Rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư: Nhiều hồ sơ không chuẩn xác ở hội đồng quân sự, an ninh, y học…

(Dân trí) - Thời gian rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư có đơn thư tố cáo và phản ánh theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc. Theo thông tin, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã phát hiện nhiều trường hợp hồ sơ ứng viên không chuẩn xác theo quy định.

Thông tin kết quả rà soát 94 GS,PGS đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT hoàn thành vào ngày 31/3 và gửi báo cáo lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Được biết, trong số 94 GS,PGS phải rà soát theo đơn thư tố cáo và phản ánh, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã làm việc với các hội đồng giáo sư ngành với từng hồ sơ ứng viên và yêu cầu cung cấp minh chứng. Theo đó, Thanh tra Bộ đã phát hiện nhiều trường hợp hồ sơ ứng viên không chuẩn xác theo đúng quy định như hồ sơ thiếu giờ giảng, thiếu thâm niên giảng dạy, có hồ sơ có hợp đồng giảng dạy nhưng không có thanh lý giờ giảng, nhận xét của trường…

Hội đồng ngành có nhiều hồ sơ ứng viên không chuẩn xác là quân sự, an ninh, y học, sinh học, hóa học, văn học… tuy nhiên, cũng có nhiều hội đồng ngành bảo toàn không có ứng viên nào “thiếu chuẩn” như giao thông, luyện kim, cơ học.

Được biết, tại Hội đồng liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 5 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đủ chuẩn (trong đó có 1 giáo sư và 4 phó giáo sư), chủ yếu liên quan đến minh chứng về hợp đồng giảng dạy. Phần lớn trường hợp này là giảng viên thỉnh giảng.

Ngoài ra, trong thời gian rà soát, một số ứng viên giáo sư, phó giáo sư đã nộp đơn xin rút khỏi đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGS Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định: “Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định thì kiên quyết không công nhận. Các chủ tịch HĐCDGS ngành, liên ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐCDGS Nhà nước về kết quả rà soát hồ sơ các ứng viên”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư này.

Hồng Hạnh

Đọc thêm