viên.

Những đổi mới trong dạy học CT GDPT hiện hành là “bước đệm” để giáo viên làm quen từ đó thuận lợi khi chuyển sang thực hiện CT GDPT mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, giáo dục trung học năm vừa qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa thật hợp lý; một số nơi thiếu đất cho xây dựng trường học; việc dồn dịch điểm trường, sáp nhập trường ở một số nơi thực hiện không đúng quy định.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số vùng khó khăn, vùng có khu công nghiệp và ở một số môn học đặc thù bộ còn xảy ra.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá còn hạn chế ở một số nơi; hạ tầng và trang thiết bị CNTT ở các địa phương còn thiếu đồng bộ; việc triển khai quản lý hồ sơ, sổ điểm điện tử trong một số trường THCS còn hạn chế…

Đang được quan tâm