Trắc nghiệm: Bạn biết gì về Vật lý lượng tử?

(Dân trí) - Vật lý lượng tử là một trong những bước tiến trí tuệ quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Hãy làm trắc nghiệm dưới đây để xem bạn biết nhiều đến đâu về lĩnh vực Vật lý lượng tử nhé!

Ngày nay, Vật lý lượng tử có ở mọi nơi: nó giải thích cách máy tính hoạt động, cách máy phát lượng tử ánh sáng (laser) truyền thông tin qua mạng Internet, và cho phép các nhà khoa học dự đoán chính xác hành vi của hầu hết mọi vật trong tự nhiên.

Ứng dụng của Vật lý lượng tử tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc nghiên cứu những câu hỏi rộng mở nhất liên quan đến thế giới của chúng ta và vũ trụ.

Xuân Vũ

Tổng hợp

>> Trắc nghiệm: Quả mít trong tiếng Anh là gì?

>> Trắc nghiệm: Bạn có giỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực?

>> Trắc nghiệm: Thử tài tính nhẩm của bạn

Dòng sự kiện: Trắc nghiệm kiến thức
Đọc thêm