Thứ bảy, 10/10/2020 - 19:09

Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tuyệt đối không giao bài tập về nhà đối với học sinh tiểu học

Dân trí

Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học; không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 và những học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, thời gian qua, hầu hết các trường Tiểu học, các trường có lớp Tiểu học (sau đây gọi tắt là các trường) đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các quy định hiện hành về dạy thêm học thêm, về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học; về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa (SGK), tài liệu tham khảo, được phụ huynh học sinh và xã hội đánh giá cao.

Thanh Hóa: Tuyệt đối không giao bài tập về nhà đối với học sinh tiểu học - 1
Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà trường, một số giáo viên tổ chức thực hiện sai quy định. Để chấn chỉnh hiện tượng trên, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các Phòng GD&ĐT tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, về dạy thêm, học thêm: Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT cũng như UBND tỉnh và ngành giáo dục Thanh Hóa. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm. Tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học.

Các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; học sinh hoàn thành nội dung học tập tại lớp; không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 và những học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học: Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học.

Theo Sở GD&ĐT, thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Đồng thời, chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn; tăng cường trao đổi thông tin để phụ huynh học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các Phòng GD&ĐT tăng cường, nắm bắt thông tin phản ánh từ các trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý kiến phản ánh về Sở GD&ĐT theo quy định.

Tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo

Về lựa chọn, sử dụng SGK, tài liệu tham khảo: Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 3401/BGDĐT-GDTH ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo trong trường Tiểu học; Công văn số 3453/BGDĐT-GDTH ngày 8/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường quản lý việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện lựa chọn, sử dụng SGK trong danh mục SGK được Bộ GD&ĐT ban hành. Phối hợp với các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn và các đơn vị có liên quan để đảm bảo cung ứng SGK và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng SGK. Huy động các nguồn lực hỗ trợ SGK cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh vùng khó khăn.

Thực hiện đúng quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Các trường phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường cho học sinh và phụ huynh biết để tự lựa chọn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm, việc trang bị, sử dụng SGK và tài liệu tham khảo; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Duy Tuyên