Thứ bảy, 21/03/2009 - 11:20

Sinh viên Mỹ lại chuộng tin học

Lần đầu tiên trong 6 năm qua tại Mỹ, ngành tin học lại nóng vì sinh viên đăng ký theo học đông đảo.

Số lượng sinh viên chọn ngành khoa học máy tính cho chương trình học chuyên ngành và chương trình dự bị ở Mỹ đã tăng 6,2% so với năm 2007.

 

Số liệu vừa được công bố theo khảo sát hàng năm của hiệp hội Nghiên cứu điện toán Mỹ (Computing Research Association) về số lượng sinh viên đăng ký, số lượng bằng cấp, tuyển dụng, và mức lương giảng dạy trong các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, và công nghệ thông tin (CNTT) ở Mỹ và Canada.

 

Khảo sát này cũng cho thấy số sinh viên cử nhân chuyên ngành này đã tăng 9,5% so với lần khảo sát trước. Trong niên khoá 2007-2008, hơn 1.800 nghiên cứu sinh đã được công nhận học vị tiến sĩ khoa học máy tính, tăng 5,7%.

 

Những năm qua, sinh viên Mỹ luôn e sợ rằng CNTT là ngành cực nhọc, suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính với những dòng mã vô tận. Giờ đây sinh viên Mỹ có xu hướng xem các kỹ năng CNTT là một lợi thế để theo đuổi nhiều sự nghiệp hiện đại hơn.                

 

Theo Trần Ngọc Đăng
Sài Gòn Tiếp Thị/Christian Sience Monitor