Thứ năm, 27/09/2018 - 01:08

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình?

Dân trí

Bài trắc nghiệm dưới đây đố bạn phát hiện ra con vật nào có trong hình, các câu hỏi từ dễ đến khó. Bạn thử kiểm tra xem mình có tinh mắt không nhé.

BỔ SUNG ĐÁP ÁN:

Dưới đây là những hình (đã làm rõ) của các con vật trong các câu hỏi lần lượt từ 6 đến 10:

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình? - 1

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình? - 2

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình? - 3

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình? - 4

Thử tài tinh mắt: Bạn nhìn thấy con vật nào trong hình? - 5

Xuân Vũ

Tổng hợp