Thanh Hóa: Huyện miền núi tuyển dụng 230 giáo viên

(Dân trí) - Huyện miền núi Bá Thước vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tuyển dụng 230 viên chức ngành giáo dục.

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thuộc UBND huyện Bá Thước; giao Chủ tịch UBND huyện Bá Thước xây dựng phương án và thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

Thanh Hóa: Huyện miền núi tuyển dụng 230 giáo viên - 1

Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 230 người, trong đó giáo viên (GV) Mầm non là 192 người, GV Tiểu học dạy Văn hóa 26 người và GV Tiểu học dạy tiếng Anh là 12 người.

Đối với GV Mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non công lập. 

Trong đó, trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sư phạm Mầm non.

Đối với GV Tiểu học phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học công lập.

Trong đó, yêu cầu GV Tiểu học dạy Văn hóa tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sư phạm Tiểu học; GV Tiểu học dạy tiếng Anh yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, trong đó ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế.

Đồng thời, ưu tiên GV Mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ; GV đang hợp đồng giảng dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học theo Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy.

Trường hợp còn chỉ tiêu, thì xét tuyển đến các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bá Thước; học sinh, sinh viên thuộc hệ cử tuyển; nếu còn chỉ tiêu thì xét đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển. 

Các đối tượng được tuyển vào viên chức GV phải cam kết công tác ở huyện Bá Thước ít nhất 10 năm mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Bá Thước thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định.

Duy Tuyên

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM