Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phòng chống bạo lực học đường

(Dân trí) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở giáo dục phải xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thực hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019 - 2021. 

 Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh phải có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,thân thiện; ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

Trên cơ sở đó, tất cả các cơ sở giáo dục cần xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp nói trên. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phòng chống bạo lực học đường - 1
Một vụ bạo lực học đường tại Quảng Ngãi đã được phát hiện, xử lý

 Tất cả các cơ sở giáo dục phải xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khi người học bị bạo lực học đường.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đảm bảo cho người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Quốc Triều