Thứ bảy, 21/12/2019 - 15:20

Thanh Hóa: Hơn 7.600 học sinh được hỗ trợ chính sách

Dân trí

Hơn 7.600 học sinh đang học tại các trường THPT, THCS&THPT công lập là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ.

Ngày 20/12, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt danh sách học sinh trường THPT, THCS&THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2019 - 2020.

Thanh Hóa: Hơn 7.600 học sinh được hỗ trợ chính sách - 1
Hàng nghìn học sinh được hỗ trợ chính sách.

Theo đó, đối tượng là học sinh đang học tại các trường THPT, THCS & THPT công lập là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mỗi học sinh được hỗ trợ một tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; hỗ trợ tiền nhà đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Đồng thời mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/ học sinh.

Cụ thể, có 6.739 học sinh có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10km trở lên đối với học sinh THPT và 7 km trở lên đối với học sinh THCS được hỗ trợ. Trong đó, có 5.915 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở; 824 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.

Đồng thời, có 900 học sinh ở địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10km đối với học sinh THPT và dưới 7km đối với học sinh THCS được hỗ trợ. Trong đó 874 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và nhà ở; 26 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách chi tiết học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên để các nhà trường công khai và tổ chức thực hiện. Hiệu trưởng các trường tổ chức công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; đồng thời tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ học sinh.

Duy Tuyên