Thứ tư, 06/12/2017 - 00:03

Thanh Hóa còn thiếu hơn 4.000 giáo viên, nhân viên hành chính

Dân trí

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa, sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí, điều động, hiện nay, các cấp học trên địa bàn tỉnh này còn thiếu so với nhu cầu là 4.049 người. Đối với việc giao biên chế, Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án giao biên chế theo năm học, không giao theo năm tài chính; giao bổ sung biên chế kịp thời cho ngành khi số học sinh, số lớp tăng...

Liên quan đến việc sắp xếp, điều động đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên hành chính (NVHC) tỉnh Thanh Hóa năm 2017, Sở GD-ĐT đã ban hành nhiều công văn về việc đề nghị UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL, GV, NVHC các trường trên địa bàn huyện.

Đối với cấp Tiểu học, còn thiếu so với nhu cầu là 372 người.
Đối với cấp Tiểu học, còn thiếu so với nhu cầu là 372 người.

Cùng với đó là hướng dẫn thuyên chuyển, điều động GV THPT năm học 2017 - 2018; Đồng thời, thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển, điều động GV các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2017 - 2018; bổ sung hướng dẫn thuyên chuyển, điều động GV THPT năm học 2017 - 2018.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2017, đối với khối THPT và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, tổng số GV đã sắp xếp, bố trí, điều động là 251 người. Tổng số GV còn thừa là 73 người (do không có bộ môn thiếu và không thể điều động được theo các tiêu chí quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 11654/UBND-VX ngày 11/10/2016). Tổng số GV còn thiếu là 425 (do không còn GV thừa cùng bộ môn).

Sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, tổng số CB, GV, NVHC cấp THPT hiện có là 5.636 người. So với nhu cầu còn thiếu 729 người (Trong đó, CBQL thiếu 44; GV thiếu 386; NVHC thiếu 258; chuyên trách Đoàn thiếu 41).

Đối với cấp Trung học cơ sở (THCS) điều chuyển giữa các trường trong huyện là 1.359 người; điều chuyển xuống Tiểu học là 633 người; điều chuyển xuống Mầm non 319 người. Sau khi thực hiện điều chuyển và hợp đồng 23 GV Tiếng Anh, tổng số CB, GV NVHC hiện có là 13.378 người, so với nhu cầu còn thừa 282 người.

Đối với cấp Tiểu học, điều chuyển giữa các trường trong huyện là 1.434 người; điều chuyển xuống Mầm non 89 người. Sau khi thực hiện điều chuyển và hợp đồng 81 GV Tiếng Anh, tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 16.528, so với nhu cầu còn thiếu 372.

Đối với ngành học Mầm non, tổng số GV tiếp nhận từ THCS và Tiểu học xuống là 408, trong đó, tiếp nhận từ THCS là 319, tiếp nhận từ Tiểu học là 89. Sau khi thực hiện điều chuyển và hợp đồng 1.200 GV, tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 15.174, so với nhu cầu còn thiếu 2.948.

Từ thực tế nêu trên, trong việc giao biên chế, Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án giao biên chế theo năm học, không giao theo năm tài chính. Giao bổ sung biên chế kịp thời cho ngành khi số học sinh tăng, số lớp tăng. Trường hợp không được giao tăng biên chế, đề nghị có phương án điều chỉnh tỷ lệ học sinh/lớp để đảm bảo đủ GV giảng dạy.

Đặc biệt, cấp học Mầm non còn thiếu so với nhu cầu gần 3.000 người
Đặc biệt, cấp học Mầm non còn thiếu so với nhu cầu gần 3.000 người

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT còn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để xét điều động CB, GV quy định tại Công văn 9656/UBND-VX ngày 26/8/2016 và Công văn số 11654/UBND-VX ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trong các nhà trường theo hướng: Các tiêu chí xét điều động nên kết hợp giữa tuổi đời, năm công tác với chế độ chính sách được hưởng của CB, GV. Đặc biệt là con Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam...

Ngoài ra, điều chỉnh lại định mức học sinh và định mức GV/nhóm trẻ đối với bậc Mầm non khối nhà trẻ cho phù hợp quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ ở các trường Mầm non.

Đồng thời, cho phép các huyện, thị, thành phố và Sở GD-ĐT được tuyển dụng số GV còn thiếu để cân đối, bổ sung kịp thời đội ngũ GV các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng khối THPT, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho tuyển GV để bổ sung cho các trường khu vực miền núi còn thiếu nhiều.

Duy Tuyên