Thứ hai, 17/12/2018 - 00:16

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút?

Dân trí

Bốn bức tranh dưới đây đố bạn phát hiện ra các đồ vật nằm lẫn trong đám đồ có màu sắc gần giống hệt. Bạn thử xem có thể tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút không nhé.

1. Đố bạn nhìn ra con bọ rùa trong đám đồ trang trí Giáng sinh?

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 1

2. Đố bạn nhìn ra chiếc kẹo dẻo hình hạt đậu lẫn trong đám tất dài để đựng quà Giáng sinh?

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 2

3. Đố bạn tìm ra chiếc nơ đeo cổ trong đám pháo hoa?

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 3

4. Đố bạn phát hiện ra chiếc cà vạt sọc trong đám kẹo que?

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 4

ĐÁP ÁN:

1. Con bọ rùa ở góc trên cùng bên tay phải (đã được khoanh tròn):

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 5

2. Chiếc kẹo dẻo hình hạt đậu nằm ở phía trên, bên trái:

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 6

3. Chiếc nơ nằm lẫn ở góc dưới bên tay trái:

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 7

4. Chiếc cà vạt sọc nằm ở phía dưới, phần giữa:

Thử tài tinh mắt: Đố bạn tìm ra 4 “mục tiêu” trong vòng 1 phút? - 8

Xuân Vũ

Tổng hợp