Trắc nghiệm: Bạn có dùng đúng dấu câu trong tiếng Anh?

(Dân trí) - Bạn có dùng đúng dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm trong tiếng Anh? Thử làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Cách làm trắc nghiệm: bạn hãy chọn dấu câu phù hợp thay cho các biểu tượng hình ảnh trong các câu nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Vui học tiếng Anh
Đọc thêm
Đang được quan tâm