Thứ năm, 04/03/2021 - 16:15

Thủ tướng phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù cho trường ĐH Việt Pháp

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt Pháp) từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường trong thời gian sắp tới.

Thủ tướng phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù cho trường ĐH Việt Pháp - 1

Sinh viên trường ĐH Việt Pháp

Theo quy định, nguồn tài chính của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH ( hay còn gọi là ĐH Việt Pháp) gồm kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; các nguồn thu sự nghiệp; các khoản tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nguồn tài chính khác.

Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo hỗ trợ 50% kinh phí hoạt động thường xuyên trong giai đoạn 2021 - 2025 (không tính phần hỗ trợ của phía Cộng hòa Pháp). Mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong các năm tiếp theo sẽ được xem xét dựa trên hiệu quả hoạt động của giai đoạn 2021 - 2025, sự cần thiết và cân đối chung với Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Việt Nhật.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động thường xuyên của Trường được tính toán căn cứ mức thu học phí, giá dịch vụ đào tạo và tổng quy mô đào tạo hàng năm của Trường.

Trường được tự chủ xây dựng và quy định các mức thu (học phí, lệ phí tuyển sinh) phù hợp với chất lượng đào tạo, dịch vụ. Căn cứ chi phí đào tạo tính toán dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật, Hiệu trưởng Trường tổ chức xây dựng các mức thu, trình Hội đồng Trường thông qua và báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét, phê duyệt. Trường có trách nhiệm công khai mức thu học phí và lệ phí tuyển sinh theo quy định.

Đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và thu sự nghiệp khác, Trường quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành. Trường được quyết định sử dụng các khoản thu này để chi cho các hoạt động của Trường trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trường USTH được tự chủ các khoản: Chi thường xuyên (chi tiền lương, tiền công, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý); chi nhiệm vụ không thường xuyên; chi học bổng khuyến khích học tập; miễn, giảm học phí phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước theo quy định với mức học phí của Trường; chi hỗ trợ sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình sinh viên có khó khăn về kinh tế; thực hiện chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên, các hoạt động hỗ trợ khác cho sinh viên từ các Quỹ hỗ trợ sinh viên…

USTH là trường đại học công lập quốc tế được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Trường nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, cơ quan chủ quản Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chính phủ Pháp và Liên minh 40 trường đại học, tổ chức nghiên cứu Pháp trong đào tạo và nghiên cứu.

Trường đào tạo các ngành khoa học- công nghệ- kỹ thuật do hai chính phủ lựa chọn, dựa trên nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam thời kỳ hội nhập và thế mạnh của Pháp. USTH cũng là một trong những trường đại học tiên phong tại châu Á áp dụng theo tiến trình Bologna châu Âu với thời gian đào tạo đại học chỉ có 3 năm cùng ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Quyết định phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù của USTH thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng Trường trở thành trường đại học công lập đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho Trường bước vào giai đoạn mới- giai đoạn mở rộng và phát triển bền vững.

Hồng Hạnh

Đáng quan tâm
Mới nhất